ธูป


ธูป เป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องสักการบูชาตั้งแต่สมัยอียิปย์โบราณ การผลิตธูปเป็นศาสตร์และศิลป์ชั้นสูง ได้สืบทอดประเพณี และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา  ในอดีตธูป ทำจากเนื้อไม้หอม (Aromatic wood) หลายชนิด เช่น ไม้จันทน์ขาว (Sandalwood) จันทน์เทศ (Nutmeg) กำยาน (Gum Benzoin เป็นยางไม้หอมชนิดหนึ่ง) ไม้กฤษณา (Agar wood) กันเกรา (Tembusu) หรือต้นบง หรือโกวบั๊วะ (นำมาผสมน้ำเพื่อให้เนื้อผงธูปเหนียว พอที่จะฟั่นเป็นธูปได้) บดเนื้อไม้ให้เป็นผงละเอียด นำมาเป็นวัตถุดิบในการทำธูป สำหรับธูปที่เรานิยมใช้ในประเทศไทย ต้องยอมรับว่าได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและจีนผสมกัน วัฒนธรรมและการทำธูปในไทย สืบทอดมาจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการค้าในอดีต และเนื่องจากตัววัตถุดิบเป็นไม้หอม ควันธูปค่อนข้างละเอียด ไม่ระคายเคืองจมูกและตา บางครั้งมีการผลิดในรูปแบบธูปหอมอโรม่าครับ ธูปผลิดได้ด้วยกรรมวิธีต่างๆเน่ืองจากวัตถุดิบที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าค่อนข้างมีราคาแพง ดังนั้น เพื่อให้ต้นทุนถูกลงสามารถจำหน่ายในราคาถูก ทางผู้ผลิดจึงมีอีกทางเลือกหนึ่งคือใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราแทน เนื่องจากมีราคาถูกกว่า และมีสีขาวนวลเหมือนไม้จันทน์ขาว ลักษณะเป็นผงละเอียด ขึ้นรูปได้ง่าย แล้วจึงนำมาผสมน้ำหอม เรียกว่า “ธูปหอม” เมื่อนำมาจุดจะให้ควันและกลิ่นหอม   แต่ถ้าถูกมากๆแบบที่ใช้ตามวัด ก็มักจะปรากฏผลวิจัยว่ามีการให้สารพิษปนเปื้อนออกมาขณะใช้งาน แต่ไม่มีการยืนยันว่าเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง ก่อนซื้อมาใช้งาน ท่านควรคำนึงถึงจุดประสงค์ในการใช้งานครับ จุดก็ตาย ไม่จุดก็ตายครับ ส่วนมากที่ตายก่อนวัยอันควรนี่ ยุ่งเรื่องชาวบ้าน ห้าวจัดหรือไม่ก็ไปกวนบาทาเขาก่อนครับ

เครดิตโดย  saradd.com

ความหมายของเทียน
เทียนขาวหมายถึง บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพเทวา การบวงสรวง สิ่งสะอาดบริสุทธิ์ สายบุญฤทธิ์
เทียนดำหมายถึงคุณไสย์ มนต์ดำ การถอดถอน
เทียนแดงหมายถึง การเล่นฤทธิ์ อำนาจ เจ้าจีน สายอิทธิฤทธิ์
เทียนเหลืองหมายถึง การบูชาพระรัตนตรัย
เทียนสีหมายถึงการบูชาพระประจำวันเกิด หรือบูชาพระพิฆเนศ
ความหมายของจำนวนธูป
ธูป 1 ดอกเป็นเรื่องของการเน้น หรือเจาะจง ในเรื่องที่เกี่ยวกับผีบ้านผีเรือน ไหว้ศพคนตาย เจ้าที่เจ้าวิญญาณภาคพื้น เช่น การจุดไหว้เจ้าที่ หรือผีบ้านผีเรือน
ธูป 2ดอกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณ และการ ปักธูปบนอาหารไม่ค่อยมีคนนิยมใช้กัน
ธูป 3ดอกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชา พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ไหว้มหาเทพ พระศิวะพระนารายณ์ พระพรหม
ธูป 4ดอกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาไม่ค่อยมีคนนิยมใช้กัน
ธูป 5ดอกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชา พระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ ไหว้ ร.5 ไหว้ท้าวจตุโลกบาล ตี่จู้เอี้ยศาลตายาย คุณบิดา คุณมารดาและคุณครูบาอาจารย์ 
ธูป 6ดอกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุ กำลังไฟ(คนที่เกิวันอาทิตย์) ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา ไม่ค่อยมีคนนิยมใช้กัน
ธูป 7ดอกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ (ศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่)ครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว ไหว้พระภูมิไชยศรี ไหว้พระอาทิตย์
ธูป 8ดอกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสริมดวง ไหว้พระราหูไหว้เทพทุกๆองค์
ธูป 9ดอกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสักการะบูชาเทพ เจ้าป่าเจ้าเขาไหว้ศาลท้าวมหาพรหมให้เจริญก้าวหน้าคนจีนนิยมครับ หรืออรุกขะเทวดาศาลพระภูมิศาลเทพ
ธูป 10ดอกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาไหว้ศาลท้าวมหาพรหมให้สามารถเริ่มหรือกำลังหางานให้ตัวเองคนจีนนิยมครับ
ธูป 11ดอกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาเทวดาชั้นสูงไม่ค่อยมีคนนิยมใช้กัน
ธูป 12ดอกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระธาตุ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาไหว้เจ้าแม่กวนอิม
ธูป 13ดอกไม่นิยมหรือใช้จุดไหว้เจ้าแม่กวนอิม.ในเดือน 12
ธูป 14ดอกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบูชาคุณพระสงฆ์ เช่น การจุดบูชาสักการะรูปปั้นพระสงฆ์ไม่ค่อยมีคนนิยมใช้กัน
ธูป 15เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาไม่ค่อยมีคนนิยมใช้กัน
ธูป 16ดอกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาเทพชั้นสูง เช่น บูชาพระพรหม ฯลฯ ใช้บวงสรวงบูชาเทพบูชาครู พิธีกลางแจ้งเชิญ เทพยดาในภูมฺต่างๆใน 16ชั้นฟ้า
ธูป 17ดอกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา
ธูป 18ดอกไม่นิยมจุด
ธูป 19ดอกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจุดบูชาครู และการสวดเสริมดวงชะตา
ธูป 20ดอกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องในการสวดเสริมดวงชะตา
ธูป 21ดอกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระแม่ธรณี (ใช้ในพิธีกรรมเบิกพระแม่ธรณี) และการสวดเสริมดวงชะตาธูป31ดอกคือการไหว้ 16ชั้นฟ้า 15ชั้นดินครับ
ธูป32ดอกคือการไหว้ 16ชั้นฟ้า 15ชั้นดินครับและ 1โลกมนุษยครับ
ธูป36ดอกคือการไหว้ขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่อองค์เทพเทวาในกรณีที่คนผู้นั้นได้ทำหรือประพฤติต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่อองค์ เทพเทวาของคนผู้นั้นครับ
ธูป 38ดอกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระธรรม
ธูป 39 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระแม่โพสพ
ธูป 56ดอกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบูชาคุณพระพุทธเจ้า
ธูป 108 ดอกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีกรรมสวดเสริมดวงชะตา
ความหมายของดอกไม้ หมายถึงพระสงฆ์ไม่รวมถึงจำนวนธูปเพราะจะพบได้ว่าอาจมีอาบัติเกิดได้เสมอครับ จำนวนธูปในที่นี้หมายถึงพระสงฆ์ผู้บรรลุถึงพระนิพาน นั่นจึงสมควรแก่การบูชาโดยแท้
ความหมายของดอกไม้ในการบูชา
ดอกมะลิ คือความร่มเย็น
ดอกพุธ คือการได้พบแต่สิ่งดีๆ ความบริสุทธิ์
ดอกเขี้ยวกระแตคือ การมองเห็นในสิ่งที่ดีงาม การมองเห็นโอกาสที่ดี
ดอกบัวหลวงคือการพบความสุขใจ ความสำเร็จ
ดอกกุหลาบแดง คือ การสมหวังในความรักที่สดชื่น
ดอกกล้วยไม้ คือ การทำอะไรก็ราบรื่นและสะดวก ไร้อุปสรรคทั้งปวง
ไผ่กวนอิม คือ การเป็นมิ่งขวัญแก่ตน เสริมสร้างความมั่นใจ
ดอกดาวเรือง คือ ทำการใดจะพบแต่ความรุ่งเรือง
ใบมะตูม คือ การมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับแก่คนทั้งหลาย
ดอกชะบา คือ การพบแต่ความสำเร็จ
ดอกหญ้าแพรก คือ เครื่องหมายแห่งความมีปัญญา ฉลาดเฉลียว
ดอกลำโพง คือ ความโด่งดัง เหมาะกับคนที่ทำงานด้านบันเทิง
บานไม่รู้โรย คือ ความรักที่ยั่งยืนนาน ไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร

 


มะขาม (tamarid)   เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดจากทวีปแอฟริกา แต่เข้าสู่ประเทศไทยมานานกว่า 700 ปี กระทั่งมีความเชื่อของคนไทยมาแต่โบราณว่าปลูกต้นมะขามไว้ทางทิศตะวันตกของบ้านจะช่วยให้มีแต่คนเกรงขาม ใช้ล้างอาถรรพ์ต่างๆ เราสามารถจำแนกมะขามออกเป็นมะขามเปรี้ยวและมะขามหวาน มะขามมีสรรพคุณทางยาเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งด้วยครับ สามารถใช้เป็นยาขับพยาธิ แก้ท้องผูก ขับเสมหะ ฟอกเลือด ฟอกผิวขาว พันธุ์มะขามหวานที่นิยมกินฝักสด เช่น พันธุ์สีทอง น้ำผึ้ง ขันตี หมื่นจง ส่วนมะขามเปรี้ยวมักนำไปทำมะขามเปียก สามารถเก็บไว้ได้นาน ใช้ปรุงอาหารให้รสเปรี้ยวกลมกล่อม

 ส้มป่อย (acacia concinna) จัดอยู่ในพืชตระกลูถั่ว จะพบว่ามีการใช้ฝักส้มป่อยในพิธีกรรมหลายอย่างโดยเฉพาะงานสะเดาะเคราะห์ เพราะเชื่อว่า ส้มป่อยเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ ช่วยขจัด ปลดปล่อยความโชคร้าย เคราะห์กรรม ความอัปมงคล ให้หลุดพ้นจากชีวิต  แก้ไขคนที่ดวงชะตาตก ล้างอาเภทอาถรรพ์ เชื่อกันว่าสามารถชำระกายให้บริสุทธิ์ ใช้ผสมน้ำอาบให้นาคก่อนเข้ารับการอุปสมบท ลางคนเรียกว่าหมากขอน ส้มป่อยที่เชื่อกันว่าแรง มักนิยมเก็บฝักที่แก่จัดในวัน ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๔

 

มะกรูด  (Citrus) เป็นพืชในสกุลส้ม มีถิ่นกำเนิดในประเทศลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในมะกรูดมีสารเคมีที่สำคัญคือน้ำมันหอมระเหย มีคุณสมบัติที่ดีใช้ได้หลายประการ ในทางความเชื่อของพิธีกรรม ช่วยขับคุณไสย์ที่มาทางเลือด การเป็นซีสในรังไข การกำเนิดของมะเร็งโดยหาสาเหตุไม่พบ สำหรับผู้มีอาการเจ็บศรีษะเหมือนถูกเข็มทิ่มแทง การค่ั่งของเลือดในสมอง

มะตูม เป็นสมุนไพรที่ใช้ชงเป็นเครื่องดื่ม เป็นได้ทั้งเครื่องดื่มเย็นและเครื่องดื่มร้อน นิยมทำมาเป็นเครื่องดื่มดับร้อน มะตูมมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป มะตูมเป็นผลไม้ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย เป็นพันธุ์ไม้มงคลประจำจังหวัดชัยนาทและยังถือว่าเป็นพันธุ์ไม้มงคลของศาสนาฮินดูที่นิยมปลูกในบ้านเราอีกด้วย โดยถือเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของพระศิวะ ส่วนบ้านเรานั้นมีความเชื่อว่าใบมะตูมสามารถนำมาใช้ป้องกันภูตผีปีศาจ เสนียดจัญไรได้ แก้ไขคุณไสย์มนต์ตรา สิ่งที่มากับลมหรือลมเพลมพัดได้

หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 1
By หมอยา
On 2008-12-23 10:07:13
อนุโมทนาครับ

บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool