ตรวจองค์เทพ54


สำหรับผู้ต้องการตรวจองค์เทพ
โอมนมัสสิทธิตะวา
นบพระตถาคต
นบพระธรรมคำภีร์
นบพระสงฆ์สิกขา
นบพระคุณครูอาจารีย์
นบโหราตรี เวทย์วิทยาศาสตร์ไสย

ท่านที่จะตรวจองค์เทพ สิ่งที่ต้องการมีดังนี้ครับ
ชื่อ นามสกุล วันที่ เดือน พ.ศ. เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด ครับ
กรุณาโพสถามมาในอีเมล์นี้ครับ    
ทางเวบองค์เทพดอทคอม จะไม่มีการติดต่อไปหาท่าน.. ไม่ว่ากรณีใดๆ    

       ข้าพเจ้าขอสาบานว่า..จะไม่กล่าวร้ายให้ร้ายแก่ผู้ทำการตรวจองค์เทพให้
เพราะทางผู้ตรวจมิได้เรียกร้องเงินหรือสิ่งใดตอบแทนจากข้าพเจ้า..
ข้าพเจ้าเองเป็นฝ่ายร้องขอให้มีการตรวจองค์...
ดังนั้นหากข้าพเจ้าผิดคำสาบาน.. ขอให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนเนรคุณ
ไม่มีจิตสำนึกเป็นฝ่ายประพฤติผิดครูแลหาความเจริญมิได้สืบไป


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool