การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)อนุโมทนาครับ เวบนี้ไม่ส่งเสริมเรื่องการรับขันธ์ รับไม่รับเป็นสิทธิ์ของท่าน ไม่ต้องเชื่อใคร ให้เชื่อใจตัวเอง มีหลายเวบบอกรับขันธ์อันตรายถึงตาย ของทุกอย่างมีดีมีเสีย ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติ รักษา หากทำไม่ดี ทำไม่ได้ ยังไงก็เสียครับ ทุกท่านอย่ามัวแต่ไปว่าคนอื่นครับหันกลับมาดูแลตัวเองครับ ทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น แต่สามารถช่วยท่านให้พ้นวิกฤต เอาตัวรอดและอยู่ได้ในสังคมที่คนเลวมีอยู่ทั่วไปครับ เจ้าตำหนักหากคตโกงลูกศิษย์ ดื่มสุรา เสพเมถุนผิดลูกเมียผู้อื่นย่อมตกนรกหมกไหม้ครับ ได้กลับไปเกิดเป็นตะกวดกินอาจมอยู่ชั่วกาลครับ ศิษย์ที่รับขันธ์ก็เช่นกันตัวเองทำไม่ดี ทำไม่ได้ มักใหญ่ใฝ่สูง เหยียบหัวครูขึ้นไป ชู้สาวผู้อื่น ขายครูกิน เนรคุณ ย่อมตกนรกหมกไหม้ครับ ได้กลับไปเกิดเป็นตะกวดกินอาจมอยู่ชั่วกาลเช่นกันครับ

อนุโมทนาครับ  การรับขันธ์ อาจารย์บอกไว้เสมอครับ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้าย ทางสายเทพสามารถเดินโดยการบูชา ไหว้ครูที่หิ้ง จนกว่าท่านจะมั่นใจว่าท่านพบครูของท่านแล้ว ทางสายเทพมิใช่ทางหลุดพ้น เป็นทางเฉพาะสำหรับผู้มีความเลื่อมใสเท่านั้น  บางท่านไปขอเป็นศิษย์เจ้าตำหนักดังๆ เขาไม่รับด้วยเห็นว่า กาลข้างหน้าศิษย์นี้จะเนรคุณ  เป็นคนอกตัญญู  ท่านนั้นๆก็ไปเที่ยวกราบเจ้าสำนักอื่น ยกเป็นครูไปทั่ว ใครเก่ง ใครดัง ก็ไปขอยกขันธ์เป็นศิษย์ นานวันไปพอเติบโตเก่งกล้า ลืมความหลัง ไม่พอใจอาจารย์ ก็อ้างโน่นนี่ คว่ำขันธ์ หากมีพฤติกรรมต่ำช้าเยี่ยงนี้ ย่อมตกนรกหมกไหม้ครับ ได้กลับไปเกิดเป็นตะกวดกินอาจมอยู่ชั่วกาลครับ

   ในกรณีล้างขันธ์ได้ 
๑. ครูอาจารย์ของท่าน ประพฤติผิดศีลธรรม มีเมียเด็ก เที่ยวสถานเริงรมณ์ ติดการพนัน ทำเสน่ห์ยาแฝด ติดพันฉันท์ชู้สาวกับศิษย์  (ผิดครู สามารถล้างขันธ์ได้)
๒. ครูอาจารย์ของท่าน ประพฤติตัวไม่เหมาะสม ด่าว่าครูของตัวเองด้วยถ้อยคำหยาบคาย ก้าวร้าว (ผิดครู สามารถล้างขันธ์ได้)
๓. ครูอาจารย์ของท่าน ประพฤติตัว ดื่มสุราในสำนัก หรือนั่งร่วมวงดื่มสุรากับศิษย์ (ผิดครู สามารถล้างขันธ์ได้)
๔. ครูอาจารย์ของท่าน ละกายสังขารและท่านพบครูใหม่ (สามารถล้างขันธ์ได้)

ล้างขันธ์กรณีเช่นนี้ด้านล่าง ถือว่าผู้ล้างขันธ์เป็นศิษย์ล้างครู อกตัญญู

๑. คิดจะล้างก็ล้าง ไม่มีความเคารพครูอยู่เป็นทุนเดิม
๒. รวยช้า- รับขันธ์ไปเรื่อย เจอที่ไหนว่าดี ว่ารวยก็ล้างขันธ์เก่าขึ้นใหม่
๓. ประพฤติตนผิดครู บ่อยๆ จนเหล่าสัมภเวสี ผีเร่ร่อนเข้าสิงสู่ในใจ เห็นผิดเป็นชอบ ล้างขันธ์ครู
๔. คิดว่าเก่งแล้ว ไม่มีสัมมาคาราวะเป็นทุนเดิม

**********************************************************


sent: tuesday, august 21, 2012 2:14 pm
to:
subject: กราบขอความเมตตาอาจารย์หมอยาครับ
กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาครับ,

          ผม ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีอาบน้ำมนต์กับอาจารย์เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่อาทิตย์ ที่19 สิงหาคมที่ผ่านมานี้ หลังจากอาบแล้วผมรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกครับ และผมมีเรื่องรบกวนขอความเมตตาจากอาจารย์ช่วยแนะนำครับ

1.ผมเคยตรวจองค์เทพและ วันที่อาบน้ำมนต์อาจารย์ได้เมตตาบอกกล่าวว่า ดวงผมต้องรับขันธ์ หากเจอครูบาอาจารย์ก็สามารถรับขันธ์ได้เลย แต่เนื่องจากผมศีกษาข้อมูลในเวปของอาจารย์ บอกไว้ว่าผู้รับขันธ์ต้องอาบน้ำมนต์อย่างน้อย3ครั้ง ผมก็เลยอยากถามอาจารย์ว่า ผมต้องอาบน้ำมนต์ให้ครบ3ครั้งก่อนใช่ไหมครับถึงจะรับขันธ์กับอาจารย์ได้
ตอบ อนุโมทนาครับ ที่มีบัญญัติไว้ว่า
ก. ทุกท่านต้องอาบน้ำมนต์อย่างน้อยสามครั้งในสามเดือนเป็นนัยว่า ทดสอบศรัทธาของผู้ที่จะมาเป็นศิษย์
ข. เพราะครูอาจารย์บางท่านมีชื่อเสียง ไม่มีเวลาดูแลศิษย์จึงใช้วิธีนี้
ค. หากท่านได้พบครูของท่านเวลาสามเดือน จะพบว่าครูของท่านใส่ใจท่านหรือมีความประพฤติเช่นไร เรียกว่าให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์
ง. หากท่านได้ศึกษาหรือติดตามผลงาน ผู้ที่ท่านศรัทธามานานพอสมควร จนท่านมั่นใจว่าสามารถหรือท่านพบครูของท่านแล้ว ท่านสามารถรับขันธ์ได้ครับ
จ. ในส่วนของการอาบน้ำมนต์ เมื่อท่านพบครูของท่านแล้ว ยังไงท่านคงได้อาบมากกว่าสามครั้งครับ.....
ฉ. ในการมีความประสงค์จะรับขันธ์ ท่านศึกษาบทความและทำความเข้าใจดีตลอดแล้ว รวมถึงท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ของตัวเองในการรับขันธ์แล้ว การรับขันธ์ควรเป็นทางเลือกสุดท้ายครับหรือเรียกว่าที่สุดของคำตอบ
ซ. บางท่านมารับขันธ์ หาได้มีศรัทธาไม่ แต่ตัวเองมีวิบากกรรมติดมาเช่น มีลูกแล้วเลี้ยงมาอยู่ๆก็ตาย พอมามีลูกอีกครั้งก็เป็นโรคประหลาด มาขอพึ่งบารมีเทพเทวา ก็ด้วยหวังว่าจะช่วยเรื่องบุตร มารับขันธ์กับอาจารย์เพียงครั้งเดียวที่เจอหน้า แล้วใช้วิธีโทรมา ขอคำปรึกษาเป็นระยะ ไม่เคยเข้ามาให้อาจารย์ดู อ้างว่าบ้านไกล ไม่สะดวก ติดงาน หากอาจารย์ตอบไปแบบคลุมเคลือ หากเกิดปัญหากับเด็ก บาปบริสุทธิ์ย่อมเกิดกับอาจารย์ครับ เรียกว่าซวยทั้งขึ้นทั้งล่องครับ สงสารอาจารย์ตาดำๆบ้างครับ
ฌ. ท่านที่จะมาเป็นศิษย์รับขันธ์กับอาจารย์หมอยา ต้องมั่นใจว่าตัว เองไม่เสพยาสารเสพติดผิดอาญาบ้านเมือง เพราะบางท่านมีสามอาการร่วม หนึ่งเมายาบ้า สองมีอาการผีหรือสัมภเวสีสิงร่างอยู่ สามเป็นผู้มีองค์เทพแต่ผิดครู  มั่นในตัวเองว่าวันบวงสรวงเทพเทวาจะไม่ดื่มเหล้าขณะมีพิธี ไม่คิดเป็นศิษย์ล้างครู มาด้วยใจเคารพ ศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัย เพราะตัวอาจารย์เองก็ไม่ประสงค์จะทำยอดลูกศิษย์เป็นหมื่นๆคน แต่ท้ายสุดหาได้มีศิษย์ที่คู่ควร เพราะอาจารย์ตั้งปณิธานว่า ศิษย์ทุกท่านเหมือนต้นกล้าที่จะงอกเงยและงดงามในวันข้างหน้าครับ ให้เป็นที่เจริญวัฒนา สรรเสริญแก่คนทั่วไปว่า ศิษย์อาจารย์หมอยาเป็นผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เป็นต้นแบบให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้เอาเป็นหลักปฏิบัติ สืบลูกชั่วหลานครับ

2.หลังจากอาบน้ำมนต์ วันนั้นแล้วผมรู้สึกดีมากครับ และเหมือนว่าชีวิตผมเหมือนมีกำลังใจและพลังบางอย่างสถิตอยู่กับตัว(ไม่รู้ผม คิดไปเองรึเปล่านะครับ)แต่การทำวิจัยของผมก้ยังมีอุปสรรคเข้ามาเรื่อยๆ จนผมรู้สึกเหนื่อยและท้อครับอาจารย์ เลยอยากจะรับขันธ์จากอาจารย์เพื่อจะได้มีชีวิตใหม่เร็วๆ(อาจารย์ได้เมตตาบอก ผมว่า ถ้ารับขันธ์แล้วก็จะเหมือนเป็นคนใหม่ ได้ชีวิตใหม่ ผมไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกับการศึกษาและทำวิจัยของผมหรือไม่นะครับ)

ตอบ ท่านติดทำการวิจัย ให้นำธูปเทียนแพไปสักการะเจ้าสถานศึกษาครับ อุปสรรคจะผ่านพ้นด้วยดีครับ

3.หากผมรับขันธ์ได้ ผมต้องจัดเตรียมอะไรบ้างครับอาจารย์
ตอบ ท่านมีศรัทธาบริสุทธิ์ ในเรื่องขันธ์หรือตัวอาจารย์เมื่อใด สามารถโทรมาสอบถามได้ครับ แต่ถ้าเพื่อจุดมุ่งหมายในข้อสอง อย่าทำเลยครับมันบาปและผิดครูครับ

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอยาที่เมตตาชี้แนวทางสว่างให้แก่ผมครับ

*************************************
"มีคนบอกว่าห้ามไปรับขันธ์โดยเด็ดขาดครับ"
  แบบนี้จะดูอคติไปหน่อยครับ. วิเคราะห์ดังนี้
๑.
การรับขันธ์ควร เป็นทางเลือกสุดท้าย สำหรับผู้ที่ตรวจวิเคราะห์ดวงแล้ว ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่นชะตาได้ถูกลิขิตไว้แล้ว..แลเจ้าตัวมีความเลื่อมใส  ศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัย ได้มีการปฏิบัติบูชาเทพมาระยะหนึ่งก่อนแล้ว จนมีความมั่นใจว่า จะรักษาสัจจะวาจาว่า สิ่งที่ตนรับมาบูชา(องค์เทพประจำตัว) จะยึดมั่นถือมั่นไม่เปลี่ยนแปลง แลตัวเองได้มีการประทับหรือสื่อกับเบื้องบน มีการได้มาซึ่งภาษาเทพ (มิได้หมายรวมไปถึงการไปเปิดโอษฐ เปิดองค์มาก่อน)

ในกรณีที่รับขันธ์จากตำหนักอื่นมาก่อนสิ่งที่ทำได้คือ การขึ้นขันธ์ครูไว้บูชาโดยมีเจตนารมณ์ว่า
ก. บูชาครูทั้งห้า ครูเทพ ครูอาจารย์ ครูอบรมสั่งสอน ครูพัก ครูอักษร
ข. ป้องกันคุณไสย์คุณของ จากเจ้าตำหนักเดิมและสัมภเวสีทั่วไปครับ
ค. เพื่อความมีสิริมงคล เรียกว่า มั่งมี ศรีสุข อยู่เย็นเป็นสุข ร่ำรวยเงินทอง
ง. เพื่อเรียกขวัญ ให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวครับ
จ. เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้ตั้งมั่นอยู่ในกรรมดีไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเสีย
ฉ. เพื่อให้รู้จักบูชาในที่ของตัว อย่ามัวริษยาผู้อื่น

สิ่งประกอบในขันธ์อธิบายดังนี้ครับ
๑. ขันทองเหลืองขนาดเล็กสุด ประมาณ ๙ นิ้ว (ท่านจัดหามาเอง)
๒. ธุปเทียนแพ (บูชาครูที่สาม)
๓. ผ้าขาวม้า (บูชาปู่เปี่ยมสาริกบุตร)
๔. ผ้าขาว (ใช้ลงทะเบียน เปรียบดังผู้ที่เกิดใหม่ดุจผ้าขาวบริสุทธิ์)
๕. ผ้าแพรสามสี เขียว เหลือง แดง (อยู่เย็นเป็นสุข มั่งมีศรีสุข ร่ำรวยเงินทอง)
๖. ธูปหอม มาลัยบูชาพระพุทธ
๗. เทียนคละสี บูชาเทวดาประจำวันต่างๆ
๘. หมาก พลู (บูชาพ่อครูปู่ฤาษี)
๙. ลูกปัด ลูกแก้ว (แทนแก้วสารพัดนึก)

๒. จะพบเห็นได้ว่าเมื่อไปรับขันธ์มา บางท่านประสบปัญหาครอบครัว หรือชีวิตตกต่ำลง มีสาเหตุหลักๆดังนี้
ก. เจ้าตัวไปรับขันธ์ ทั้งๆที่มีกรรมลิขิตติดตัว เช่นทำแท้ง ฆ่าคนตาย คดโกง แม้กระทั่งพี่น้องตนเอง
ข. เจ้าตัวไปรับขันธ์ทั้งๆที่ต้องอวมงคลอยู่
ค. เจ้าตัวไปรับขันธ์ เนื่องด้วยความโลภเป็นที่ตั้ง แลคิดว่าไม่ได้ ดั่งใจไม่รวยสมปราถนาในสามวันเจ็ดวันก็จะเอาขันธ์ไปทิ้งน้ำ
ง. เจ้าตัวอายุยังน้อย คิดว่าการรับขันธ์จะ ทำให้ตนเองกลายเป็นผู้วิเศษ
จ. เจ้าตัวอายุไม่มาก ยังติดในบ่วงกิเลสตัณหา จะเห็นว่าในโลกของอินเตอร์เน็ต มีการคุยผ่านเอ็ม บางที่พัฒนาเป็นการทรงผ่านเอ็มเอสเอ็น แล้วคุยผ่านกัน จนมีเรื่องชู้สาวตามมาก็มาแอบอ้างว่า เทพในตัวของแต่ละฝ่ายเป็นคู่กันจึงมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวตามมา
..ใน ลักษณะเช่นนี้ อาจารย์ไม่ทราบว่าจะกล่าวเช่นไรเหมือนกัน อาจารย์ขอให้ทุกท่านที่เข้าชมเวบโปรดพิจารณาและอ่านบทความในเวบนี้ คาดว่า จะยังประโยชน์ให้ท่านได้ตามสมควร 

**************************************************************

อนุโมทนาครับ.. ส่วนมากจะได้ยินคำว่าล้างขันธ์ ในที่นี้อาจารย์หมอยามี ประสงค์ให้ท่านแยกระหว่างการล้างขันธ์ครูกับการล้างขันธ์เทพ
การล้างขันธ์ครู มีจุดประสงค์ว่า
เมื่อท่านใดก็ตามมีความเลื่อมใสในครูอาจารย์ ต่อมาพบว่าประพฤตินอกรีด มีพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม ไม่สมควรแก่การเคารพบูชา ก็สามารถทำการล้างขันธ์ หรือจำเริญขันธ์นั้นๆทิ้งไปเสีย
เมื่อท่านใดก็ตามเคยรับขันธ์มาก่อน แล้วเจ้าตำหนักเดิม ประพฤตินอกรีด มีพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม ไม่สมควรแก่การเคารพบูชา ก็สามารถทำการล้างขันธ์ หรือจำเริญขันธ์นั้นๆทิ้งไปเสีย
ข้อเตือนใจ เหตุผลนอกเหนือจากนี้ เช่น
๑. มีร่างทรงอื่นๆ มาดูหิ้งท่า แล้วทำนายทายทักว่า ขันธ์ครูไม่ดีต้องล้างแล้วท่านก็ทำการล้างขันธ์ทิ้ง
๒.
ท่านเคยเจ็บป่วย เมื่อรับขันธ์มาอาการดีขึ้น อยากหายไวๆ อยากรวยไวๆมีคนมาทักก็ล้างขันธ์ทิ้ง
๓. รับขันธ์มาเพื่อหวังรวย ไม่รวยทันใจก็ล้างขันธ์ทิ้ง
๔. รับขันธ์มา แล้วไม่สามารถปฏิบัติได้ (ต้องขอขมาครูอาจารย์ก่อนครับ)

๕. รับขันธ์มาแล้วมีครูอาจารย์ ยังไปออดอ้อนเป็นศิษย์หลายสำนัก
การล้างขันธ์หรือมีพฤติกรรมในลักษณะเช่นนี้ ถือว่าเป็นศิษย์ล้างครูครับ

**************************************************************


sent: saturday, march 26, 2011 10:22 pm
to:
subject: ขอคำแนะนำ

สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอยา
วันนี้หนูมีเรื่องอยากรบกวนอาจารย์หมอยาหน่อยค่ะ หนูอยากทราบว่าพานครูกับขันครูแตกต่างกันอย่างหรือค่ะ  ( หนูหาบทความนี้ในเวบองค์เทพเดทคอมไม่เจอค่ะ )
การบูชาองค์เทพสามารถบูชาได้หลายองค์หรือไม่
ตอบ ท่านสามารถบูชาได้ครับ

อาจารย์หมอยาโปรดให้คำแนะนำด้วยนะค่ะ
ขอขอบพระคุณมากค่ะ  ขอให้อาจารย์หมอยามีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ

พานครู ใช้เป็นเครื่องประกอบพิธีต่างๆ เช่น บวงสรวง ไหว้ครู ตั้งหรือถอนศาลเป็นต้น ส่วนประกอบ
๑. ธูป ๕ ดอก
๒. เทียนขาว ๕ เล่ม
๓. พวงมาลัยกร
๔. หมากอย่างน้อย ๕ คำ
๕. เงินกำนัลครู ๑๒ บาท

ส่วนขันธ์ครู จุดประสงค์ของขันธ์ครู...สำหรับท่านที่รับขันธ์มาแล้วได้ทำ
การล้างขันธ์มา เนื่องด้วยสาเหตุใดก็ตาม (เสื่อมศรัทธาในเจ้าตำหนัก
หรือผู้ประสิทธิ์ขันธ์) ควรขึ้นขันครูแทน โดยวิเคราะห์ดังนี้
๑. เพื่อเรียกขวัญของตัวเอง แลอยู่เย็นเป็นสุข มั่งมีศรีสุข
๒. เพื่อแสดงความกตัญญู ความเคารพต่อองค์เทพของตน
๓. เพื่อบูชาครูทั้ง๕ คือ ครูเทพเทวา  ครูอาจารย์ ครูอบรมสั่งสอน ครูอักษร ครูพักร์
๔. เพื่อเสริมสร้างบารมีแห่งตน
๕. สำหรับเจ้าตำหนักหรือผู้ที่ใช้วิทยาเวทย์รักษาคุณของผู้อื่นครับ
๖. เพื่อป้องกันเจ้าตำหนักเก่าหรือผู้ไม่หวังดีกระทำคุณไสย์ใส่
๗. ขันธ์ครู หมายถึง
การบูชาครูอันเป็นที่เคารพทั้งห้าได้แก่ ครูเทพเทวา  ครูอาจารย์ ครูอบรมสั่งสอน ครูอักษร ครูพักร์   เป็นการแสดงความมีมุทิตาจิต เป็นศิษย์กตัญญู รู้คุณครูอาจารย์  ทุกคนมีสิทธิ์เคารพบูชาได้ ไม่ได้หมายรวม ถึงการบูชาเทพในลักษณะ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญา ซึ่งบางเวบนำไป ควบรวมเหมาเอาว่าเป็นขันธ์ผี ขันธ์เทพ แบบนี้ก็ไม่ทราบว่า  ทางเวบมาสเต้อร์ท่านนั้นๆ อ่านภาษาไทยเข้าใจได้ดีมากน้อยเพียงใด  หรือเขียนแต่เพียงโจมตีเอามันเข้าว่า ท่าเดียวว่า...ขันธ์ของใครเลวหมดเป็นขันธ์ผี  อ่านไปอ่านมา สุดท้ายมีเขียนเชิญชวนว่า ผู้มีองค์หากมีปัญหาให้มาหาอาจารย์ของตน แบบนี้มันยังไงๆอยู่นะครับ จริยะธรรมควรมี ให้ผู้เข้าชมเวบใช้วิจารณญาณตัดสินเอง จึงนับว่าถูกต้องครับ

การจำเริญขันธ์.........


sent: tuesday, october 05, 2010 11:15 am
to:
subject: กราบขอบพระคุณครูค่ะ
หนู ได้รับคำสอนจากครูแล้วค่ะ คืนนี้หนูจะทำตามที่ครูสอนมา หนูจะจุดธูปกลางแจ้งและทำน้ำมนต์ส่งมาให้ครูดูค่ะ ครูคะหนูมีข้อสงสัยอยากให้ครูสอนหน่อยค่ะ ว่าการที่เราจะนำขันธ์ที่รับมาจากตำหนักไปจำเริญนั้นต้องมีการถอนมนต์ที่ เค้าลงมาที่ขันธ์ตอนประสิทธิ์ให้เราก่อนใช่มั้ยคะ หรือว่าไม่ต้อง ขอความเมตตาครูช่วยชี้ทางให้ศิษย์ด้วยค่ะ ตอนนี้ศิษย์สงสัยเรื่องนี้มากๆ

ตอบ อนุโมทนาครับ ....... หากไม่ประสงค์ที่จะบูชาขันธ์ที่รับมา.. คงต้องมีการจำเริญขันธ์ (ไปลอยน้ำให้แม่คงคารักษา) อาจารย์จึงเขียนเตือนในเวบว่า ไม่สนับสนุนให้รับขันธ์ เพราะจะมีปัญหาต่างๆตามมาได้ครับ... หากจะจำเริญขันธ์คงต้องมีการขึ้นธูป ๓๖ ดอก บอกกล่าวขอขมาครูเทพเทวาครูบาอาจารย์.. ถึงสาเหตุที่ไม่สามารถบูชาขันธ์นี้ได้ด้วยเหตุที่ เกิดข้อสงสัยในเจ้าตำหนักประพฤติตน ไม่อยู่ในศีล ไม่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา จึงขออนุญาติทำการนำขันธ์ใบนี้ไปจำเริญ แต่ความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในองค์เทพเทวานั้นไม่มีวันเสื่อมสลายครับ... เสร็จคำกล่าวแล้ว  ให้ท่านทำการประพรมน้ำมนต์ทั่วหิ้งบูชาและขันธ์ แล้วจึงทำการห่อขันธ์ด้วยกระดาษแดงสวมด้วยถึงอีกชั้นครับ .. นำไปจำเริญที่พระแม่คงคาครับ ไปถึงให้แกะถุงออก พร้อมห่อกระดาษ ตั้งจิตอธิฐานต่อพระแม่คงคาถึงเหตุจำเป็นที่นำขันมาจำเริญครับ..จึงทำการลอย น้ำได้ครับ 

 เพราะ เพื่อนหนูเล่าให้ฟังว่าตัวเค้าได้รับขันธ์มาจากตำหนักแห่งนึง แต่ร่างที่ประสิทธิ์ขันธ์มาให้ทำตัวไม่ดี เพื่อนหนูเลยเอาขันธ์ที่รับมาจากที่ตำหนักนั้นไปจำเริญแล้วแถมเอาขันใบนั้น มาใส่น้ำกินอีกต่างหาก

ตอบ เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม ถึงไม่ชอบก็ควรปฏิบัติ ตามขั้นตอนด้านบน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดสิริมงคลกับตัวเองครับ แบบที่ทำอยู่ เอามาใส่น้ำกินนี่ เรียกว่าไม่รู้กาละเทศะ ลบหลู่ครูอาจารย์ที่ตนเองเคยยกมือไหว้ เรียกว่าศิษย์เนรคุณครับ

หนูก็เลยสงสัยว่าการที่เราจะไม่บูชาขันธ์ที่เรารับมานั้นก่อนที่เราจะนำไปจำเริญต้องถอนมนต์ที่ขันธ์ออกก่อนหรือไม่คะครู

ตอบ จะถอนขันธ์ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านบนครับ

 ท้าย นี้ขอบารมีองค์ปู่ฤาษีทั้ง108และองค์ครูบาอาจารย์แลองค์เทพเทวาทุกๆพระองค์ จงประทานพรให้ครูเจริญด้วยญาณบารมียิ่งขึ้นไปค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

คน ทำฤา....จะสู้ฟ้าลิขิตครับ

ดี ชั่วอยู่ที่ตัวทำ  สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว    
บารมีไม่ บำเพ็ญต่อ ย่อมต้องหมด
อิทธิฤทธิ์ไม่ฝึกฝน ย่อมไร้ผลต่อเนื่อง
ความดี มีเท่าไรต่อให้ตาย ไม่เคยไกลตัว
อวด อะไร ไม่เท่าได้ อวดความดี

ศิษย์มีครู  เหมือนงูมีพิษ.....
ศิษย์ไร้ครู เหมือนงูไร้พิษ.....
ศิษย์กตัญญูย่อมเจริญวัฒนาสืบ

 


sent: wednesday, september 22, 2010 1:48 am
to: หมอยา
subject: *สวัสดีครับอาจาร์ยหมอยา*

วันนี้เข้ามาทักทาย และมาขอคำชี้แนะ กำลังใจ  5555 ขอมากมายจังเลยครับ มันมีสาเหตุครับที่มาขอกำลังใจ จะว่า ไปนะครับ ศิษย์นั่งอ่าน ในสิ่งที่อาจาร์ยตอบ และให้ความรู้ ซึ่งต้องคุมอะไรหลายๆ อย่าง ในด้าน อารมณ์ คำพูดคำจา ศิษย์เองอยากได้ อย่างอาจาร์ยมากครับ แต่คงอีกไกลมากกว่าจะทำได้ อย่าง อาจารย์บอกได้ตรงๆ เลยนะครับ ว่าวันนี้ ***เหนื่อยกับชีวิตมากเลยครับ****แต่ ทุกครั้งที่เข้ามาเห็นอาจาร์ย ทำอยู่ทุกวันนี้ ยังมองว่า อาจาร์ยก็ยังสู้ไม้ถอย ผมเองเป็นศิษย์จะถอยได้อย่างๆไร  โต้งเองพยายามดิ้นร้นกับชิวิตทุกอย่างเลย ครับ ตอนนี้ บางครั้งเองก็เหนื่อยแวะพักบ้าง มันยากมากเลยคับ อาจารย์ที่เราจะชนะใจตนเองยากมากครับ แต่ก็ต้องทำให้ได้ เมื่อก่อนมีแม่คอยให้กำลังใจแต่แม่มาเสียแล้ว ก็ไม่มีแนวทางในการดำเนินชีวิตซักเท่าไหร่ ก็มาได้อาจารย์หมอยานี่แหละครับ คอยให้ความชัดเจนชี้แนะแนวทางในการดำเนินชิวิต ผมเองมีกำลังใจแล้วแหละครับ ในขณะที่พิมย์อยู่ก็นึกถึงอาจารย์ไปด้วย ตัวผมเองก็ไม่ได้ดีมาแต่ไหนแต่ไรหรอกครับ แต่มารู้สึกตัวทันก่อนแล้วหันมาปฏิบัติในสิ่งที่ ถูกที่ควร อาจารย์ว่ายังคงไม่สายไปนะครับ  อึกอัดครับ บอกตรงๆเหงามากครับ ไม่รู้ว่า จะไปพูดให้ใครเขาฟังดีนอกจากอาจาร์ยอดทนฟังหน่อยนะครับ ผมมีแต่เรื่องทุกข์มาเล่าให้อาจารย์ฟังไม่เคยเลยที่จะเอาเรื่องความสุขมาให้ อาจารย์ฟัง มีความทุกข์ทีไรนึกถึงอาจารย์ทุกที

ตอบ อนุโมทนาครับ .. เมื่อวานอาจารย์ยังคุยกับ ท่านธานินทร์  หงษา  (มหาสารคาม)  ทางเอ็มอยู่เลยครับ..  ว่า อาจารย์เหมือนสู้อยู่คนเดียวครับ หากปนิธานไม่แน่วแน่ เหมือนให้สัจจะต่อเบื้องบนแล้ว อาจารย์ก็รู้สึกท้อเช่นกัน... มา ณ วันนี้ได้อ่านเมล ฉบับนี้ ทำให้มีกำลังใจขึ้นมากเพราะ ตระหนักถึงลูกศิษย์และผู้ที่ติดตามเวบนี้ ทำให้มีมานะมากขึ้นครับ...... เพราะแต่ละเมลที่ อาจารย์ตอบไปต้องทบทวน และใช้เวลาพอสมควร เพราะคำตอบมีผลกระทบใจของเจ้าของเมลนั้นๆโดยตรง
      การ เขียนบทความลงเวบ ผู้ให้คำตอบ คือ ตัวอาจารย์หมอยา ก็ต้องใช้เวลาพิจารณาเช่นกัน เพราะต้องตระหนักถึงผู้ที่เข้ามาอ่านบทความ ดังนั้นจึงต้องพยายามให้ดีหรือผิดพลาดน้อยที่สุด เพราะถือว่าต้องให้เกียรติผู้ที่เข้ามาอ่าน การทำอะไรหรือเขียนบทความลงไป ในลักษณะหยาบคาย ออกแนวนักเลง ซึ่งพบได้บางเวบเป็นการดูถูกภูมิปัญญาของผู้เข้าชมเวบนั้นๆครับ และเป็นการประจานตัวผู้เขียนบทความนั้นๆครับ อย่าคิดว่าผู้ที่เข้ามาอ่านเขาจะเชื่อโดยไม่พิจารณาครับ

ขอกราบ แทบเท้วด้วยความเคารพจริงๆ ที่ให้แนวดำเนินชีวิตใหม่ให้กับผมพอแล้ว ครับ อาจารย์ครับ ศิษย์ระบายหมดแล้ว สู้ครับ ปลุกตัวเองให้สู้ครับ ยังไปได้อีกไกล ครับ อาจารย์ยังสู้เลยแล้วศิษย์อย่างผมไม่สู้ก็เสียชื่ออาจารย์หมอยาแย่ซิครับ วันนี้เข้ามามีเรื่องรบกวนอาจารย์หน่อยครับ
 คือ อย่างนี้ครับ ผมได้ปริ้นรูปพระอรรธนารศวร แล้วใส่กรอบบูชา อาจารย์ว่า เห็นสมควรไหมครับและอีกรูปหนึ่งครับ ฤาษีชีวกครับ ผมก็ปริ้นเอามาแล้วระบายจีวรท่านให้เป็นสีดำแล้ว เอาใส่กรอบบูชาอาจารย์ว่าสมควรไหมครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ ท่านมีศรัทธาก็ดำเนินการไปได้เลยครับ..........

 ตอนนี้ โต้งทำแล้ว ครับ ส่วนเรื่องกุมารทองที่อยู่กับตัว โต้งนั้น  อาจาร์ยว่าโต้งต้องซื้อ หุ่นที่นุ่งแบบไหน ครับ คือเครื่องนุ่งหม่อะ ครับ สี
ตอบ แบบนุ่งโจงกระเบนสีแดงครับ น้องเขาผิวขาวครับ
จะได้ถูกต้องตามที่ตัวกุมารมาอยู่กับโต้ง แล้วน้องกุมาร เข้าต้องการอะไร อีกไหมครับ
ตอบ  ของเล่นครับ รถคันเล็กๆสปอร์ตเปิดประทุน..อิอิ
ส่วน องค์เทพ และองค์ฤาษี โต้งทำถูฏต้องไหมครับ รบกวนอาจาร์ย หน่อยนะครับ
ตอบ การปฏิบัติก็ดีครับ ..แต่แปลกๆยังไงๆไม่ทราบ ดูแลหิ้ง... หมากพลู .. พวงมาลัย .. สวดมนต์บ้างครับ

มี บางท่าน บอกว่าเวลา โต้ง โมโหหรือยู่เฉยๆจะดุมากเลย คับ แต่เราก็ยิ้มนะครับแต่กลับบอกว่าเราหน้าดุ แย่จังเลย ครับ รบกวนอาจาร์ยหน่อย นะครับ เรื่องความฝันก็ฝันเห็นจระเข้ บ่อยครับ แต่อาจาร์ยมีคำตอบให้พี่ๆ ในเว็ปอยู๋แล้ว เลยไม่ต้องถาม

ตอบ อนุโมทนาครับ .......ที่ท่านฝันเห็นเป็นอดีตหรือบริวารของท่าน..... วิเคราะห์ได้ดังนี้ครับ
๑. มาขอส่วนบุญ.. แก้ไข ทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศ ส่วนกุศลไปให้ครับ .. เป็นไปได้การได้หาโอกาสไปร่วมงานทำบุญทอดกฐิน.. แล้วกล่าวอุทิศส่วนกุศลก็เป็นสิ่งที่ดีครับ มีโอกาสควรทำทั้งสองประการนี้ครับ
๒. เนื่องจากเคยเป็นบริวาร ..มาด้วยความเป็นห่วงว่าท่านเดินสายเทพยังไม่สมบูรณ์ครับ .......
๓. ถ้ามีโอกาสไปทำบุญที่วัดนี้ให้ไปแก้ฝันกัน จรเข้โหราครับ

   ************************************************

 

# 4
By หมอยา
On 2012-04-07 15:23:42


sent:
friday, april 06, 2012 12:26 pm
to:
ท่านอาจารย์หมอยา
subject:
ขอคำแนะนำในการปฏิบัติตนค่ะ

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพค่ะ

ก่อนอื่นหนูขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ได้ตรวจองค์เทพให้หนูค่ะ  และตัวหนูเองก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ทราบว่ามีองค์เทพคอยปกป้องคุ้มครองอยู่ และในวันนี้หนูมีเรื่องรบกวนอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องเมื่อเรารู้ว่าเรามีองค์เทพ  และช่วยชี้แจงในเรื่องของการรับขันธ์ ๕  ค่ะ  

๑. หนูอยากทราบว่าถ้าเรารับขันธ์ ๕ มาแล้วเราควรปฏิบัติตน หรือสักการะบูชาอย่างไรบ้างคะ

ตอบ อนุโมทนาครับ เรื่องการรับขันธ์ห้า เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ ได้อธิบายไว้ในเวบนี้หลายครั้งแล้วครับ และเมื่อท่านไปรับรับขันธ์มาควรถามเจ้าตำหนักที่ท่านไปรับมาถึงการปฏิบัติตัว ควรทราบระเบียบการก่อนลงมือรับขันธ์มาครับ ไม่แน่ใจว่าทำได้ก็ไม่ควรรับครับ

 

๒. และถ้าหากเรารับขันธ์ ๕ มาแล้วละเลยไม่สักการะบูชานั้นจะมีผลอย่างไร
ตอบ เรียกว่าผิดครูครับ

๓.หนูอยากทราบถึงข้อดีและข้อเสียในการรับขันธ์ ๕ ค่ะ
ตอบ  บทความที่น่าสนใจประกอบการตัดสินใจครับ
ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร

การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)

ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา ๕๓ (๑)

ถามมา-ตอบไป2554

ถามมา-ตอบไป2555

นานาสาระกับครูหมอยา

ศิษย์ถาม-อาจารย์ตอบ

 

๔. และจากที่หนูได้เข้ามาศึกษาข้อมูลต่างๆภายในเว็ปไซค์ก็ได้ทราบว่าหากเราปฏิบัติธรรม หรือทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้กับองค์เทพที่คุ้มครองเราเป็นประจำก็เท่ากับว่าเราได้สักการะบูชาองค์เทพที่คุ้มครองเราด้วยความศรัทธาแล้ว   ถ้าอย่างนั้นการรับขันธ์เพื่อที่ตัวเราจะได้รับองค์เทพมาสักการะบูชากับการปฏิบัติธรรม หรือทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นั้นแตกต่างกันอย่างไรคะ

ตอบ การปฏิบัติธรรม กับการบูชาเทพต่างกันครับ
การปฏิบัติธรรม เช่นถือศีล กรรมฐานเพื่อตัวท่านเองเป็นหลัก
ทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้กับองค์เทพที่คุ้มครองเรา ทพมิใช่สัมภเวสีครับ
สักการะบูชาองค์เทพที่คุ้มครอง เป็นการแสดงและพิสูจน์ศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัยของท่าน


แบบไหนดีกว่ากันคะ  หนูขอความเมตตาจากท่านอาจารย์ช่วยชี้แ นะด้วยค่ะ เพื่อที่หนูจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องค่ะ

ตอบ มาทางสายเทพ ท่านกำลังต่อรองกับเบื้องบนครับsent:
friday, april 06, 2012 12:50 pm
to:
ท่านอาจารย์หมอยา

subject: ขอขอบพระคุณอาจารย์ค่t

กราบสวัสดีท่านอาจารย์หมอยาที่เคารพอีกครั้งค่ะ

เนื่องจากฉบับที่นู๋ส่งไปขอคำแนะนำในการปฏิบัติตนนั้นหนูลืมกล่าวคำขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะต้องกราบขออภัยด้วยนะคะ  ดังนั้นหนูจึงส่งเมลฉบับนี้มาเพื่อกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ได้เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อช่วยตรวจองค์เทพให้กับหนูและขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับคำคอบและคำแนะนำที่ดีต่างๆด้วยค่ะ  ท่านอาจารย์อย่าได้ถือโทษโกรธหนูเลยนะคะที่หนูลืมพอนึกได้หนูก็รีบส่งเมลฉบับนี้เลยค่ะ สุดท้ายนี้หนูขอให้ท่านอาจารย์หมอยาและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

 สิริกร  สุขแสวง (อ้อม)


# 3
By หมอยา
On 2012-04-06 08:39:05


sent:
friday, april 06, 2012 3:04 am
to:

subject:
ถามมา-ตอบไป2555

        กราบสวัสดีอาจารย์ หมอยาที่เคารพ ผมได้ติดตามอ่านเว็บของอาจารย์ และได้รับการตวจองค์เทพ กับอาจารย์  และตอนนี้ ก็ได้ ทำขันธ์ครู ขึ้น โดยป้าแถวบ้านผม แล้ว ป้าก็เป็นอาจารย์ของผม ก็มีเรื่องฝากถามอาจารย์หมอยาถึงบางสิ่งที่ป้าไม่รู้ครับ คือเรื่องมีอยู่ว่าป้าคนนี้ เค้าไม่มีครอบครัว แล้วก็ไม่ได้ทำงานและป้ารับตั้งศาล พระภูมิ เจ้าที่ บางทีก็รับแก้ของ คนโดนคุณไสย์ช่วยคน  บางทีก็มีคนมาให้ป้าดูดวง  แล้วก็ดูว่าใครมีองค์อะไร ป้าสามารถบอกได้ แล้วเรื่องก็เกิดมาเมื่อเดือนที่แล้ว คือเพื่อนผม คนนึงเป็นหมอดูโหราศาสตร์ไทย ได้เคยมาให้ป้าดูดวงให้ ว่ามีองค์เทพอะไร แต่เพื่อนคนนี้นำสิงของคือเครื่องรางของขลัง
เป็นพระของหลวงพ่อองค์หนึ่งซึ่งใช้ซากศพคนตายมาทำเป็นพระ  แล้วเพื่อนก็นำน้ำมันพรายออกมา ให้ป้าดูให้ ป้าเค้าบอกว่าอย่านึกว่า ไม่รู้นะ ว่าเอาอะไรมาให้ดู แล้วก็ป้าก็สอน ว่ามันเป็นของต่ำ ไม่ดี
แต่ หลังจากนั้น ประมาณ 2 วัน ป้ามาบอกว่า มีคนส่งของมาลอง ในจิตของป้า มันมี ก้อนเนื้อดำๆ เท่ากำปั้น เป็นเหมือนนเนื้อที่ไหม้ไม่หมด พยายามจะวิ่งเข้าหา ป้าแต่เค้าจับมันอยู่ ป้าบอกว่า ถ้าจับไม่อยู่ ก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นอะไรไปหรือป่าว  (คือป้าเค้าฝากถามอาจารย์หมอยาว่า ก้อนเนื้ออันนี้ มันคืออะไร อาจารย์หมอยาพอรู้หรือไหมครับ ว่าเป็นของประเภทไหน)ย้อนมานิดนึง เพื่อนผมที่เป็นหมอดู เค้าได้ไปครอบครูกับพระรูปนึง อยู่แถวเมืองกาญจนบุรี

ตอบ อนุโมทนาครับ อาจารย์ชอบเมล์ฉบับนี้ของท่านมากๆ ครับถามมาตรงๆแลจริงใจ อาจารย์จะตอบเป็นข้อๆดังนี้ครับ
๑. อาจารย์เช็คดวงป้าของท่านแล้วพบว่า
ป้าท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,๕.๑)...
เป็น ดวงที่สามารถทำกิจ ดังกล่าวข้างต้นได้ครับ ท่านมีปัญหาตรงหิ้งบูชาและการปฏิบัติของท่านบางครั้งยังเป็นข้อสงสัยอยู๋ ขอให้เรียนป้าของท่านว่า จงมี ศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัยครับ ปาฏิหาริย์จะบังเกิดแก่ท่านครับ
๒.  "
เพื่อน คนนี้นำสิงของคือเครื่องรางของขลัง เป็นพระของหลวงพ่อองค์หนึ่งซึ่งใช้ซากศพคนตายมาทำเป็นพระ แล้วเพื่อนก็นำน้ำมันพรายออกมาให้ป้าดูให้" ของสิ่งนี้ไม่ดีครับ ไม่ทราบว่าเป็นพระทำไม ทำเยี่ยงนี้ครับ
๓.อาจารย์เช็คดูแล้ว ป้าท่านโดนกระทำคุณไสย์ แต่มนต์ดำเหล่านั้นไม่สามารถทำอันตรายแก่ตัวป้าท่านได้ครับ
๔.  
(คือป้าเค้าฝากถามอาจารย์หมอยาว่า ก้อนเนื้ออันนี้ มันคืออะไร อาจารย์หมอยาพอรู้หรือไหมครับ ว่าเป็นของประเภทไหน) ตอบ เป็นคุณของคุณไสย์ที่ส่งมาเป็นของเขมรกับของไทยครับ


     ผม มีอีกเรื่องที่สงสัยคือ เพื่อนผมบอกว่า พระรูปนี้เชิญญาณในของคนที่ไปครอบครู ให้มาครอบให้ (แต่ไม่สามารถ บอกได้ ว่ามีองค์อะไร) มีแบบนี้ด้วยหรือเปล่าครับ

ตอบ ครอบครู หมายถึงคนที่เป็นศิษย์ มีครู ถึงวันไหว้ครูของอาจารย์ของตัวเอง ได้ไปร่วมงานไหว้ครูของอาจารย์ของตัวเองเพื่อแสดงถึงความเคารพ กตัญญูครูอาจารย์อันเป็นที่รัก และครูท่านนั้นๆได้อันเชิญพ่อแก่บรมครูปูฤาษีนารอด ปู่ฤาษีทั้ง๑๐๘ ตน มาทำการครอบครูให้แก่ศิษย์ของตัวเพื่อเป็นสิริมงคลสืบไป  ..... ที่กล่าวมาข้างต้นว่า "เชิญองค์ในมา ครอบครูแต่บอกไม่ได้ว่าองค์อะไร" ทำไมป้าแกดูให้เฉยๆยังบอกได้  ตกลงว่าพระเก่ง หรือ ป้าเก่งครับ
       ประการแรก การทำสายเทพมิใช่กิจของสงฆ์ครับ เรียกว่าอาบัติตั้งแต่ยกแรกๆแล้ว
       ประการสอง การจัดสร้างวัตถุของขลัง "
ระของหลวงพ่อองค์หนึ่งซึ่งใช้ซากศพคนตายมาทำเป็นพระ" มวลสารอื่นๆที่ดีๆไม่มีหรือครับ เป็นฆราวาสเขาเรียก หมอผี หมอธรรมครับ

และถัดมาอีก 2 วัน เพื่อนของเพื่อนผมที่เป็นหมอดู ก็เข้ามาให้ป้าผม ดูเครื่องรางของขลังให้ แล้วเอารูปพระที่เค้าและเพื่อนผมไปครอบครูมามาให้ดู
แต่ ป้าผมสัมผัสได้ถึงพระรูปนี้ ว่าเป็นแค่คนเล่นของ ไม่ใช่คนที่มีองค์เทพอะไร แล้วป้าก็เล่าเรื่องก้อนเนื้อให้คนๆนี้ ฟังว่าน่าจะมาจากพระ
บอกไปแบบนี้ เพื่อนคนนี้เลยโทรไปเล่าเรื่อง ให้เพื่อนคนที่เป็นหมอดูฟัง
เพื่อนคนที่เป็นหมอดู มันเลยโทรมาด่าป้าผมให้ผมฟังว่าไปด่า อาจารย์มันว่าแรง ว่าป้าปากไม่ดีซึ่งเมื่อก่อน ป้าเป็นคนดูให้มันว่ามีองค์อะไร คอยบอกคอยสอน เวรกรรมจริงๆ ค่าดูก็ไม่ได้ แถมยังโดนด่า

  ตอบ เป็นเรื่องธรรมดาครับ เพื่อนที่เป็นหมอดูของท่านมีอาจารย์เป็นพระ แล้วเมื่อมีปัญหาทำไมไม่ไปถามอาจารย์ของเขา เขาเรียกว่าศิษย์หลายครู สืบไปไม่นานก็เป็นศิษย์ล้างครูครับ

สุดท้ายนี้ ขอให้ทวยเทพทุกพระองค์ มหาเทพ มหาเทวี พระฤาษี 108 พระองค์ ช่วยคุ้มครองอาจารย์หมอยา ให้พบแต่ความสุข ความเจริญด้วยเทิญ
ขอบคุณครับ


# 2
By หมอยา
On 2012-04-05 03:36:31


sent:
wednesday, april 04, 2012 10:00 pm
to:
อาจารย์หมอยา
subject:
เรื่องการรับขันธ์ 9

      สวัสดีครับ อาจารย์หมอยา กระผมมีเรื่องที่จะเรียนปรึกษาท่านอาจารย์หมอยาครับ ผมชื่อ นายศิริโรจน์ จันทรภาพ เกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ด  คือผมได้เคยรับการตรวจสอบองค์จากอาจารย์หมอยาแล้วครับและต้องขอขอบพระคุณ อาจารย์มากครับ คือผมได้ไปรับขันธ์ 9 มาครับจาก พระอาจารย์ท่านหนึ่ง ได้ประมาณ 6 เดือนแล้ว ตอนที่ไปรับก็ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงกาลครับ คือพูดง่าย ๆ ได้เลยครับว่าอยากที่สื่อกับองค์ของตัวเองเลยไม่คิดที่จะไตรตรองก่อน (ในตอนนั้น)
      พอรับมาเสร็จผมก็ได้ไปหาพระอาจารย์ท่านนั้นประจำครับ ช่วงหลังๆนี้ก็ไม่ค่อยได้ไป ครับ เพราะติดงานบ้างแล้วก็ไป เหมือนว่าศรัทธาในตัวผมที่มีต่อพระอาจารย์จะน้อยลงไปด้วย เพราะท่านพระอาจารย์ได้มีการลงประทับองค์อยู่เป็นประจำ แล้วก็ให้ลูกศิษย์ลูกหา มารับขันธ์จากท่านด้วยครับ ผมก็ไม่ทราบว่าท่านเคยได้ตรวจวิบากกรรมของบุคคลที่จะมารับขันธ์หรือไม่ และเวลาท่านลงประทับท่านก็จะสูบบุหรี่ด้วยครับ ผมเห็นว่ามัน มิใช่กิจของสงฆ์ ผมเลยอยากให้ท่านอาจารย์หมอยาช่วยชี้แนะด้วยครับ ว่าถ้าเป็นแบบนี้ผมจะทำอย่างไรดีเกี่ยวกับขันธ์เพราะท่านพระอาจารย์บอกให้ผมไปเปลี่ยนขันธ์เป็นขันธ์ 16 ขันธ์เทพครับ
 
 ปล. ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอยามากครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ เป็นความเข้าใจสับสนว่า ต้องรับขันธ์ก่อนจึงจะสามารถสื่อกับองค์เทพของตัวเองได้  อาจารย์พบว่า ผู้ที่สมควรรับขันธ์ควรมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ครับ
๑. มีอาการของผู้มีองค์ แล้วมีการลงหรือประทับทรง
๒. มีการพูดภาษาเทพหรือภาษาธรรม
๓. มีศรัทธา.. เชื่อมั่น.. ไม่สงสัย.. และได้ศึกษาหาข้อมูลมาเป็นอย่างดีเพื่อประกอบการตัดสินใจรับขันธ์ครับ
๔. ท่านพบครูอาจารย์ที่ท่านจะรับขันธ์แล้ว
๕. ท่านมีเหตุผลในการรับขันธ์แล้ว
          สำหรับการจะรับขันธ์ เปลี่ยนขันธ์หรือเสริมขันธ์  จะกระทำได้เมื่อท่าน มีศรัทธา.. เชื่อมั่น.. ไม่สงสัย.. ในตัวอาจารย์ของท่านก่อน หากท่านมีข้อสงสัยเมื่อใด กิจดังกล่าวไม่สามารถกระทำต่อได้ครับ....
เป็นการยากครับที่จะบูชาขันธ์ที่ตนเองมีข้อสงสัยในครูอาจารย์ของท่านครับ


# 1
By หมอยา
On 2012-04-04 11:01:19


sent:
wednesday, april 04, 2012 9:53 am
to:

subject:
fw: เรื่องการรับขันธ์ 9

สวัสดีค่ะ..หนูมีเรื่องจะเรียนปรึกษาค่ะ อยากได้คำตอบแต่ไม่รุ้จะไปปรึกษาใคร..พอดีเข้ามาในเน็ตแล้วเจอเวปของอาจารย์หมอ

เรื่องของเรื่องก็คือ หนูเคยโดนคุณไสยมาประมาณ 4 ครั้ง (และหนูมีความรุ้สึกว่าครูหลุดและทำผิดไม่ได้ไปไหว้ครูมาประมาณ 7 เดือน ) แล้วหนูไปรักษาทางสำนัก 2 ที่ เขาแนะให้หนูรับขันธ์เพื่อคุ้มครอง หนูก็มาคิดไตร่ตรองอยู่นานเหมือนกัน เพราะถ้ารับก็คงดูดีๆเพราะถ้าเลือกไม่ดีแทนที่จะเอาเทพมาลงกับเป็นรับขันธ์ผีจะไปกันใหญ่ ..แต่ก่อนหน้านี้ก่อนจะโดนคุณไสย. หนูฝันเห็นขันธ์ครูในงานไหว้ครูบ่อยมากและก็ฝันว่าองค์ลงตัวเองตลอด ..แต่จะเป็นคนที่มีเซ้นอย่างคือสิ่งที่ฝันมักจะเกิดขึ้นจริง..รวมทั้งเรื่องของคนอื่นก็ไปรับรู้เรื่องของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจ ..และอีกอย่างหนูสัมผัสได้กับบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็น ..จะรู้สึกวูบวาบถ้าเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์..และหลังจากที่หนูได้ไปรักษาตัวตอนที่โดนคุณไสย .ที่สำนักที่ไปรักษานั้นท่านเป็นพราหมณ์ปรากฎว่าสิ่งที่ออกมาจากตัวหนูคือเส้นผมและโลหะสีดำและตัวหนูเองรู้ว่า ใครเป็นคนทำเพราะมีศัตรูอยู่คนเดียว ..แต่ไม่ขอพูดว่าคือใคร..หนูไม่เคยทำเขาคิดแต่ว่าสิ่งที่เราเป็นอาจจะเป็นเพราะเวรกรรมตั้งแต่ชาติที่แล้ว ..เพราะเรื่องแบบนี้นั้นไม่ใช่จะโดนกันง่ายๆ .จะเป็นเรื่องของเวรกรรมมากกว่า..และก่อนที่จะโดนคุณไสยหนูก็มีเซ้นรู้ล่วงหน้ามาก่อน ..หลวงปู่ฤาษีมาบอกล่วงหน้าในความฝัน ..และอาจารย์พราหมณ์ที่หนูไปรักษาเขาบอกว่าหนูจิตอ่อนซึ่งยังไม่พร้อมจะรับขันธ์ ยังไม่ให้รับ จึงให้รับบายศรีพรหมเทพ 1 คู่ ( สีเงินและสีทอง อันเล็กๆ ) ขึ้นหิ้งบูชาไว้บูชาให้คุ้มครองแทนการรับร่างไปก่อน ..พอหนูรับบายศรีคุ่นี้หลังจากแก้ของเสร็จแล้วอาการก็หายไป ..พอประมาณ 1 เดือนหนูก็มาโดนคุณไสยอีก แล้วอาการไชตามตัวก็เกิดขึ้นอีก ....หนูก็เลยโทรถามอาจารย์พราหมณ์ท่านว่าบายศรีที่หนูขึ้นหิ้งแทนนั้นต้องทำอย่างไรถ้าหากหนูัจะรับขันธ์ 9 มา อาจารย์พราหมณ์บอกว่าก็ไม่ต้องทำไรบูชาอย่างนั้นแหละ ..เพราะถ้ารับขันธ์ 9 มาแล้วก็บูชาครูตรงนั้นแทน..หนูก็ไม่ได้ทิ้งบายศรีคู่นั้นไป..ตอนนี้บนหิ้งบูชาหนูมีบายศรีพรหมเทพ และ ขันธ์ 9 .หนูตัดสินใจรับขันธ์ 9 .เพราะไปหาหมอแล้วตรวจดูก็ไม่มีอะไร .พี่สาวก็เลยให้ลองจุดธูปดู หนูก็จุดธูป 16 ดอก กลางแจ้ง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก บอกกล่าวว่าสิ่งที่ลูกทรมานร่างกายเกิดจากอะไร ..เกี่ยวกับรับขันธ์หรือไม่ถ้าต้องการให้รับขันธ์ให้ลูกหายตั้งแต่คืนนี้ ..และมานิมิตรบอกลูก..พอธูปดับหมดอาการทรมานและไชตามตัวก็หายไปและตอนกลางคืนก็ฝันเห็นขันธ์ครู ..หนูก็เลยตัดสินใจรับขันธ์กับครูบาอาจารย์ตัวเองที่เป็นพระ ..แต่วันที่ไปรับก็มีอาการไชตามตัวเหมือนเดิมซึ่งก่อนไปรับ 1 วัน ไปอาบน้ำมนต์แล้วก็ไม่หาย ..แต่ตอนนี้อาการดีขึ้นเยอะกว่าเดิมแทบจะไม่มีอาการไชตามตัีวเลย..ซึ่งแต่ก่อนแทบนอนไม่ได้เพราะทรมานร่างกายตัวเอง..ยิ่งเป็นวันพระกับวันโกนจะทรมานร่างกายมาก   

 

คำถามที่หนูอยากจะเรียนถามอาจารย์หมอคือ

 

1)  อาการไชตามตัวที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากอะไร..แล้วหนูไปรับขันธ์ทั้งที่มีอาการไชนี้ (สมมติว่าหนูโดนคุณไสยแล้วรักษาไม่หาย)  การรับขันธ์นั้นจะเป็นการรับเทพรึป่าวหรืออย่างไร หรือว่าจะเป็นการรับอย่างอื่นมาแทนเพราะอาการเหล่านั้นยังไม่หายไป..แต่พอหนูรับขันธ์ 9 อาการหายแทบทั้งหมด ..แต่มีไชนิดเดียวแต่ไม่ได้ทรมานเหมือนแต่ก่อน

 

2)  หนูทำถูกรึเปล่า..บายศรีพรหมเทพขึ้นหิ้งแทน..ทั้งที่รับขันธ์ 9 มา... แต่บายศรีอันเดิม 1 คู่นั้นก็ไม่ได้ทิ้งไป จะแย้งกันไหมกับของใหม่ที่รับมา เพราะ ขันธ์ 9 ที่รับมา เป็นขันธ์ครู และเป็นขันร่าง แต่บายศรี 1 คู่ไม่ใช่ขันธ์รับร่างแต่ขอขึ้นหิ้งเปรียบเสมือนครูบาอาจารย์ซึ่งขอไว้ก่อนยังไม่พร้อมจะรับร่าง..( เพราะอาจารย์พราหมณ์เขาบอกว่า สิ่งที่หนูเห็นทุกอย่างที่คนอื่นเขาไม่เห็น เพราะองค์พญานาคของหนูเขานิมิตรร่างของหนูต้องการให้รับขันธ์ให้ ..จิตอ่อนยังไม่พร้อมให้รับร่างจึงให้รับ บายศรีพรหมเทพ (ผ้าไหม) ขึ้นหิ้งแทน 1 คู่ ค่ะ

หมายเหตุ  :  ขอกราบขอบคุณอาจารย์หมอมากค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ ทำนายดังนี้ครับ

๑. การปฏิบัติตามข้อ๑ ยังไม่ถูกต้องครับ "หนูก็เลยตัดสินใจรับขันธ์กับครูบาอาจารย์ตัวเองที่เป็นพระ" อาจารย์ของท่านส่งแต่ขันธ์อย่างเดียวหรือครับ ไม่มีโอวาทให็ศิษยานุศิษย์หรือครับ ตัวอาจารย์หมอยาเองก็มีครูอาจารย์หลายท่าน บางท่านก็ล่วงลับไปแล้ว บางท่านก็เป็นฆราวาส    บางท่านก็เป็นพระปรากฏว่า มีบางท่านไม่สามารถรักษาสัจจะวาจากับอาจารย์หมอยาผู้เป็นศิษย์ แลเมื่อศิษย์ของอาจารย์หมอยาไปกราบ อาจารย์ท่านเหล่านั้นกลับจำอาจารย์หมอยาผู้เป็นศิษย์มิได้ แถมด้วยการพยายามดึงลูกศิษย์ของอาจารย์หมอยาให้ไปรับขันธ์เป็นศิษย์ของแกครับ ดังนั้นการเลือกหาครูอาจารย์จึงควรพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบครับ

๒. ขัดแย้งกันแน่นอนครับ ครูท่านเป็นพราหมณ์ แต่ทำไม่รับขันธ์ักับพระครับ (มิใช่กิจของสงฆ์ครับ) บายศรีพรหมเทพกับขันธ์ หนึ่งดี หนึ่งเสียครับ

๓. สิ่งที่เป็นตอนนี้ดุจท่านนำเรือเล็กข้ามแก่งน้ำเชี่ยวกราด

๔. อาริยของท่านอยู่ทางทิศใต้ครับ

๕. ท่านจะพบบททดสอบทางศีลธรรมประจำใจอยู่เป็นนิจ

๖. ตวามสำเร็จของท่านได้มาโดยเวทนาโดยแท้ครับบทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool