ไม้มงคล ๙ อย่าง


ไม้มงคล 9 อย่าง
Hosting Thanks: THAIHOSTWEB.COM
สรรพคุณไม้ 9 อย่าง

ไม้ตะค้ำ -ค้ำจุน
มารุม -รักใคร่นิยมชมชอบ
คูณ -เพิ่มทรัพย์สิน
ขนุน -สนับสนุน
มะยม -นิยมชมชอบ
ยอ -สรรเสริญเยินยอ
รักษ์ -รักษา
กาหลง -เมตตารักใคร่
ตะคอง -คุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัย

แต่อีกตำราหนึ่งกล่าวถึงไม้มงคลไว้ดังนี้

ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ก่อนทำการก่อสร้างนิยมทำพิธีวางศิลาฤกษ์โดยใช้ไม้มงคล 9 ชนิด ปักกับพื้นดินไม้ทั้ง 9 ชนิดมีชื่อเป็นมงคลนาม ดังนี้


1. ไม้ราชพฤกษ์ (อาคเณย์)หมายถึง ความเป็นใหญ่และมีอำนาจวาสนา

2. ไม้ขนุน (เหนือ)หมายถึง หนุนให้ดีขึ้นร่ำรวยขึ้น ทำอะไรจะมีผู้ให้การเกื้อหนุน

3. ไม้ชัยพฤกษ์ (ตะวันออก)หมายถึง การมีโชคชัย ชัยชนะ

4. ไม้ทองหลาง (ศูนย์กลาง)หมายถึง การมีเงินมีทอง

5. ไม้ไผ่สีสุก (พายัพ)หมายถึง มีความสุข

6. ไม้ทรงบาดาล  (อิสาน)หมายถึง ความมั่นคง หรือทำให้
บ้านมั่นคงแข็งแรง

7. ไม้สัก (ทักษิณ)หมายถึง ความมีศักดิ์ศรี ความมีเกียรติ

8. ไม้พะยูง (หรดี)หมายถึง การพยุงฐานะให้ดีขึ้น

9. ไม้กันเกรา (ปัจฉิม)หมายถึง ป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ หรืออีกชื่อหนึ่งว่าตำเสา ซึ่งอาจหมายถึง ทำให้เสาเรือนมั่นคง

บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool