การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ


วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ขึ้น ๓ ค่ำเดือน ๒ ปีฉลู

 
อนุโมทนา ครับ ท่านสมาชิก เนื่องจากทางอาจารย์หมอยาและเวบองค์เทพดอทคอม ได้ให้บริการตรวจองค์เทพแลมีคำตอบให้ ในคำตอบนั้นบางท่านอาจเกิดความสงสัยจึงขอเรียนชี้แจงว่า  เจตนารมณ์ของเวบ
๑.ทำเพื่อบูชาครูเทพเทวาครูโหราศาสตร์
๒.อุทิศกรรมดีให้แก่..........
คุณพ่อเชืองเซ็ง แซ่หว่อง
คุณแม่เง็กลั้ง แซ่ก๊วย
ผู้ล่วงลับ ด้วยความอาลัยอาจารย์หมอยา เป็นแค่หมอดูจนๆท่านหนึ่งเท่านั้น บุญกุศลที่สามารถทำได้ก็คงเป็นเพียงวิธีนี้เท่านั้น ที่สามารถทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าเวลาไหน
๓.เพื่อบันทึกแลศึกษาวิชาโหราศาสตร์ไทย ซึ่งลึกซึ้งแลสูงล้ำค่ายิ่ง ตามคำสอนของบรมครูว่า เรียนโหราศาสตร์นี่ต้องบันทึก แลศึกษาเพิ่มเติมเสมอไปครับ

คำตอบในการตรวจองค์เทพจะมีดังต่อไปนี้ตามผลงานวิจัยเบื้องต้น ซึ่งนับว่าเป็นงานต้นแบบเรียกว่า demo ซึ่งจะพยายามปรับปรุงให้สมบูรณ์ เท่าที่จะสามารถเป็นไปได้ครับ ตามกำลังเฒ่าชราผู้หนึ่งจะสามารถทำครับ ถูกใจท่านหรือขัดหูขัดตาท่านหนึ่งท่านใดก็ขอ ขมาต่อท่านนั้นๆ


๑.ท่านมีองค์เทพ แสดงว่า เป็นการมีองค์เทพที่เวลาท่านไปดูหมอที่ไหนหรือตำหนักเขาจะทักท่านว่า มีองค์เทพแต่ไม่ต้องรับขันธ์บางตำหนักก็จะให้ขึ้นขันธ์ครู ในกรณีนี้บางท่านจะมี วิญญาณบรรพบุรุษคอยคุ้มครอง หรือมีเทวดารักษาอยู่ครับ ขึ้นอยู่กับบุญเก่าที่ท่านสะสมมาในอดีตชาติด้วยครับ ต้องพิจารณาจุดนี้ด้วยครับ.... วิเคราะห์ได้ดังนี้ครับ
ก. ท่านยังไม่สมควรรับขันธ์ ให้ศึกษาบทความในเวบนี้ จะเข้าใจอะไรได้พอสมควรครับ อย่าด่วนรับขันธ์ทั้งๆที่ท่านยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ข. ผู้ที่จะรับขันธ์ครู ควรเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติและมีนิมิตกับองค์เทพ มาบ้างพอสมควร
ค. ผู้ที่จะรับขันธ์ครู ควรเป็นผู้ที่มีศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัย
ง. ผู้ที่จะรับขันธ์ครู ควรเป็นผู้ที่มีอาการรับรู้ สัมผัสหรือเห็น นิมิตต่างๆชัดเจน ไม่สบายวันพระวันโกนเป็นต้นครับ
จ. ผู้ที่จะรับขันธ์ครู ควรตรวจกรรมลิขิต หากท่านไม่ติดค้างการทำแท้ง เนรคุณ จึงสมควรรับขันธ์ครูได้ครับ
ฉ. ผู้ที่จะรับขันธ์ครู ควรมั่นใจว่าสามารถดูแลขันธ์ของตนเองได้

**************************************************

 

๒.ท่านมีองค์เทพชัดเจน แสดงว่า เป็นการมีองค์เทพ ที่เวลาท่านไปดูหมอหรือตำหนักทรง เขาจะทักว่ามีแลให้ท่านรับขันธ์ โดยระดับความมั่นใจในการทำนาย ของเจ้าตำหนักหรือหมอดูมีน้ำหนักมากกว่าลำดับที่๑ เป็นเครื่องช่วยในการตัดสินใจบางท่านอาจมีอาการขนลุก หรืออาการแปลกๆเหมือนจะอาเจียนและ อาการประหลาดอื่นๆ จนตัวเจ้าของเองก็แปลกใจ.....ในกรณีนี้ อาจมีวิญญาณบรรพบุรุษหรือเทวดามารักษา ก็ขึ้นอยู่กับกรรมดีในอดีตชาติส่งผลมาครับ ข้อควระวัง หากเป็นการมีวิญญาณติดตาม แลเป็นสัมภเวสี อาจมีการตัดสินใจเรื่องมีองค์เทพแลให้ท่านรับขันธ์ กรณีนี้ผู้รับคำทำนายจึงควรไตร่ตรองเพราะทางเวบได้เตือนไว้แล้วว่า ให้การรับขันธ์เป็นทางเลือกสุดท้าย โดยที่แยกแยะจนชัดเจนก่อนจึงจะไม่เกิดปัญหาภายหน้า   วิเคราะห์ได้ดังนี้ครับ
ก. ท่านยังไม่สมควรรับขันธ์ ให้ศึกษาบทความในเวบนี้ จะเข้าใจอะไรได้พอสมควรครับ อย่าด่วนรับขันธ์ทั้งๆที่ท่านยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ข. ผู้ที่จะรับขันธ์ครู ควรเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติและมีนิมิตกับองค์เทพ มาบ้างพอสมควร
ค. ผู้ที่จะรับขันธ์ครู ควรตรวจกรรมลิขิต หากท่านไม่ติดค้างการทำแท้ง เนรคุณ จึงสมควรรับขันธ์ครูได้ครับ
ง. มีโอกาสควรอาบน้ำมนต์ให้ครบสามครั้งในเวลาสามเดือนครับ
จ. ผู้ที่จะรับขันธ์ครู ควรมั่นใจว่าสามารถดูแลขันธ์ของตนเองได้
ฉ. ท่านควรมีศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัยครับ

***********************************

  ๓.ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติ แสดงว่า เป็นการมีองค์เทพในแบบที่เจ้า ตัวเอง บางครั้งไม่ทราบมาก่อนว่าตัวเองมีองค์เทพ ในกาลต่อมาเมื่อตัวเอง ได้เข้าไปสัมผัสหรือเข้าพิธีกรรมบวงสรวง หรือเกี่ยวข้องกับร่างทรงตำหนัก ต่างๆ การได้ไปงานไหว้ครูครอบครูต่างๆ ก็จะเกิดอาการขนลุกหรืออาการแปลกๆเหมือนจะอาเจียนและ อาการประหลาดอื่นๆ จนตัวเจ้าของเองก็แปลกใจ..... ท่านเหล่านี้เมื่อได้ทำพิธีกรรมตามคำแนะนำ ก็สามารถทำการเดินสายเทพในรูปแบบที่ถูกที่ควรก่อน โดยยังไม่ควรด่วนรับขันธ์โดยพละการ ในกรณีนี้ อาจมีวิญญาณบรรพบุรุษหรือเทวดามารักษา ก็ขึ้นอยู่กับกรรมดีในอดีตชาติส่งผลมาครับ ข้อควระวัง หากเป็นการมีวิญญาณติดตาม แลเป็นสัมภเวสี อาจมีการตัดสินใจเรื่องมีองค์เทพแลให้ท่านรับขันธ์ กรณีนี้ผู้รับคำทำนายจึงควรไตร่ตรองเพราะทางเวบได้เตือนไว้แล้วว่า ให้การรับขันธ์เป็นทางเลือกสุดท้าย โดยที่แยกแยะจนชัดเจนก่อนจึงจะไม่เกิดปัญหาภายหน้า   วิเคราะห์ได้ดังนี้ครับ
ก. ท่านยังไม่สมควรรับขันธ์ ให้ศึกษาบทความในเวบนี้ จะเข้าใจอะไรได้พอสมควรครับ อย่าด่วนรับขันธ์ทั้งๆที่ท่านยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ข. ผู้ที่จะรับขันธ์ครู ควรเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติและมีนิมิตกับองค์เทพ มาบ้างพอสมควร
ค. ผู้ที่จะรับขันธ์ครู ควรตรวจกรรมลิขิต หากท่านไม่ติดค้างการทำแท้ง เนรคุณ จึงสมควรรับขันธ์ครูได้ครับ
ง. มีโอกาสควรอาบน้ำมนต์ให้ครบสามครั้งในเวลาสามเดือนครับ
จ. ผู้ที่จะรับขันธ์ครู ควรมั่นใจว่าสามารถดูแลขันธ์ของตนเองได้
ฉ. ท่านควรมีศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัยครับ

****************************************************

๔.ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ แสดงว่า เป็นการมีองค์เทพในแบบที่เจ้าตัวจะมีอาการต่างๆเช่น จะเกิดอาการขนลุกหรืออาการแปลกๆเหมือนจะอาเจียน และอาการประหลาดอื่นๆ จนตัวเจ้าของเองก็แปลกใจ... อาจมีมาแต่ตอนเด็กหรือมาเป็น ตอนมีอายุมากขึ้นและจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆจนบางท่านหนักบ่า หนักต้นคอมีอาการครั่นเนื้อตัว ยามได้อาบน้ำมนต์ บางท่านจะมีอาการเหมือนองค์ลงหรืออื่นๆ บางชะตาฟ้าลิขิตให้ต้องรับขันธ์หรืออาจมีอานิสงน์ สามารถเปิดเป็นตำหนักช่วยคนในเวลาต่อมา.....ในกรณีนี้ อาจมีวิญญาณบรรพบุรุษหรือเทวดามารักษา ก็ขึ้นอยู่กับกรรมดีในอดีตชาติส่งผลมาครับ ข้อควระวัง หากเป็นการมีวิญญาณติดตาม แลเป็นสัมภเวสี อาจมีการตัดสินใจเรื่องมีองค์เทพแลให้ท่านรับขันธ์ กรณีนี้ผู้รับคำทำนายจึงควรไตร่ตรองเพราะทางเวบได้เตือนไว้แล้วว่า ให้การรับขันธ์เป็นทางเลือกสุดท้าย โดยที่แยกแยะจนชัดเจนก่อนจึงจะไม่เกิดปัญหาภายหน้า วิเคราะห์ได้ดังนี้ครับ
ก. ท่านยังไม่สมควรรับขันธ์ ให้ศึกษาบทความในเวบนี้ จะเข้าใจอะไรได้พอสมควรครับ
ข. ผู้ที่จะรับขันธ์ครู ควรเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติและมีนิมิตกับองค์เทพ มาบ้างพอสมควร
ค. ผู้ที่จะรับขันธ์ครู ควรตรวจกรรมลิขิต หากท่านไม่ติดค้างการทำแท้ง เนรคุณ จึงสมควรรับขันธ์ครูได้ครับ
ง. มีโอกาสควรอาบน้ำมนต์ให้ครบสามครั้งในเวลาสามเดือนครับ
จ. ผู้ที่จะรับขันธ์ครู ควรมั่นใจว่าสามารถดูแลขันธ์ของตนเองได้
ฉ. ท่านควรมีศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัยครับ

๕.การมีองค์เทพแบบกึ่งอวตาร(ลักษณะพิเศษ)สำหรับท่านที่มีลักษณะเช่นนี้ จะพบเห็นได้จากการผูกดวงชะตาในระดับลึกมีการทำมุมกันในชะตาขั้นอุกฤต บางท่านจะชอบเจริญกรรมฐาน บางท่านจะไม่ชอบเลยลักษณะการดำเนินไปจะแยกเป็น ๒ทาง

๕.๑มีคุณสมบัติของคนมีองค์เทพแบบปฏิบัติรวมอยู่ด้วย  มี พลังบารมีที่ หากผู้มีองค์เทพและปฏิบัติมาดียามเมื่อเข้าใกล้พลังแห่งบารมีจะสามารถสัมผัส ได้ แลท่านนั้นยามปกติ จะดูเหมือนเม่อลอยหรือไม่เป็นตัวของตัวเองเต็มที่นัก...ลักษณะเช่นนี้ หมอยาพบเห็นได้จากเจ้าตำหนักหรือพระบางท่านจะมีลูกศิษย์ลูกหาเลื่อมใส ถวายตัวเป็นศิษย์รับขันธ์ บางตำหนักบางแห่งมีลูกศิษย์นับพันครับ ไหว้ครูได้ยิ่งใหญ่อลังการครับ

๕.๒มีคุณสมบัติของคนมีองค์เทพชัดเจน นับ ว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติแบบผู้มีองค์เทพอยู่แล้ว บางท่านสับสนหาจุดยืนมิได้ ด้วยอิทธิพลของดวงดาวบังคับ เป็นผู้ที่หาอาจารย์ของตนเองได้ยากครับ เป็นผู้คงแก่เรียนหรือชอบศึกษาหรือเสาะแสวงหาหรือชอบลองของ เพื่อหวังว่าวันหนึ่งจะพบผู้ที่สมควรแก่การมอบตัวเป็นศิษย์ หากพบเมื่อใดทางสายเทพของเขาผู้นั้นจึงสมบูรณ์  สำหรับท่านที่เข้าข่ายกฏข้อนี้ ส่วนมากเป็นชะตาสวรรค์กำหนดมักเป็นมากกว่าร่างทรงทั่วๆไปครับ

****************************

๖.การมีองค์เทพแบบอวตาร(ลักษณะพิเศษ) เป็น ผู้ที่มีองค์เทพสถิตย์อยู่เหนือเกล้า (องค์เทพท่านจะคงอยู่ในใจของเขาผู้นั้นเพราะเขาผู้นั้นเต็มเปี่ยมไปด้วย ศรัทธาอยู่แล้ว) เป็นผู้มีบุญเก่าหรือสั่งสมอภิญญามา มักไม่เข้ามาเกี่ยวกับการเปิดตำหนักแต่กลับไปเจริญสายกรรมฐาน วิปัสสนา บางท่านก็บวชเป็นพระเดินทางสายพุทธตามรอยพระพุทธองค์ จึงเห็นได้ว่าทางสายเทพมิได้แยกออกจากทางสายพุทธเลยสามารถปฏิบัติไปได้พร้อมๆกันครับสรุปในรูปแบบการตอบทั้ง๖ข้อ คงทำความเข้าใจให้ท่านได้ในระดับหนึ่ง สำหรับข้อ๒-๕ ทุกท่านสามารถ เปิดเป็นเจ้าตำหนักได้ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับรายละเอียดปลีกย่อยในเนื้อดวงประการสำคัญประการหนึ่ง เท่าที่พบมามีครับบางตำหนักที่หมอยา เองก็ยังยอมรับในองค์เทพเทวาของเจ้าตำหนักผู้นั้นครับว่าเปี่ยมด้วยเมตา หรือมีบารมีสูง หรือมีทั้งเมตตาบารมีครับแผ่นดินนี้กว้างใหญ่ เรื่องร่างทรงที่มีบารมีย่อมมีแน่นอนครับสุดท้ายนี้ แม้ท่านทั้งหลายที่มีร่างทรงองค์เทพ อย่างไรเสียเราก็เป็นพุทศาสนิกชน การทำบุญไหว้พระ การทำนุบำรุงศาสนาสวด มนต์ และถือศีลห้า ให้บกพร่องน้อยที่สุด จึงนับว่าประเสริฐแล ทุกอย่างที่ทำเพื่อความสบายใจแลเป็นสิริมงคล อย่าได้หลงในอิทธิฤทธิ์ จงกระทำโดยใจศรัทธาเป็นหลัก.....เรื่องที่นำเสนอในบทความนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โบราณว่าไว้ ฟังหูไว้หู ไม่เชื่อก็ขออย่าถือโทษโกรธเคืองตำหนิติเตียน..ให้เป็นที่เสียน้ำใจกันครับ.......

บุญรักษาครับ หมอยา

********************************************


sent: friday, january 15, 2010 7:15 pm
to:
subject: เรียนอาจารย์ยา
ผมขอความกรุณาจากอาจารย์ครับ
กราบเรียนท่าน อาจารย์ยาครับ  ผมเป็นคนนึงครับที่เชื่อในเรื่ององค์เทพ และ เทพเจ้าต่างๆครับ
ผม ชื่อ เรวัติ  ทองหล่อ    ครับ เป็นผู้หนึ่งครับที่ได้
ผ่านการรับขันธ์ มาโดยตลอดและเสริมบารมีมาทุกๆๆปี
ตั้งแต่ ขันธ์ 5 จนถึง ขันธ์ 9 แล้ว
แต่พอมาระยะหลังปี 2550 เป็นต้นมาครับ
อาจารย์ได้สิ้นลงหมายถึงร่างทรงของ พระปิยะมหาราช
ได้ดับสิ้นลง ก็ไม่ได้เสริมบารมีต่อมาอีกเลยครับ
ผมถึงอยากเรียน ถามอาจารย์ว่า จะมีปัญหาอะไรกับตัวผมบ้างหรือเปล่าครับหมายถึงในตัวผมและอาจารย์ท่านเก่า
ท่านเคยได้ดูไว้ว่าอีกหน่อยผมจะได้เป็นร่างทรง
จริงหรือเปล่าครับอาจารย์ยา
ช่วยตรวจให้ผมหน่อยนะครับ แล้วอาจารย์ว่าผมควรจะไปเสริมบารมีอีกหรือเปล่าครับอาจารย์

ตอบ อนุโมทนาครับ ...การเสริมบารมีควรมีครับ แต่ท่านจะ
       พิจารณาอาจารย์ท่านใดต่อ...คงต้องแล้วแต่ศรัทธา 
       ของ
ท่านเป็นหลักครับ.....
       บางท่านเมื่อมาถึงขั้น ขันธ์เก้า ย่อมมีบารมีพอสมควร
       อาจจัดพานเสริมบารมีหรือแต่งขันธ์ของตนเองใหม่..
       ตามนิมิตโดยจุดธูปบอกกล่าว ขออนุญาติต่อครูอาจารย์
       ที่ล่วงลับ หรือขอต่อองค์เทพเทวา ไปพร้อมกันทั้งสอง
       กรณี...ถ้าไม่อยากหาอาจารย์ใหม่นะครับ................

       เรียนทุกท่านที่มีองค์เทพทราบว่า การไหว้ครูที่หิ้งบูชา
       เป็นประจำทุกปีก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านควรยึดถือปฏิบัติ....
       การไปงานไหว้ครูประจำปีของ อาจารย์ท่านก็ควรหา
       โอกาสไปครับ....

       ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,)
       ท่านรับขันธ์มานานจนถึงขันธ์เก้า คงเข้าใจเรื่อง
       การเป็นร่างทรงพอสมควร.......ว่าแล้วแต่วาสนา
       บารมีของแต่ละท่านครับ....
       ในส่วนของการบูชาองค์เทพ.. อาจารย์หมอยา....
       อยากให้ทุกท่านที่บูชาได้มีสิริมงคล..หน้าที่การงานดี
       ในชีวิตพบแต่สิ่งที่ดีงามครับ... หากมีทุกข์อันใดก็ขอ
       ให้มลายหายสิ้นครับ.. หมดเคราะห์หมดโศก........
       ปราศจากโรคภัย อันตรายทั้งปวง...

 

***************************************************

ศิษย์ไร้ครูเหมือนงูไร้พิษ.....
ศิษย์กตัญญูย่อมเจริญวัฒนาสืบไป
บุญรักษาครับ....ให้ท่านมีความสุข


sent: friday, january 22, 2010 10:17 am
to:
subject: รบกวนตรวงองค์เทพให้ด้วยค่ะ
สวัสดีค่ะหมอยาที่เคารพ
หนูชื่อ นางสาวชินากร สุวรรณประสิทธิ์จ.พิษณุโลก ค่ะ
หนูอยากทราบว่าหนูมีองค์เทพรึเปล่าคะ

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ. (๔)    

แล้วหนูปฏิบัติถูกทางรึยังคะ
ตอบ ท่านยังปฏิบัติไม่ถูกต้องครับ
หนูสวดมนต์ทุกวันค่ะ นั่งสมาธิด้วย แต่ยังไม่สงบเลยค่ะ
นอกจากนั้นหนูได้ถวายน้ำและดอกไม้ทุกอาทิตย์ค่ะ
ตอน นี้หนูรู้สึกกลัว เพราะช่วงสองสามวันมานี้รู้สึกเห็นแสงสีขาวที่หางตาด้านซ้ายบ่อยมากๆเลยค่ะ ฝันแปลกๆบ่อยๆ เหมือนมีคนมากระซิบข้างหูด้วยเมื่อคืนนี้เหมือนได้กลิ่นธูปด้วยค่ะ แล้วรู้สึกปวดหัวข้างเดียวเลยทำให้รู้สึกกลัว หนูคิดไปเองรึป่าวคะ เป็นลางดีหรือว่าไม่ดีคะตอนนี้รู้สึกเครียดมาก
ขอบคุณหมอยามากๆเลยค่ะ

ตอบ นิมิตไม่ท่านยังไม่ถูกต้องนัก กอปกับการนั่งสมาธิยัง
       ไม่ถูกต้องครับ.....ควรเน้นเรื่องการสวดมนต์ให้เป็น
       สมาธิก่อนครับ....ค่อยเป็นค่อยไปครับ... ต้นเนื้อนาบุญ
       ค่อยๆปลูกครับ..ผลที่ได้จึงงดงาม..สาธุการ

 ขอให้หมอยาและครอบครัวมีความสุข พรอันประเสริฐใดๆ
ขอให้เกิดแก่หมอยาและครอบครัวตลอดไปค่ะ

                                   ชินากร


ศิษย์ไร้ครูเหมือนงูไร้พิษ.....
ศิษย์กตัญญูย่อมเจริญวัฒนาสืบไป
บุญรักษาครับ....ให้ท่านมีความสุข
        หมอยาหน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 2
By หมอยา
On 2012-02-22 06:09:56

วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ขึ้น ๓ ค่ำเดือน ๒ ปีฉลู

 
อนุโมทนา ครับ ท่านสมาชิก เนื่องจากทางอาจารย์หมอยาและเวบองค์เทพดอทคอม ได้ให้บริการตรวจองค์เทพแลมีคำตอบให้ ในคำตอบนั้นบางท่านอาจเกิดความสงสัยจึงขอเรียนชี้แจงว่า  เจตนารมณ์ของเวบ
๑.ทำเพื่อบูชาครูเทพเทวาครูโหราศาสตร์
๒.อุทิศกรรมดีให้แก่..........
คุณพ่อเชืองเซ็ง แซ่หว่อง
คุณแม่เง็กลั้ง แซ่ก๊วย
ผู้ล่วงลับ ด้วยความอาลัยอาจารย์หมอยา เป็นแค่หมอดูจนๆท่านหนึ่งเท่านั้น บุญกุศลที่สามารถทำได้ก็คงเป็นเพียงวิธีนี้เท่านั้น ที่สามารถทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าเวลาไหน
๓.เพื่อบันทึกแลศึกษาวิชาโหราศาสตร์ไทย ซึ่งลึกซึ้งแลสูงล้ำค่ายิ่ง ตามคำสอนของบรมครูว่า เรียนโหราศาสตร์นี่ต้องบันทึก แลศึกษาเพิ่มเติมเสมอไปครับ

คำตอบในการตรวจองค์เทพจะมีดังต่อไปนี้ตามผลงานวิจัยเบื้องต้น ซึ่งนับว่าเป็นงานต้นแบบเรียกว่า demo ซึ่งจะพยายามปรับปรุงให้สมบูรณ์ เท่าที่จะสามารถเป็นไปได้ครับ ตามกำลังเฒ่าชราผู้หนึ่งจะสามารถทำครับ ถูกใจท่านหรือขัดหูขัดตาท่านหนึ่งท่านใดก็ขอ ขมาต่อท่านนั้นๆ


๑.ท่านมีองค์เทพ แสดงว่า เป็นการมีองค์เทพที่เวลาท่านไปดูหมอที่ไหนหรือตำหนักเขาจะทักท่านว่า มีองค์เทพแต่ไม่ต้องรับขันธ์บางตำหนักก็จะให้ขึ้นขันธ์ครู ในกรณีนี้บางท่านจะมี วิญญาณบรรพบุรุษคอยคุ้มครอง หรือมีเทวดารักษาอยู่ครับ ขึ้นอยู่กับบุญเก่าที่ท่านสะสมมาในอดีตชาติด้วยครับ ต้องพิจารณาจุดนี้ด้วยครับ.... วิเคราะห์ได้ดังนี้ครับ
ก. ท่านยังไม่สมควรรับขันธ์ ให้ศึกษาบทความในเวบนี้ จะเข้าใจอะไรได้พอสมควรครับ อย่าด่วนรับขันธ์ทั้งๆที่ท่านยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ข. ผู้ที่จะรับขันธ์ครู ควรเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติและมีนิมิตกับองค์เทพ มาบ้างพอสมควร
ค.
ผู้ที่จะรับขันธ์ครู ควรเป็นผู้ที่มีศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัย


 

๒.ท่านมีองค์เทพชัดเจน แสดงว่า เป็นการมีองค์เทพ ที่เวลาท่านไปดูหมอหรือตำหนักทรง เขาจะทักว่ามีแลให้ท่านรับขันธ์ โดยระดับความมั่นใจในการทำนาย ของเจ้าตำหนักหรือหมอดูมีน้ำหนักมากกว่าลำดับที่๑ เป็นเครื่องช่วยในการตัดสินใจบางท่านอาจมีอาการขนลุก หรืออาการแปลกๆเหมือนจะอาเจียนและอาการประหลาดอื่นๆ จนตัวเจ้าของเองก็แปลกใจ.....ในกรณีนี้ อาจมีวิญญาณบรรพบุรุษหรือเทวดามารักษา ก็ขึ้นอยู่กับกรรมดีในอดีตชาติส่งผลมาครับ ข้อควระวัง หากเป็นการมีวิญญาณติดตาม แลเป็นสัมภเวสี อาจมีการตัดสินใจเรื่องมีองค์เทพแลให้ท่านรับขันธ์ กรณีนี้ผู้รับคำทำนายจึงควรไตร่ตรองเพราะทางเวบได้เตือนไว้แล้วว่า ให้การรับขันธ์เป็นทางเลือกสุดท้าย โดยที่แยกแยะจนชัดเจนก่อนจึงจะไม่เกิดปัญหาภายหน้า   วิเคราะห์ได้ดังนี้ครับ
ก. ท่านยังไม่สมควรรับขันธ์ ให้ศึกษาบทความในเวบนี้ จะเข้าใจอะไรได้พอสมควรครับ
ข. ผู้ที่จะรับขันธ์ครู ควรเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติและมีนิมิตกับองค์เทพ มาบ้างพอสมควร
ค. ผู้ที่จะรับขันธ์ครู ควรตรวจกรรมลิขิต หากท่านไม่ติดค้างการทำแท้ง เนรคุณ จึงสมควรรับขันธ์ครูได้ครับ
ง. มีโอกาสควรอาบน้ำมนต์ให้ครบสามครั้งในเวลาสามเดือนครับ
จ. ผู้ที่จะรับขันธ์ครู ควรมั่นใจว่าสามารถดูแลขันธ์ของตนเองได้
ฉ. ท่านควรมีศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัยครับ


๓.ท่านมีองค์เทพแบบปฏิบัติ แสดงว่า เป็นการมีองค์เทพในแบบที่เจ้า ตัวเองบางครั้งไม่ทราบมาก่อนว่าตัวเองมีองค์เทพ ในกาลต่อมาเมื่อตัวเอง ได้เข้าไปสัมผัสหรือเข้าพิธีกรรมบวงสรวงหรือเกี่ยวข้องกับร่างทรงตำหนัก ต่างๆ การได้ไปงานไหว้ครูครอบครูต่างๆ

ก็จะเกิดอาการขนลุกหรืออาการแปลกๆเหมือนจะอาเจียนและ อาการประหลาดอื่นๆ จนตัวเจ้าของเองก็แปลกใจ..... ท่านเหล่านี้เมื่อได้ทำพิธีกรรมตามคำแนะนำ ก็สามารถทำการเดินสายเทพในรูปแบบที่ถูกที่ควรก่อน โดยยังไม่ควรด่วนรับขันธ์โดยพละการ
ในกรณีนี้ อาจมีวิญญาณบรรพบุรุษหรือเทวดามารักษา ก็ขึ้นอยู่กับกรรมดีในอดีตชาติส่งผลมาครับ ข้อควระวัง หากเป็นการมีวิญญาณติดตาม แลเป็นสัมภเวสี อาจมีการตัดสินใจเรื่องมีองค์เทพแลให้ท่านรับขันธ์ กรณีนี้ผู้รับคำทำนายจึงควรไตร่ตรองเพราะทางเวบได้เตือนไว้แล้วว่า ให้การรับขันธ์เป็นทางเลือกสุดท้าย โดยที่แยกแยะจนชัดเจนก่อนจึงจะไม่เกิดปัญหาภายหน้า  
วิเคราะห์ได้ดังนี้ครับ
ก. ท่านยังไม่สมควรรับขันธ์ ให้ศึกษาบทความในเวบนี้ จะเข้าใจอะไรได้พอสมควรครับ
ข. ผู้ที่จะรับขันธ์ครู ควรเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติและมีนิมิตกับองค์เทพ มาบ้างพอสมควร
ค. ผู้ที่จะรับขันธ์ครู ควรตรวจกรรมลิขิต หากท่านไม่ติดค้างการทำแท้ง เนรคุณ จึงสมควรรับขันธ์ครูได้ครับ
ง. มีโอกาสควรอาบน้ำมนต์ให้ครบสามครั้งในเวลาสามเดือนครับ
จ. ผู้ที่จะรับขันธ์ครู ควรมั่นใจว่าสามารถดูแลขันธ์ของตนเองได้
ฉ. ท่านควรมีศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัยครับ


๔.ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ แสดงว่า เป็นการมีองค์เทพในแบบที่เจ้าตัวจะมีอาการต่างๆเช่นจะเกิดอาการขนลุกหรืออาการแปลกๆเหมือนจะอาเจียนและ อาการประหลาดอื่นๆจนตัวเจ้าของเองก็แปลกใจ...อาจมีมาแต่ตอนเด็กหรือมาเป็น ตอนมีอายุมากขึ้นและจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆจนบางท่านหนักบ่า หนักต้นคอมีอาการครั่นเนื้อตัว ยามได้อาบน้ำมนต์ บางท่านจะมีอาการเหมือนองค์ลงหรืออื่นๆ บางชะตาฟ้าลิขิตให้ต้องรับขันธ์หรืออาจมีอานิสงน์ สามารถเปิดเป็นตำหนักช่วยคนในเวลาต่อมา.....ในกรณีนี้ อาจมีวิญญาณบรรพบุรุษหรือเทวดามารักษา ก็ขึ้นอยู่กับกรรมดีในอดีตชาติส่งผลมาครับ ข้อควระวัง หากเป็นการมีวิญญาณติดตาม แลเป็นสัมภเวสี อาจมีการตัดสินใจเรื่องมีองค์เทพแลให้ท่านรับขันธ์ กรณีนี้ผู้รับคำทำนายจึงควรไตร่ตรองเพราะทางเวบได้เตือนไว้แล้วว่า ให้การรับขันธ์เป็นทางเลือกสุดท้าย โดยที่แยกแยะจนชัดเจนก่อนจึงจะไม่เกิดปัญหาภายหน้า วิเคราะห์ได้ดังนี้ครับ
ก. ท่านยังไม่สมควรรับขันธ์ ให้ศึกษาบทความในเวบนี้ จะเข้าใจอะไรได้พอสมควรครับ
ข. ผู้ที่จะรับขันธ์ครู ควรเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติและมีนิมิตกับองค์เทพ มาบ้างพอสมควร
ค. ผู้ที่จะรับขันธ์ครู ควรตรวจกรรมลิขิต หากท่านไม่ติดค้างการทำแท้ง เนรคุณ จึงสมควรรับขันธ์ครูได้ครับ
ง. มีโอกาสควรอาบน้ำมนต์ให้ครบสามครั้งในเวลาสามเดือนครับ
จ. ผู้ที่จะรับขันธ์ครู ควรมั่นใจว่าสามารถดูแลขันธ์ของตนเองได้
ฉ. ท่านควรมีศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัยครับ

๕.การมีองค์เทพแบบกึ่งอวตาร(ลักษณะพิเศษ)สำหรับท่านที่มีลักษณะเช่นนี้ จะพบเห็นได้จากการผูกดวงชะตาในระดับลึกมีการทำมุมกันในชะตาขั้นอุกฤต บางท่านจะชอบเจริญกรรมฐาน

บางท่านจะไม่ชอบเลยลักษณะการดำเนินไปจะแยกเป็น ๒ทาง

๕.๑มีคุณสมบัติของคนมีองค์เทพแบบปฏิบัติรวมอยู่ด้วย มี พลังบารมีที่ หากผู้มีองค์เทพและปฏิบัติมาดียามเมื่อเข้าใกล้พลังแห่งบารมีจะสามารถสัมผัส ได้ แลท่านนั้นยามปกติ จะดูเหมือนเม่อลอยหรือไม่เป็นตัวของตัวเองเต็มที่นัก...ลักษณะเช่นนี้ หมอยาพบเห็นได้จากเจ้าตำหนักหรือพระบางท่านจะมีลูกศิษย์ลูกหาเลื่อมใส ถวายตัวเป็นศิษย์รับขันธ์ บางตำหนักบางแห่งมีลูกศิษย์นับพันครับ ไหว้ครูได้ยิ่งใหญ่อลังการครับ

 


๕.๒มีคุณสมบัติของคนมีองค์เทพชัดเจน นับ ว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติแบบผู้มีองค์เทพอยู่แล้ว บางท่านสับสนหาจุดยืนมิได้ ด้วยอิทธิพลของดวงดาวบังคับ เป็นผู้ที่หาอาจารย์ของตนเองได้ยากครับ เป็นผู้คงแก่เรียนหรือชอบศึกษาหรือเสาะแสวงหาหรือชอบลองของ เพื่อหวังว่าวันหนึ่งจะพบผู้ที่สมควรแก่การมอบตัวเป็นศิษย์ หากพบเมื่อใดทางสายเทพของเขาผู้นั้นจึงสมบูรณ์  สำหรับท่านที่เข้าข่ายกฏข้อนี้ ส่วนมากเป็นชะตาสวรรค์กำหนดมักเป็นมากกว่าร่างทรงทั่วๆไปครับ

 


๖.การมีองค์เทพแบบอวตาร(ลักษณะพิเศษ) เป็น ผู้ที่มีองค์เทพสถิตย์อยู่เหนือเกล้า (องค์เทพท่านจะคงอยู่ในใจของเขาผู้นั้นเพราะเขาผู้นั้นเต็มเปี่ยมไปด้วย ศรัทธาอยู่แล้ว) เป็นผู้มีบุญเก่าหรือสั่งสมอภิญญามา มักไม่เข้ามาเกี่ยวกับการเปิดตำหนักแต่กลับไปเจริญสายกรรมฐาน วิปัสสนา บางท่านก็บวชเป็นพระเดินทางสายพุทธตามรอยพระพุทธองค์ จึงเห็นได้ว่าทางสายเทพมิได้แยกออกจากทางสายพุทธเลยสามารถปฏิบัติไปได้พร้อมๆกันครับสรุปในรูปแบบการตอบทั้ง๖ข้อ คงทำความเข้าใจให้ท่านได้ในระดับหนึ่ง สำหรับข้อ๒-๕ ทุกท่านสามารถ เปิดเป็นเจ้าตำหนักได้ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับรายละเอียดปลีกย่อยในเนื้อดวงประการสำคัญประการหนึ่ง เท่าที่พบมามีครับบางตำหนักที่หมอยา เองก็ยังยอมรับในองค์เทพเทวาของเจ้าตำหนักผู้นั้นครับว่าเปี่ยมด้วยเมตา หรือมีบารมีสูง หรือมีทั้งเมตตาบารมีครับแผ่นดินนี้กว้างใหญ่ เรื่องร่างทรงที่มีบารมีย่อมมีแน่นอนครับสุดท้ายนี้ แม้ท่านทั้งหลายที่มีร่างทรงองค์เทพ อย่างไรเสียเราก็เป็นพุทศาสนิกชน การทำบุญไหว้พระ การทำนุบำรุงศาสนาสวด มนต์ และถือศีลห้า ให้บกพร่องน้อยที่สุด จึงนับว่าประเสริฐแล ทุกอย่างที่ทำเพื่อความสบายใจแลเป็นสิริมงคล อย่าได้หลงในอิทธิฤทธิ์ จงกระทำโดยใจศรัทธาเป็นหลัก.....เรื่องที่นำเสนอในบทความนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โบราณว่าไว้ ฟังหูไว้หู ไม่เชื่อก็ขออย่าถือโทษโกรธเคืองตำหนิติเตียน..ให้เป็นที่เสียน้ำใจกันครับ.......

บุญรักษาครับ หมอยา

 

 

 


 


sent: friday, january 15, 2010 7:15 pm
to:
subject: เรียนอาจารย์ยา
ผมขอความกรุณาจากอาจารย์ครับ
กราบเรียนท่าน อาจารย์ยาครับ  ผมเป็นคนนึงครับที่เชื่อในเรื่ององค์เทพ และ เทพเจ้าต่างๆครับ
ผม ชื่อ เรวัติ  ทองหล่อ    ครับ เป็นผู้หนึ่งครับที่ได้
ผ่านการรับขันธ์ มาโดยตลอดและเสริมบารมีมาทุกๆๆปี
ตั้งแต่ ขันธ์ 5 จนถึง ขันธ์ 9 แล้ว
แต่พอมาระยะหลังปี 2550 เป็นต้นมาครับ
อาจารย์ได้สิ้นลงหมายถึงร่างทรงของ พระปิยะมหาราช
ได้ดับสิ้นลง ก็ไม่ได้เสริมบารมีต่อมาอีกเลยครับ
ผมถึงอยากเรียน ถามอาจารย์ว่า จะมีปัญหาอะไรกับตัวผมบ้างหรือเปล่าครับหมายถึงในตัวผมและอาจารย์ท่านเก่า
ท่านเคยได้ดูไว้ว่าอีกหน่อยผมจะได้เป็นร่างทรง
จริงหรือเปล่าครับอาจารย์ยา
ช่วยตรวจให้ผมหน่อยนะครับ แล้วอาจารย์ว่าผมควรจะไปเสริมบารมีอีกหรือเปล่าครับอาจารย์

ตอบ อนุโมทนาครับ ...การเสริมบารมีควรมีครับ แต่ท่านจะ
       พิจารณาอาจารย์ท่านใดต่อ...คงต้องแล้วแต่ศรัทธา 
       ของ
ท่านเป็นหลักครับ.....
       บางท่านเมื่อมาถึงขั้น ขันธ์เก้า ย่อมมีบารมีพอสมควร
       อาจจัดพานเสริมบารมีหรือแต่งขันธ์ของตนเองใหม่..
       ตามนิมิตโดยจุดธูปบอกกล่าว ขออนุญาติต่อครูอาจารย์
       ที่ล่วงลับ หรือขอต่อองค์เทพเทวา ไปพร้อมกันทั้งสอง
       กรณี...ถ้าไม่อยากหาอาจารย์ใหม่นะครับ................

       เรียนทุกท่านที่มีองค์เทพทราบว่า การไหว้ครูที่หิ้งบูชา
       เป็นประจำทุกปีก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านควรยึดถือปฏิบัติ....
       การไปงานไหว้ครูประจำปีของ อาจารย์ท่านก็ควรหา
       โอกาสไปครับ....

       ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ (๔,)
       ท่านรับขันธ์มานานจนถึงขันธ์เก้า คงเข้าใจเรื่อง
       การเป็นร่างทรงพอสมควร.......ว่าแล้วแต่วาสนา
       บารมีของแต่ละท่านครับ....
       ในส่วนของการบูชาองค์เทพ.. อาจารย์หมอยา....
       อยากให้ทุกท่านที่บูชาได้มีสิริมงคล..หน้าที่การงานดี
       ในชีวิตพบแต่สิ่งที่ดีงามครับ... หากมีทุกข์อันใดก็ขอ
       ให้มลายหายสิ้นครับ.. หมดเคราะห์หมดโศก........
       ปราศจากโรคภัย อันตรายทั้งปวง...

 

ศิษย์ไร้ครูเหมือนงูไร้พิษ.....
ศิษย์กตัญญูย่อมเจริญวัฒนาสืบไป
บุญรักษาครับ....ให้ท่านมีความสุข


sent: friday, january 22, 2010 10:17 am
to:
subject: รบกวนตรวงองค์เทพให้ด้วยค่ะ
สวัสดีค่ะหมอยาที่เคารพ
หนู จ.พิษณุโลก ค่ะ
หนูอยากทราบว่าหนูมีองค์เทพรึเปล่าคะ

 

ตอบ ท่านมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติครับ. (๔)    

 

แล้วหนูปฏิบัติถูกทางรึยังคะ
ตอบ ท่านยังปฏิบัติไม่ถูกต้องครับ
หนูสวดมนต์ทุกวันค่ะ นั่งสมาธิด้วย แต่ยังไม่สงบเลยค่ะ
นอกจากนั้นหนูได้ถวายน้ำและดอกไม้ทุกอาทิตย์ค่ะ
ตอน นี้หนูรู้สึกกลัว เพราะช่วงสองสามวันมานี้รู้สึกเห็นแสงสีขาวที่หางตาด้านซ้ายบ่อยมากๆเลยค่ะ ฝันแปลกๆบ่อยๆ เหมือนมีคนมากระซิบข้างหูด้วยเมื่อคืนนี้เหมือนได้กลิ่นธูปด้วยค่ะ แล้วรู้สึกปวดหัวข้างเดียวเลยทำให้รู้สึกกลัว หนูคิดไปเองรึป่าวคะ เป็นลางดีหรือว่าไม่ดีคะ
ตอนนี้รู้สึกเครียดมาก
ขอบคุณหมอยามากๆเลยค่ะ

 

ตอบ นิมิตไม่ท่านยังไม่ถูกต้องนัก กอปกับการนั่งสมาธิยัง
       ไม่ถูกต้องครับ.....ควรเน้นเรื่องการสวดมนต์ให้เป็น
       สมาธิก่อนครับ....ค่อยเป็นค่อยไปครับ... ต้นเนื้อนาบุญ
       ค่อยๆปลูกครับ..ผลที่ได้จึงงดงาม..สาธุการ

 ขอให้หมอยาและครอบครัวมีความสุข พรอันประเสริฐใดๆ
ขอให้เกิดแก่หมอยาและครอบครัวตลอดไปค่ะ

 

                                   ชินากร

 

 

 

ศิษย์ไร้ครูเหมือนงูไร้พิษ.....
ศิษย์กตัญญูย่อมเจริญวัฒนาสืบไป
บุญรักษาครับ....ให้ท่านมีความสุข
        หมอยา

 

 

 

 

 


# 1
By หมอยา
On 2010-01-05 21:12:53
sent: sunday, january 03, 2010 1:03 am to: subject:
หมอยาขอรับ ผม เอกพล หวานชิต มีเรื่องสงสัยระหว่าง สะเดาะเคราะห์กับลอยเคราะห์ต่างกันอย่างไรหรอครับ

ตอบ อนุโมทนาครับ............
      การสะเดาะเคราะห์  หมายถึง การที่ช่วงเวลาอายุ
ของคนนั้นๆ มีดาวทำมุมให้โทษเป็นเกณท์ดวงตก หน้าที่
การงาน การเงินไม่ดี ความรักไม่สมปารถนา แลต้องการให้ร้ายกลายดี จะมีวิธีการผ่อนคลายโดยวิธีดังนี้
       ๑. การเข้าพิธีสวดนพพระเคราะห์
       ๒. การอาบน้ำมนต์พระปริตร
       ๓. การทำบุญใส่บาตรพระประจำวันและ
           พระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุครับ
      ลอยเคราะห์  หมายถึง การกระทำในภพปัจจุบันท่านอาจมีผิดพลาดได้ จะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ก็ควรมีการลอยเคราะห์ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรบ้างครับ ทำผิดรู้จักขอโทษ สำนึกในกรรมที่ทำไว้ ย่อมได้รับการอภัย......
กุศลใดจะยิ่งใหญ่กว่าอภัยทานไม่มีแล้วครับ...........
บางท่านใช้วิธีโกนหัวเลยครับ(ทางอิสานมักใช้วิธีนี้)

บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool