เรื่องราวทางโหร


หน้าแรก | ดูบทความทั้งหมด
# 5
By หมอยา
On 2021-01-17 12:45:40

 นโมเม สัพพเทวานัง สัพพเคราะห์ จ เทวานัง

สุริยัญจ ปมุญ์จถ สสิ ภุมโม จ เทวานัง

วุโธลาภุง ภวิส์สันติ ชีโว ศุโกร์ จ มหาลาภัง

สัพพทุกขัง วินาสสันติ โสโร ราหู เกตุ จ มหาลาภัง

สัพพภยัง วินาสสันติ สัพพโรคัง วินาสสันติ

ลักขณา อหัง วันทามิ สัพพาทา ฯ 

พระคาถาโบราณสำหรับบูชาดวงชะตา


# 4
By หมอยา
On 2020-10-15 17:42:03

 
การดำรงอยู่ในเพศบรรพชิต ดั่งปณิธานที่ตั้งไว้ว่า......
...ใช่หวังจะดังเด่น จึงมาเป็นสมณะ
เพียงหวังจะลดละ ซึ่งมานะและอัตตา
เร่ร่อนและรอนแรม ไปแต่งแต้มแสวงหา
สัญจรร่อนเร่มา ผ่านร้อยป่าและภูดอย
ลาภยศและสรรเสริญ ถ้าหลงเพลินจิตเสื่อมถอย
พาใจให้เลื่อนลอย จิตเสื่อมถอยคุณธรรม...
.........นี้คือปณิธานในการเป็นสมณะ.........

 


# 2
By หมอยา
On 2020-10-15 17:40:11

ใกล้เทศกาลกินเจ เสาร์ที่17 ตุลาคม 2563ถึงวันอาทิตย์ที่25 ตุลาคา 2563 ตรงขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๑๒ทางจันทรคติ ตรงขึ้น1 ค่ำเดือน 9 ของจีนถึง ขึ้น๙ ค่ำเดือน ๑๒ทางจันทรคติ ตรงขึ้น9 ค่ำเดือน 9 ของจีนครับ วันนี้มีโอกาสได้สมผุสดวงชะตาท่านหนึ่งปรากฏว่า เป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ กับทางเทพสายจีนโดยทางบรรพบุรุษต้นตระกลูได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมา อาจารย์ขออนุโมทนาไว้ ณ ที่นี้ครับ


# 1
By หมอยา
On 2020-09-19 21:57:30


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool