วันครู


 

วันครู

ประวัติความเป็นมาของการจัดงาน วันครู ในปีพ.ศ.2499 จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมานตรีในสมัยนั้น ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ได้กล่าวปราศัยต่อที่ประชุมทั่วประเทศ ถึงความคิดที่จะกำหนดให้มี วันครู และเป็นการสอดคล้องกับความคิดเห็นของครูโดยทั่วไป โดยได้กล่าวคำปราศรัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศว่า “ที่อยากเสนอในตอนนี้ก็คือว่า เนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณ เป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าวันครูควรมี สักวันหนึ่งสำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพ สักการะต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณทั้งหลาย เพราะเหตุว่าสำหรับ คนทั่วไปถ้าถึงวันตรุษ วันสงกรานต์ เราก็นำเอาอัฐิของผู้มีพระคุณบังเกิดเกล้ามาทำบุญ ทำทาน คนที่สองรองลงไปก็คือครูผู้เสียสละ ทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไว้ด้วย ลองปรึกษาหารือกันในหลักการ ทุกคนคงจะไม่ขัดข้อง”

ดังนั้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2599 คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันที่ประกาศพระราชบัญญัติ ครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2488 เป็น “วันครู“

วันครูแห่งชาติ ได้ให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาในปีพ.ศ.2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า คุรุสภา เป็นนิติบุคคล ให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครู ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุมจรรยาและวินัยของครู รักษาผลประโยชน์ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู

คำปฏิญาณ วันครู

ข้อ 1. ข้าจะบำเพ็ญตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครู

ข้อ 2. ข้าจะตั้งใจฝึกสอนศืษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ

ข้อ 3. ข้าจะรักษาชื่อเสียงของคณะครูและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

คําขวัญวันครู 2561 “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา”

 


Sent: Tuesday, January 16, 2018 3:19 PM
To:
Subject: กราบเรียนอาจารย์หมอยาที่เคารพ 

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ดิฉันติดตามเวปไซ์ของอาจาย์ตลอดและได้นำคำสอนของอาจาย์นำมาปฏิบัติพิจารณาตนเองอยู่เป็นนิจมองเห็นสัจธรรมของชีวิต

จะขอยึดมั่นอยู่ศีลในธรรมดิฉันขอขอบคุณท่านอาจาย์เป็นดังแสงสว่างนำทางให้ดิฉันและศิษย์อีกหลายๆท่าน.ท่านเป็นครูอาจารย์คอยสั่งสอน

ศิษย์โดยไม่เคยเหนื่อยไม่เคยท้อเพี่อส่งศิษย์ไห้ถึงฝั่งแม้สิ่งที่ตอบกลับมาอาจจะทำร้ายจิตใจครูอาจารย์ก็ตาม

วันนี้วันที่16มกราคมวันครู ดิฉันขออวยพรให้อาจารย์หมอยาจงมีสุขถาพแข็งแรง ขอบารมีองค์พระศรีรัตนตรัยคุ้มครองรักษาให้อาจารย์หมอยาบุตรลูกหลานให้แคล้วคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ขอบารมีครูบาอาจารย์ครูเทพเทวาบรมครูปู่หมอชีวกโกมภัทปู่ฤษีทั้ง108องค์ขอให้อาจาร์หมอยาปราถนาสิ่งแล้วไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมขอนำมาซึ่งความสำเร็จสมปราถนา ขอให้อาจารย์หมอยาเป็นแสงสว่างนำทางให้กับผู้เดินสายเทพ ดิฉันขอนุโมทนาในการประกอบความดีและความเสียสละขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะ ดิฉันก็เคยหลงทางเหมีอนกันก็ได้อาจาย์หมอยาเมตตาก็ติดตามอ่านในเวปที่อาจาย์บอกเตือนและสอนท่านอื่นๆได้นำมาพิรนาและปฏิบัติ

     วันนี้วันครูคิดถึงอาจารย์มีสิ่งใดคำพูดใดที่ทำให้อาจารย์หมอยารู้สึกไม่สบายใจ ดิฉันต้องกราบขออภัยด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมอันหนึ่งอันใดที่ข้าพเจ้า ชื่อมาลินี"สมจิตต์ได้กระทำการล่วงเกินครูอาจารย์หมอยา ข้าพเจ้ากราบขออโหสิกรรมถึงเป็นเวลาไม่นานที่ดิฉันเข้ามาศึกษาหาความรู้ดิฉันก็รู้สึกได้ถึงความเมตตาของอาจารย์

รักและเคารพเสมอ

ทางเดินอาจไม่สวยหรู

แต่เป็นครู

ให้เราก้าวต่อไป

บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool