เจ้าตำหนัก


เจ้าตำหนัก
อนุโมทนา ครับ  ... คำนี้มักคุ้นเคยในหมู่ร่างทรงหรือวงการ สายเทพ... คุณสมบัติของผู้ที่สมควรเป็นเจ้าตำหนักที่ควรพบ หรือมีในตัวของเจ้าตำหนัก วิเคราะห์จุดเด่นๆมาได้ดังนี้ ถึงไม่เป็นทั้งหมดก็ควรมีแนวทางหลักๆไว้พิจารณา

๑. มีความพร้อมทางร่างกาย มีสุขภาพร่างกายปกติซึ่งสามารถประกอบกิจทางพิธีกรรมต่างๆด้วยตนเองครับ
๒. มีความพร้อมทางจิตใจ

ก. ไม่มีปัญหาทางจิต(โรคจิต อุปทานหมู่) ตรวจโดยจิตแพทย์ หลักโหราศาสตร์ หรือได้รับการยอมรับโดยสังคมว่า พฤติกรรมเป็นปกติ
ข. มีจิตใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่น หรือมีความปราถนาดีต่อคนรอบข้าง

๓. ผ่านการตรวจองค์เทพ แลพบแล้วว่ามีองค์เทพ 
๔. มีความประพฤติหรือพฤติกรรมที่ดี เป็นที่ยอมรับในสังคม
๕. ผ่านการรับขันธ์ บูชาเทพ
ก. มีการประทับหรือสื่อกับเบื้องบน
ข. มีการได้มาซึ่งภาษาเทพมาก่อน

๖. มีศรัทธา.. เชื่อมั่น .. ไม่สงสัย
ก. มิใช่คิดอยากเปิดตำหนักก็ทำ เบื่อไม่อยากทำก็อ้างว่า ไม่มีเวลาปิดตำหนักไว้เฉยๆ นานๆตัวเองถึงจะขึ้นไปไหว้ครูอาจารย์ที่หิ้งสักครั้ง
ข. สัจจะที่กล่าวว่าจะช่วยคน เมื่อหลุดจากปากยามเปิดตำหนัก ถือว่าท่านได้มอบกายถวายตัวเพื่อการนี้ ต่อเทวดาฟ้าดิน
ค. สามคำด้านบนเป็นสิ่งที่ท่านพึงยึดเป็นสรณะ ตราบยังมีลมหายใจ

๗. เป็นผู้เกิดใหม่ (ตายแล้วฟื้น โคม่า มาก่อน)หรืออุบัติเหตุอย่างหนักมาก่อน สิ่งนี้เป็นลิขิตสวรรค์ไม่สามารถกำหนดได้เอง
๘. มีวุฒิภาวะ วัยวุฒิ พอสมควร
๙. เจ้าตำหนักไม่ติดสุรา ของมึนเมา สิ่งเสพติด สีกา
๑๐.ไม่เป็นศิษย์ล้างครู เป็นเจ้าตำหนัก มีครูอาจารย์ บางท่านลงประทับซ้อนครูอาจารย์ อวดบารมี (มึงรู้ไหม กูเป็นใคร ) ได้ยินบ่อยครับ
๑๑. ไม่หลงในฤทธิ์ของตน ไม่เกรงกลัวผู้ใด ไม่พอใจใคร แม้กระทั่งครู สามารถด่า คว่ำขันธ์ กล่าวคำหยาบคาย ใส่ร้ายป้ายสี หน้าไหว้หลังหลอก
๑๒. ไม่เสพสุรายาเมา เที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืน
๑๓. ไม่ผิดศีลข้อกาเม มั่วกามไม่เลิก ไม่เว้นแม้ศิษย์สำนักเดียวกันหรือลูกศิษย์ในสำนัก
   จะพบว่า เจ้าตำหนักคนใด ประพฤติผิด ย่อมหาความเจริญมิได้ แลได้รับผลแห่งกรรมนั้นๆ สืบไป

----------------------------------------

      ปัญหาที่เจ้าตำหนักมักพบเจอ

๑. การลงประทับไม่แน่น กรณีนี้เรียกว่าบารมีไม่พอ
๒. การลงประทับแบบสลับร่าง กรณีนี้เรียกว่าบารมีไม่พอ เป็นคนดวงแตก ฤกษ์บนเสีย บนแล้วไม่แก้บน
๓. เจ้าตำหนักเองต้องอวมงคล เกิดอาการเจ็บป่วยตามมา มักเป็นผลมาจากการรักษาหรือช่วยเหลือ ลูกศิษย์ที่มีทุกข์เช่น โดนคุณไสย์ โดนของ ต้องอุบาทว์มา หรือมีเจ้ากรรมนายเวรติดมา แลตัวเจ้าตำหนักเอง มิได้ทำการปัดอุบาทว์ออกจากกายครับ
๔. การลงประทับเพียงชั่วครู่ มีอาการหลุดเป็นระยะ  แสดงว่าเจ้าตำหนักผิดศีล
๕. การนอนไม่หลับยามค่ำคืน 
๖. การพบเจออสรพิษร้ายอยู่ใกล้ตัวเสมอเช่น งู ตะขาบ แมงมุม แมงป่อง
๗. เลือดในกายเป็นพิษ

********************************************************

         เมื่อท่านทั้งหลายได้ก้าวเข้ามาทางสายเทพและได้มีโอกาสเป็นเจ้าสำนัก หรือร่างทรง คงต้องตระหนักแก่ใจว่า ท่านต้องเป็นผู้เสียสละ อบรมสั่งสอนศิษย์ทั้งหลาย ให้เป็นคนดี มีอานิสงน์ให้ศิษย์ทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุข วางตนให้เป็นที่น่านับถือ มีความนอบน้อม ถ่อมตน รู้กาลควรไม่ควร ไม่หลงลืมตัว ว่ากว่าจะก้าวมาถึงขั้นนี้ ท่านมาได้อย่างไร .......

บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool