เมนู
  หน้าแรก
  * ดูบทความทั้งหมด
  * ดูดวงกับอาจารย์หมอยาครับ
  * อาบน้ำมนต์๒๕๕๘-๒๕๕๗
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๘
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๕
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๔
  * นานาสาระกับครูหมอยา
  * ตรวจองค์เทพ
  * ศิษย์ถาม-อาจารย์ตอบ
ติดตามข่าวสารได้ที่ ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์ 
บทความแนะนำ
* ตรวจองค์เทพ ๒๕๕๙
* คลิปวีดีโอ ของทางเวบครับ
* ดูดวงกับอาจารย์ครับ
* อาถรรพ์ ( mystery)
* ตรวจองค์เทพ54
* ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา ๕๔
* ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๓
* ตรวจองค์เทพ53 (๒)
* ท่านถาม-เราตอบ ๒๕๕๒
* ตรวจองค์เทพ53 (๑)
* ตรวจองค์เทพ๕๒
* เฟสปลอมแอบอ้าง
* สักยันต์กับดวงชะตา
รวมบทความ
  * coffee garden @ อรัญประเทศ
  * หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
  * พระฤาษีกับวิชาไสยศาสตร์
  * ดูดวงกับอาจารย์ครับ
  * ตำนานพระฤาษี และการบูชาพระฤาษี
  * ตำนานพระฤาษี และการบูชาพระฤาษี
  * ทรงพระเจริญ
  * การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
  * กินและเที่ยวครับ
  * ตรวจองค์เทพ53 (๑)
  * การไหว้บูชาขอขมา 7 ครั้งก่อนนอน จากสมเด็จโต
  * เหตุที่ทำให้มีองค์เทพฯ
  * ข้อสังเกตุของผู้มีองค์เทพ
  * ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
  * ตรวจองค์เทพ53 (๒)
  * บรมครูปู่ชีวก
  * มงคล ๘ ประการ
  * อาบัติ
  * ความหมายของการจุดธูป
  * การกัวซา
  * ไหว้ครู ๒๕๕๘
  * ทะเบียนศิษย์
  * ตรวจองค์เทพ๕๒
  * อาถรรพ์ ( mystery)
  * พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 9 องค์
  * ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร
  * สักยันต์กับดวงชะตา
  * ร่างทรง
  * การรับขันธ์ การปฏิบัติตนและคำทำนาย
  * พระคาถาบูชาต่างๆ
  * ลักษณะการประทับทรง
  * ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน
  * ตังโจ่ยเทศกาลขนมบัวลอย
  * ตรวจองค์เทพ ๒๕๕๙
  * ด้วยความอาลัยน้องtop
  * คลิปวีดีโอ ของทางเวบครับ
  * กิจกรรมอาบน้ำมนต์ศิษย์สายในครับ
  * ไหว้ครู ๒๕๕๕
  * พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
  * ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา ๕๔
  * ตำนานเทพแห่งศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู
  * บายศรี
  * ไหว้ครู ๒๕๕๙
  * พ่อแก่
  * ๒๕๕๙ อัฐศก ปีวอก จุลศักราช ๑๓๗๘
  * ครูปู่ฤาษี อาจารย์ไสยศาสตร์ที่สำคัญๆ
  * ตรวจองค์เทพ54
  * เฟสปลอมแอบอ้าง
  * เจ้าตำหนัก
  * ไหว้ครู ๒๕๕๖
  ดูบทความทั้งหมด...


Page Ranking Tool