โองการไหว้ครูองค์เทพดอทคอม โองการไหว้ครูองค์เทพดอทคอม
โองการไหว้ครูโดยอาจารย์หมอยา ท่านที่ใช้โองการไหว้ครูบทนี้ ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า.... ท่านได้ปฏิญาณตนว่าจะเป็นศิษย์ของหมอยา แลได้มีการไหว้ครูบูชาเทพ ที่หิ้งบูชาของตนเอง โดยตั้งปณิธานว่าจะบูชาครูทั้ง ๕เป็นสรณะอันได้แก่ ๑.ครูเทพเทวา ๒. ครูอาจารย์ที่ท่านร่ำเรียนมาจนเติบใหญ่และบิดามารดา ๓.ครูอบรมสั่งสอน(อาจารย์หมอยา) ๔.ครูพักร ๕.ครูอักษร
 

บทความล่าสุด

ประกาศทางเวบองค์เทพดอทคอม
ประกาศทางเวบองค์เทพดอทคอม
ร่างทรง
ร่างทรง
coffee
coffee garden @ อรัญประเทศ
พ่อแก่
พ่อแก่
กิจกรรม
กิจกรรม ๒๕๕๘
กิจกรรม๒๕๕๗
กิจกรรม๒๕๕๗
สักยันต์กับดวงชะตา
สักยันต์กับดวงชะตา
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
ตลาดน้ำขวัญ-เรียม
ตลาดน้ำขวัญ-เรียม
อาจารย์หมอยาไปหัวหินกับคณะศิษย์
อาจารย์หมอยาไปหัวหินกับคณะศิษย์
ท่านถาม-เราตอบ
ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๒
ขันธ์ครูใหญ่
ขันธ์ครูใหญ่
แจ้งกำหนดการรับเสื้อไหว้ครูครับ
แจ้งกำหนดการรับเสื้อไหว้ครูครับ
สงกรานต์กับอาจารย์หมอยาครับ
สงกรานต์กับอาจารย์หมอยาครับ
แจ้งไปภารกิจเชิงบุญ
แจ้งไปภารกิจเชิงบุญ
๙
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ลอยกระทงเชียงใหม่
ลอยกระทงเชียงใหม่
วันครู
วันครู
กิจกรรมองค์เทพดอทคอม
กิจกรรมองค์เทพดอทคอม กาญจนบุรี24/02/56
หัวโขน
หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๙ มีนาคม ๒๕๕๗
กระถางธูป
กระถางธูป ongtep.com 2015
อาจารย์หมอยาอวยพรปีใหม่
อาจารย์หมอยาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๕ครับ
ไหว้ครูพระดาบสวันจันทร์ที่
ไหว้ครูพระดาบสวันจันทร์ที่ 16 พฤษาคม 2554
พระแม่ลักษมีเทพ
พระแม่ลักษมีเทพ
ตำนานพระลักษณ์หน้าทอง
ตำนานพระลักษณ์หน้าทอง
เกาะเกร็ดครับ
เกาะเกร็ดครับ
วัดตะโก
วัดตะโก
ตลาดนครเนื่องเขต
ตลาดนครเนื่องเขต
บรมครูปู่ชีวก
บรมครูปู่ชีวก
พระอิศวรหรือพระศิวะ
พระอิศวรหรือพระศิวะ
ท้าวมหาพรหม
ท้าวมหาพรหม
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
รวมกิจกรรมช่วงส่งท้ายปี๒๕๕๕ครับ
รวมกิจกรรมช่วงส่งท้ายปี๒๕๕๕ครับ
กิจกรรมอาทิตย์ที่9/10/56ครับ
กิจกรรมอาทิตย์ที่9/10/56ครับ
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
ซินเจียยู่อี่
ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้
รับเศียรครู55/12/18
รับเศียรครู55/12/18
รวมกิจกรรมปี2556ครับ
รวมกิจกรรมปี2556ครับ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ตลาดคลองสวน100ปี
ตลาดคลองสวน100ปี ฉะเชิงเทรา
วัดพญังเชิง
วัดพญังเชิง
 
ครูหมอยาไปวัดระฆังกับแก็งสัมภเซหวี
ครูหมอยาไปวัดระฆังกับแก็งสัมภเซหวี
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา
เหตุที่ทำให้มีองค์เทพฯ
เหตุที่ทำให้มีองค์เทพฯ
กิจกรรมวันแม่ครับ
กิจกรรมวันแม่ครับ
สักยันต์กับดวงชะตา
สักยันต์กับดวงชะตา
พระราหู
พระราหู
ไปนครปฐมครับ
ไปนครปฐมครับ
ผู้ที่คิดจะสักยันต์ควรอ่าน
ผู้ที่คิดจะสักยันต์ควรอ่าน
เจ้าตำหนัก
เจ้าตำหนัก
ตลาดน้ำขวัญ-เรียม
ตลาดน้ำขวัญ-เรียม
เรือนสามน้ำสี่
เรือนสามน้ำสี่
หมอยาไปวัดท่าการ้องครับ
หมอยาไปวัดท่าการ้องครับ
หัวโขน
หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
ท้าวเวชสุวรรณ
ท้าวเวชสุวรรณ
การไหว้บูชาขอขมา
การไหว้บูชาขอขมา 7 ครั้งก่อนนอน จากสมเด็จโต
ประวัติย่อพระนามจามเทวี
ประวัติย่อพระนามจามเทวี
ไต่ฮงกง
ไต่ฮงกง
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
๙
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ครบรอบวันเกิดครูหมอยา
วันครู
วันครู
ศาลพระภูมิบ้านคุณเกมส์
ศาลพระภูมิบ้านคุณเกมส์
วันครู
วันครู
พระคาถาบูชาต่างๆ
พระคาถาบูชาต่างๆ
ตลาดนครเนื่องเขต
ตลาดนครเนื่องเขต
สักยันต์อะไร
สักยันต์อะไร จึงจะเหมาะสมกับดวงชะตา ๑
กสิณ
กสิณ ๑๐
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖
การสร้างบุญบารมี
การสร้างบุญบารมี
ครูหมอยาไปงานหล่อองค์พระยาครุฑที่วัดประยงค์กิตติวนาราม
ครูหมอยาไปงานหล่อองค์พระยาครุฑที่วัดประยงค์กิตติวนาราม
กิจกรรม๒๕๕๗
กิจกรรม๒๕๕๗
ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา
ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา ๕๔
หลานชะพลูไปอยุธยากับตาหมอยาครับ
หลานชะพลูไปอยุธยากับตาหมอยาครับ
อาจารย์หมอยาไหว้ครู๕๓
อาจารย์หมอยาไหว้ครู๕๓
เจ้าแม่กวนอิม
เจ้าแม่กวนอิม
วัดสมานรัตนาราม
วัดสมานรัตนาราม
อาจารย์หมอยาแวะเยี่ยมคุณกุหลาบขาวที่ปากน้ำครับ
อาจารย์หมอยาแวะเยี่ยมคุณกุหลาบขาวที่ปากน้ำครับ
งานไหว้ครู
งานไหว้ครู คุณanny jest ศิษย์ หมอยา
บูชา
บูชา ๑๒ ราศีและพระคาถาต่างๆที่น่าสนใจ
การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
ลักษณะการประทับทรง
ลักษณะการประทับทรง
ไหว้ครูคุณมะยม
ไหว้ครูคุณมะยม ธิดาน้อย (เจ้าหนูจาไม)
ตังโจ่ยเทศกาลขนมบัวลอย
ตังโจ่ยเทศกาลขนมบัวลอย
 

ความคิดเห็นล่าสุด

ประกาศทางเวบองค์เทพดอทคอม
ประกาศทางเวบองค์เทพดอทคอม
พ่อแก่
พ่อแก่
ร่างทรง
ร่างทรง
สักยันต์กับดวงชะตา
สักยันต์กับดวงชะตา
กิจกรรม
กิจกรรม ๒๕๕๘
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
อาจารย์หมอยาไปหัวหินกับคณะศิษย์
อาจารย์หมอยาไปหัวหินกับคณะศิษย์
บทความจากคุณธานินทร์
บทความจากคุณธานินทร์ หงษา(มหาสารคาม)
ไหว้ครูโหราศาสตร์ครูหมอยา54
ไหว้ครูโหราศาสตร์ครูหมอยา54
ตลาดคลองสวน100ปี
ตลาดคลองสวน100ปี ฉะเชิงเทรา
ซินเจียยู่อี่
ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้
วันครู
วันครู
๙
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ลอยกระทงเชียงใหม่
ลอยกระทงเชียงใหม่
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
กิจกรรม๒๕๕๗
กิจกรรม๒๕๕๗
หัวโขน
หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๙ มีนาคม ๒๕๕๗
๙
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ครบรอบวันเกิดครูหมอยา
ดูดวงกับครูหมอยา
ดูดวงกับครูหมอยา
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖
รวมกิจกรรมปี2556ครับ
รวมกิจกรรมปี2556ครับ
แจ้งไปภารกิจเชิงบุญ
แจ้งไปภารกิจเชิงบุญ
ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
asiatigueครับ
asiatigueครับ
กิจกรรมอาบน้ำมนต์ศิษย์สายในครับ
กิจกรรมอาบน้ำมนต์ศิษย์สายในครับ
แจ้งกำหนดการรับเสื้อไหว้ครูครับ
แจ้งกำหนดการรับเสื้อไหว้ครูครับ
สงกรานต์กับอาจารย์หมอยาครับ
สงกรานต์กับอาจารย์หมอยาครับ
เปิดจองเสื้อไหว้ครูขันธ์ครูใหญ่
เปิดจองเสื้อไหว้ครูขันธ์ครูใหญ่ อาจารย์หมอยา
ตลาดน้ำขวัญ-เรียม
ตลาดน้ำขวัญ-เรียม
ขันธ์ครูใหญ่
ขันธ์ครูใหญ่
กิจกรรมองค์เทพดอทคอม
กิจกรรมองค์เทพดอทคอม กาญจนบุรี24/02/56
รวมกิจกรรมช่วงส่งท้ายปี๒๕๕๕ครับ
รวมกิจกรรมช่วงส่งท้ายปี๒๕๕๕ครับ
รับเศียรครู55/12/18
รับเศียรครู55/12/18
วัดศรีษะทองครับ
วัดศรีษะทองครับ
ตรวจพบว่ามีองค์
ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕
วันครู
วันครู
กิจกรรมครูหมอยามกราคม๕๕
กิจกรรมครูหมอยามกราคม๕๕
อาจารย์หมอยาอวยพรปีใหม่
อาจารย์หมอยาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๕ครับ
ด้วยความอาลัยน้องtopจากอาจารย์หมอยา
ด้วยความอาลัยน้องtopจากอาจารย์หมอยา
 

ประกาศทางเวบองค์เทพดอทคอม

ทางเวบองค์เทพดอทคอม
ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบ
ทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริม
หรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆ
ที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร

ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้
ทางเวบongtep.com
ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ
เรี่ยไร หรือเพื่อการพาณิชย์
ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้าง
โปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณี
และทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับ
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา


เมนู
  หน้าแรก
  * ดูบทความทั้งหมด
  * ดูดวงกับอาจารย์หมอยาครับ
  * ทะเบียนศิษย์ครูหมอยา
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๘
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๗
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๖
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๕
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๔
  * นานาสาระกับครูหมอยา
  * ตรวจองค์เทพ
  * อาบน้ำมนต์๒๕๕๔-๒๕๕๖
  * อาบน้ำมนต์๒๕๕๘-๒๕๕๗
  * วันฤกษ์ดีสำหรับใช้ไหว้ครูครับ
  * ศิษย์ถาม-อาจารย์ตอบ
ติดตามข่าวสารได้ที่ ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์ 
บทความแนะนำ
* ประกาศทางเวบองค์เทพดอทคอม
* ร่างทรง
* coffee garden @ อรัญประเทศ
* พ่อแก่
* กิจกรรม ๒๕๕๘
* กิจกรรม๒๕๕๗
* สักยันต์กับดวงชะตา
* ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
* หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
* ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๙ มีนาคม ๒๕๕๗
* การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
* พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
* รวมกิจกรรมปี2556ครับ
* การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
* ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร
* เจ้าตำหนัก
* ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
* ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๓
* ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖
รวมบทความ
  * พรปีใหม่
  * ไปนครปฐมครับ
  * ดูดวงกับครูหมอยา
  * ครูหมอยาไหว้พระวัดบางกุ้งครับ
  * ไต่ฮงกง
  * ข้อสังเกตุของผู้มีองค์เทพ
  * ประวัติย่อพระนามจามเทวี
  * ลอยกระทงเชียงใหม่
  * ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร
  * ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน
  * บายศรี
  * หลานชะพลูไปเที่ยวนครปฐมกับตาหมอยาครับ
  * ทำบุญวัดพระศรีหลักสี่ครับ
  * อาจารย์หมอยาไปวัดแคและวัดสารภี
  * ศาลพระภูมิบ้านคุณเกมส์
  * พิธีบายศรีสู่ขวัญ
  * ทำบุญ๕วัดสุพรรณบุรี
  * รวมกิจกรรมปี2556ครับ
  * การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
  * กิจกรรมวันแม่ครับ
  * ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  * ตลาดนครเนื่องเขต
  * พุทธาภิเษกวัดคลองมะเดื่อ
  * ครูหมอยาไหว้พระวัดป่าเลไลย์
  * ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
  * พระแม่ลักษมีเทพ
  * พระประจำวัน
  * ขันธ์ ๕ การจุดธูป และองค์นำ องค์ที่เหมาะกับตัวท่าน
  * บวงสรวงอัญเชิญท้าวมหาพรหม
  * ไหว้พระวัดพญังเชิงและวัดท่าการ้องครับ
  * ไหว้ครูโหราศาสตร์ครูหมอยา54
  * ไปอยุธยาสุพรรณบุรี
  * กระถางธูป ongtep.com 2015
  * กิจกรรมเดือนสิงหาคม๕๔ (ไหว้ครูศิษย์หมอยา,หมอยารับเศียรครู)
  * องค์เทพปู่ฤาษีและคาถาบูชา
  * ตรวจองค์เทพ53 (๒)
  * ตลาดน้ำขวัญ-เรียม
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๓
  * ไหว้ครูคุณpong c 2553
  * การรับขันธ์ การปฏิบัติตนและคำทำนาย
  * วัดสมานรัตนาราม
  * เรือนสามน้ำสี่
  * การสร้างบุญบารมี
  * อาจารย์หมอยาไปหัวหินกับคณะศิษย์
  * พ่อแก่(ฤาษีครับ)และการไหว้ครู
  * กิจกรรมองค์เทพดอทคอม กาญจนบุรี24/02/56
  * กิจกรรมครูหมอยามกราคม๕๕
  * ไหว้ครูครอบครู วัดม่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
  * ท้าวมหาพรหม
  * บรมครูปู่ชีวก
  ดูบทความทั้งหมด...
Website counter

Page Ranking Tool

หน้าแรก | บทความทั้งหมด | ดูดวงกับหมอยา | ดูดวงกับอาจารย์หมอยาครับ | ทะเบียนศิษย์ครูหมอยา | ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๘ |
ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๗ | ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๖ | ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๕ | ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๔ | นานาสาระกับครูหมอยา | ตรวจองค์เทพ |
อาบน้ำมนต์๒๕๕๔-๒๕๕๖ | อาบน้ำมนต์๒๕๕๘-๒๕๕๗ | วันฤกษ์ดีสำหรับใช้ไหว้ครูครับ | ศิษย์ถาม-อาจารย์ตอบ |
Copyright © 2008- 2015 ongtep.com. All Rights Reserved. Created by Sirivimol T.