โองการไหว้ครูองค์เทพดอทคอม โองการไหว้ครูองค์เทพดอทคอม
โองการไหว้ครูโดยอาจารย์หมอยา ท่านที่ใช้โองการไหว้ครูบทนี้ ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า.... ท่านได้ปฏิญาณตนว่าจะเป็นศิษย์ของหมอยา แลได้มีการไหว้ครูบูชาเทพ ที่หิ้งบูชาของตนเอง โดยตั้งปณิธานว่าจะบูชาครูทั้ง ๕เป็นสรณะอันได้แก่ ๑.ครูเทพเทวา ๒. ครูอาจารย์ที่ท่านร่ำเรียนมาจนเติบใหญ่และบิดามารดา ๓.ครูอบรมสั่งสอน(อาจารย์หมอยา) ๔.ครูพักร ๕.ครูอักษร
 

บทความล่าสุด

กิจกรรม
กิจกรรม ๒๕๕๘
หัวโขน
หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
กิจกรรม๒๕๕๗
กิจกรรม๒๕๕๗
วันครู
วันครู
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๙ มีนาคม ๒๕๕๗
กระถางธูป
กระถางธูป ongtep.com 2015
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
อาจารย์หมอยาอวยพรปีใหม่
อาจารย์หมอยาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๕ครับ
ไหว้ครูพระดาบสวันจันทร์ที่
ไหว้ครูพระดาบสวันจันทร์ที่ 16 พฤษาคม 2554
พระแม่ลักษมีเทพ
พระแม่ลักษมีเทพ
ตำนานพระลักษณ์หน้าทอง
ตำนานพระลักษณ์หน้าทอง
เกาะเกร็ดครับ
เกาะเกร็ดครับ
วัดตะโก
วัดตะโก
ตลาดนครเนื่องเขต
ตลาดนครเนื่องเขต
บรมครูปู่ชีวก
บรมครูปู่ชีวก
พระอิศวรหรือพระศิวะ
พระอิศวรหรือพระศิวะ
ท้าวมหาพรหม
ท้าวมหาพรหม
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
รวมกิจกรรมช่วงส่งท้ายปี๒๕๕๕ครับ
รวมกิจกรรมช่วงส่งท้ายปี๒๕๕๕ครับ
กิจกรรมองค์เทพดอทคอม
กิจกรรมองค์เทพดอทคอม กาญจนบุรี24/02/56
อาจารย์หมอยาไปหัวหินกับคณะศิษย์
อาจารย์หมอยาไปหัวหินกับคณะศิษย์
แจ้งกำหนดการรับเสื้อไหว้ครูครับ
แจ้งกำหนดการรับเสื้อไหว้ครูครับ
กิจกรรมอาทิตย์ที่9/10/56ครับ
กิจกรรมอาทิตย์ที่9/10/56ครับ
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
ซินเจียยู่อี่
ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้
รับเศียรครู55/12/18
รับเศียรครู55/12/18
รวมกิจกรรมปี2556ครับ
รวมกิจกรรมปี2556ครับ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ตลาดคลองสวน100ปี
ตลาดคลองสวน100ปี ฉะเชิงเทรา
วัดพญังเชิง
วัดพญังเชิง
๙
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ลอยกระทงเชียงใหม่
ลอยกระทงเชียงใหม่
วิหารปู่โต
วิหารปู่โต อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา
ความฝัน
ความฝัน
พระธาตุประจำปีเกิดครับ
พระธาตุประจำปีเกิดครับ
เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก
เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก วัดพญันเชิง
การไหว้บูชาขอขมา
การไหว้บูชาขอขมา 7 ครั้งก่อนนอน จากสมเด็จโต
เรือนสามน้ำสี่
เรือนสามน้ำสี่
พระราหู
พระราหู
ครูปู่ฤาษี
ครูปู่ฤาษี อาจารย์ไสยศาสตร์ที่สำคัญๆ
บรมครูปู่ชีวก
บรมครูปู่ชีวก
บายศรี
บายศรี
 
การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
ไหว้ครูพระดาบสวันจันทร์ที่
ไหว้ครูพระดาบสวันจันทร์ที่ 16 พฤษาคม 2554
วิหารปู่โต
วิหารปู่โต อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา
ปางพระพุทธรูป
ปางพระพุทธรูป ( ๕๑-๗๓ )
ลอยกระทงเชียงใหม่
ลอยกระทงเชียงใหม่
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 9 องค์
ศาลพระภูมิบ้านคุณเกมส์
ศาลพระภูมิบ้านคุณเกมส์
องค์เทพปู่ฤาษีและคาถาบูชา
องค์เทพปู่ฤาษีและคาถาบูชา
เรื่องการ
เรื่องการ รับขันธ์ แล้วจะหายจากอาการเจ็บป่วย
ทำบุญ๕วัดสุพรรณบุรี
ทำบุญ๕วัดสุพรรณบุรี
ตำหนักบรมครูปู่ฤาษี(คุณภคจิรา
ตำหนักบรมครูปู่ฤาษี(คุณภคจิรา ลพบุรี)
พระนารายณ์หรือพระวิษณุ
พระนารายณ์หรือพระวิษณุ
เรือนสามน้ำสี่
เรือนสามน้ำสี่
พระฤาษีกับวิชาไสยศาสตร์
พระฤาษีกับวิชาไสยศาสตร์
รวมกิจกรรมช่วงส่งท้ายปี๒๕๕๕ครับ
รวมกิจกรรมช่วงส่งท้ายปี๒๕๕๕ครับ
เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก
เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก วัดพญันเชิง
กิจกรรมวันเสาร์ที่
กิจกรรมวันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฏาคม ๕๕
พระภูมิ
พระภูมิ
หมอยาทำบุญตรุษจีน
หมอยาทำบุญตรุษจีน ๒๕๕๓
หลานชะพลูไปเที่ยวนครปฐมกับตาหมอยาครับ
หลานชะพลูไปเที่ยวนครปฐมกับตาหมอยาครับ
เจ้าตำหนัก
เจ้าตำหนัก
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
วันครู
วันครู
รวมภาพเทพต่างๆ
รวมภาพเทพต่างๆ
ท้าวมหาพรหม
ท้าวมหาพรหม
ตำนานพระฤาษี
ตำนานพระฤาษี และการบูชาพระฤาษี
สักยันต์อะไร
สักยันต์อะไร จึงจะเหมาะสมกับดวงชะตา ๑
หมอยาไปเที่ยวแม่กลอง
หมอยาไปเที่ยวแม่กลอง
ไปนครปฐมครับ
ไปนครปฐมครับ
น้องการ์ตูนไปไหว้พระวัดสมานกับครูหมอยา
น้องการ์ตูนไปไหว้พระวัดสมานกับครูหมอยา
ขันธ์ครูใหญ่
ขันธ์ครูใหญ่
ตลาดนครเนื่องเขต
ตลาดนครเนื่องเขต
ปฏิบัติอย่างไร
ปฏิบัติอย่างไร เมื่อตรวจพบว่ามีองค์เทพ
กิจกรรมวันหยุดครูหมอยา
กิจกรรมวันหยุดครูหมอยา
รูปพ่อแก่ปู่ฤาษีครับ
รูปพ่อแก่ปู่ฤาษีครับ
ไหว้พระวัดพญังเชิงและวัดท่าการ้องครับ
ไหว้พระวัดพญังเชิงและวัดท่าการ้องครับ
กระถางธูป
กระถางธูป ongtep.com 2015
ครูหมอยากับกิจกรรมภายในอาบน้ำมนต์ให้ลูกศิษย์
ครูหมอยากับกิจกรรมภายในอาบน้ำมนต์ให้ลูกศิษย์
บรมครูปู่ชีวก
บรมครูปู่ชีวก
กิจกรรมเดือนสิงหาคม๕๔
กิจกรรมเดือนสิงหาคม๕๔ (ไหว้ครูศิษย์หมอยา,หมอยารับเศียรครู)
กิจกรรม๒๕๕๗
กิจกรรม๒๕๕๗
ครูหมอยากับกิจกรรมภายในอาบน้ำมนต์ให้ลูกศิษย์วันอาทิตย์ที่
ครูหมอยากับกิจกรรมภายในอาบน้ำมนต์ให้ลูกศิษย์วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๔
 

ความคิดเห็นล่าสุด

สักยันต์กับดวงชะตา
สักยันต์กับดวงชะตา
กิจกรรม
กิจกรรม ๒๕๕๘
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
อาจารย์หมอยาไปหัวหินกับคณะศิษย์
อาจารย์หมอยาไปหัวหินกับคณะศิษย์
บทความจากคุณธานินทร์
บทความจากคุณธานินทร์ หงษา(มหาสารคาม)
ไหว้ครูโหราศาสตร์ครูหมอยา54
ไหว้ครูโหราศาสตร์ครูหมอยา54
ร่างทรง
ร่างทรง
ตลาดคลองสวน100ปี
ตลาดคลองสวน100ปี ฉะเชิงเทรา
ซินเจียยู่อี่
ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้
วันครู
วันครู
๙
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ลอยกระทงเชียงใหม่
ลอยกระทงเชียงใหม่
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
กิจกรรม๒๕๕๗
กิจกรรม๒๕๕๗
หัวโขน
หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๙ มีนาคม ๒๕๕๗
๙
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ครบรอบวันเกิดครูหมอยา
ดูดวงกับครูหมอยา
ดูดวงกับครูหมอยา
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖
รวมกิจกรรมปี2556ครับ
รวมกิจกรรมปี2556ครับ
แจ้งไปภารกิจเชิงบุญ
แจ้งไปภารกิจเชิงบุญ
ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
asiatigueครับ
asiatigueครับ
กิจกรรมอาบน้ำมนต์ศิษย์สายในครับ
กิจกรรมอาบน้ำมนต์ศิษย์สายในครับ
แจ้งกำหนดการรับเสื้อไหว้ครูครับ
แจ้งกำหนดการรับเสื้อไหว้ครูครับ
สงกรานต์กับอาจารย์หมอยาครับ
สงกรานต์กับอาจารย์หมอยาครับ
เปิดจองเสื้อไหว้ครูขันธ์ครูใหญ่
เปิดจองเสื้อไหว้ครูขันธ์ครูใหญ่ อาจารย์หมอยา
ตลาดน้ำขวัญ-เรียม
ตลาดน้ำขวัญ-เรียม
ขันธ์ครูใหญ่
ขันธ์ครูใหญ่
กิจกรรมองค์เทพดอทคอม
กิจกรรมองค์เทพดอทคอม กาญจนบุรี24/02/56
รวมกิจกรรมช่วงส่งท้ายปี๒๕๕๕ครับ
รวมกิจกรรมช่วงส่งท้ายปี๒๕๕๕ครับ
รับเศียรครู55/12/18
รับเศียรครู55/12/18
วัดศรีษะทองครับ
วัดศรีษะทองครับ
ตรวจพบว่ามีองค์
ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕
วันครู
วันครู
กิจกรรมครูหมอยามกราคม๕๕
กิจกรรมครูหมอยามกราคม๕๕
อาจารย์หมอยาอวยพรปีใหม่
อาจารย์หมอยาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๕ครับ
ด้วยความอาลัยน้องtopจากอาจารย์หมอยา
ด้วยความอาลัยน้องtopจากอาจารย์หมอยา
กิจกรรมเดือนสิงหาคม๕๔
กิจกรรมเดือนสิงหาคม๕๔ (ไหว้ครูศิษย์หมอยา,หมอยารับเศียรครู)
ตำนานพระฤาษี
ตำนานพระฤาษี
 

กิจกรรม ๒๕๕๘

 

 

Hosting Thanks: THAIHOSTWEB.COM

การอ่อนน้อมถ่อนตน ต่อผู้อื่น ย่อม เป็นคุณสมบัติที่พึงมี...
การอ่อนน้อมถ่อนตน ต่อกัลยาณมิตร ย่อมเป็นผู้มีมิตรที่ดี...
การอ่อนน้อมถ่อนตน ต่อผู้น้อย ย่อมเป็นผู้มีเมตตาจิตที่ดี...
การอ่อนน้อมถ่อมตน ต่อผู้ใหญ่ ย่อมเป็นผู้มีมงคลที่ดี
การอ่อนน้อมถ่อนตน ต่อครูทุกวินาที ย่อมเป็นสิ่งดี ที่ศิษย์นั้นควรพึงกระทำ...
(เครดิตโดย น้องเอ๋ ชมรมคนรักพ่อแก่ครับ อาจารย์ แก้ว จันทร)

Hosting Thanks: THAIHOSTWEB.COM

Hosting Thanks: THAIHOSTWEB.COM


เมนู
  หน้าแรก
  * ดูบทความทั้งหมด
  * ทะเบียนศิษย์ครูหมอยา
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๘
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๗
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๖
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๕
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๔
  * นานาสาระกับครูหมอยา
  * ตรวจองค์เทพ
  * อาบน้ำมนต์๒๕๕๔-๒๕๕๖
  * อาบน้ำมนต์๒๕๕๘-๒๕๕๗
  * ดูดวงกับอาจารย์หมอยาครับ
  * วันฤกษ์ดีสำหรับใช้ไหว้ครูครับ
  * ศิษย์ถาม-อาจารย์ตอบ
ติดตามข่าวสารได้ที่ ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์ 
บทความแนะนำ
* กิจกรรม ๒๕๕๘
* หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
* กิจกรรม๒๕๕๗
* วันครู
* ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๙ มีนาคม ๒๕๕๗
* ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
* การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
* กิจกรรมองค์เทพดอทคอม กาญจนบุรี24/02/56
* อาจารย์หมอยาไปหัวหินกับคณะศิษย์
* แจ้งกำหนดการรับเสื้อไหว้ครูครับ
* พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
* รวมกิจกรรมปี2556ครับ
* ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
* ลอยกระทงเชียงใหม่
* การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
* ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร
* ร่างทรง
* เจ้าตำหนัก
* ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
* ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๓
* สักยันต์กับดวงชะตา
* ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖
* ขันธ์ครูใหญ่
* แจ้งไปภารกิจเชิงบุญ
* สงกรานต์กับอาจารย์หมอยาครับ
* ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๒
* ตลาดน้ำขวัญ-เรียม
รวมบทความ
  * เพชรพระยานาค
  * ผู้ที่คิดจะสักยันต์ควรอ่าน
  * ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
  * รูปพ่อแก่ปู่ฤาษีครับ
  * หมอยาไปทำบุญวัดเล่งเน่ยยี่2 (รอบ2)
  * ไปนครปฐมครับ
  * กิจกรรมวันตรุษจีนกับครูหมอยา
  * ความฝัน
  * ตรวจองค์เทพ54
  * พระประจำวัน
  * ตลาดสามชุก
  * อาจารย์หมอยาไหว้ครู๕๓
  * ไหว้ครูโหราศาสตร์ครูหมอยา54
  * อาบัติ
  * กิจกรรมวันวิสาขบูชาครับ
  * รวมภาพเทพต่างๆ
  * ทำบุญวัดพระศรีหลักสี่ครับ
  * กิจกรรมครูหมอยามกราคม๕๕
  * อาจารย์หมอยาและคณะศิษย์ไปแม่กลองครับ
  * วัดตะโก
  * งานไหว้ครูวัดม่วง๑ (๒๕๕๓)
  * ความหมายของการจุดธูป
  * กิจกรรมองค์เทพดอทคอม กาญจนบุรี24/02/56
  * นานาสาระกับครูหมอยา
  * ประวัติย่อพระนามจามเทวี
  * ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน
  * ปางพระพุทธรูป ( ๑-๑๗ )
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๓
  * หมอยาและคณะศิษย์ไปศาลนาจาครับ
  * ดูดวงกับครูหมอยา
  * ท้าวมหาพรหม
  * บทความจากคุณธานินทร์ หงษา(มหาสารคาม)
  * เปิดจองเสื้อไหว้ครูขันธ์ครูใหญ่ อาจารย์หมอยา
  * ตำหนักบรมครูปู่ฤาษี(คุณภคจิรา ลพบุรี)
  * ครูหมอยากับกิจกรรมภายในอาบน้ำมนต์ให้ลูกศิษย์
  * กิจกรรมวันหยุดที่อยุธยากับอาจารย์หมอยาครับ
  * ครูหมอยาไปตลาดดอนหวายและวัดศรีษะทอง
  * อาจารย์หมอยาไปวัดแคและวัดสารภี
  * ตรวจองค์เทพ๕๒
  * บรมครูปู่ชีวก
  * กิจกรรมวันลอยกระทง๕๓
  * ตรวจองค์เทพ53 (๒)
  * ไต่ฮงกง
  * กิจกรรมอาทิตย์ที่9/10/56ครับ
  * ครูหมอยาไหว้พระวัดบางกุ้งครับ
  * กระถางธูป ongtep.com 2015
  * ปางพระพุทธรูป ( ๑๗- ๓๔ )
  * วันมาฆบูชา
  * ท้าวเวชสุวรรณ
  * วัดพญังเชิง
  ดูบทความทั้งหมด...
Website counter

Page Ranking Tool

หน้าแรก | บทความทั้งหมด | ดูดวงกับหมอยา | ทะเบียนศิษย์ครูหมอยา | ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๘ | ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๗ |
ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๖ | ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๕ | ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๔ | นานาสาระกับครูหมอยา | ตรวจองค์เทพ | อาบน้ำมนต์๒๕๕๔-๒๕๕๖ |
อาบน้ำมนต์๒๕๕๘-๒๕๕๗ | ดูดวงกับอาจารย์หมอยาครับ | วันฤกษ์ดีสำหรับใช้ไหว้ครูครับ | ศิษย์ถาม-อาจารย์ตอบ |
Copyright © 2008- 2015 ongtep.com. All Rights Reserved. Created by Sirivimol T.