ข่าวสาร


โองการไหว้ครูองค์เทพดอทคอม

โองการไหว้ครูองค์เทพดอทคอม

ท่านที่มีความประสงค์ไหว้ครูที่หิ้งบูชาตนเองสามารถมาศึกษาและนำบทไหว้ครูนี้ไปใช้ได้ครับ

บทความล่าสุด

ประกาศ
ประกาศ
อาบน้ำมนต์
อาบน้ำมนต์
วันสำหรับใช้ไหว้ครูประจำปี
วันสำหรับใช้ไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๐
อาถรรพ์
อาถรรพ์ ( mystery)
ตรวจองค์เทพ59
ตรวจองค์เทพ59
กินและเที่ยวครับ
กินและเที่ยวครับ
ดูดวงกับครูหมอยา
ดูดวงกับครูหมอยา
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๙
ถามมา-ตอบไป54
ถามมา-ตอบไป54
หัวโขน
หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
สักยันต์กับดวงชะตา
สักยันต์กับดวงชะตา
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
ตรวจองค์53/2
ตรวจองค์53/2
ตรวจองค์53/1
ตรวจองค์53/1
ตรวจองค์๕๒
ตรวจองค์๕๒
ตรวจองค์เทพ54
ตรวจองค์เทพ54
ถามมา-ตอบไป53
ถามมา-ตอบไป53
ถามมา-ตอบไป
ถามมา-ตอบไป 52
เฟสปลอมแอบอ้าง
เฟสปลอมแอบอ้าง
คลิปวีดีโอ
คลิปวีดีโอ ของทางเวบครับ
เทศกาลกินเจ
เทศกาลกินเจ
ร่างทรง
ร่างทรง
ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ
๒๕๕๙
๒๕๕๙ อัฐศก ปีวอก จุลศักราช ๑๓๗๘
๖
๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ศิษย์พบครู
ด้วยความอาลัยน้องtop
ด้วยความอาลัยน้องtop
coffee
coffee garden @ อรัญประเทศ
พ่อแก่
พ่อแก่
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๘
ตังโจ่ยเทศกาลขนมบัวลอย
ตังโจ่ยเทศกาลขนมบัวลอย
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๖
ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน
ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๕
เจ้าตำหนัก
เจ้าตำหนัก
ตรวจพบว่ามีองค์
ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร
การกัวซา
การกัวซา
บายศรี
บายศรี
มงคล
มงคล ๘ ประการ
บวงสรวงอัญเชิญท้าวมหาพรหม
บวงสรวงอัญเชิญท้าวมหาพรหม
เพชรพระยานาค
เพชรพระยานาค
ไม้มงคล
ไม้มงคล ๙ อย่าง
 
เรือนสามน้ำสี่
เรือนสามน้ำสี่
พระฤาษีกับวิชาไสยศาสตร์
พระฤาษีกับวิชาไสยศาสตร์
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
อาบัติ
อาบัติ
การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
ถามมา-ตอบไป
ถามมา-ตอบไป 52
กินและเที่ยวครับ
กินและเที่ยวครับ
เจ้าตำหนัก
เจ้าตำหนัก
ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
ถามมา-ตอบไป54
ถามมา-ตอบไป54
ตรวจองค์เทพ54
ตรวจองค์เทพ54
ความหมายของการจุดธูป
ความหมายของการจุดธูป
ตำนานพระฤาษี
ตำนานพระฤาษี และการบูชาพระฤาษี
อาถรรพ์
อาถรรพ์ ( mystery)
หัวโขน
หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
ปฏิบัติอย่างไร
ปฏิบัติอย่างไร เมื่อตรวจพบว่ามีองค์เทพ
สักยันต์กับดวงชะตา
สักยันต์กับดวงชะตา
วันสำหรับใช้ไหว้ครูประจำปี
วันสำหรับใช้ไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๐
ตรวจองค์เทพ59
ตรวจองค์เทพ59
ตำนานเทพแห่งศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู
ตำนานเทพแห่งศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู
ด้วยความอาลัยน้องtop
ด้วยความอาลัยน้องtop
ความฝัน
ความฝัน
ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ
การไหว้บูชาขอขมา
การไหว้บูชาขอขมา 7 ครั้งก่อนนอน จากสมเด็จโต
อาบน้ำมนต์
อาบน้ำมนต์
บายศรี
บายศรี
ตรวจองค์53/1
ตรวจองค์53/1
การกัวซา
การกัวซา
เพชรพระยานาค
เพชรพระยานาค
ดูดวงกับครูหมอยา
ดูดวงกับครูหมอยา
กิจกรรมอาบน้ำมนต์ศิษย์สายในครับ
กิจกรรมอาบน้ำมนต์ศิษย์สายในครับ
การแก้กรรม
การแก้กรรม
ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน
ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน
พ่อแก่(ฤาษีครับ)และการไหว้ครู
พ่อแก่(ฤาษีครับ)และการไหว้ครู
ร่างทรง
ร่างทรง
๒๕๕๙
๒๕๕๙ อัฐศก ปีวอก จุลศักราช ๑๓๗๘
การสร้างบุญบารมี
การสร้างบุญบารมี
coffee
coffee garden @ อรัญประเทศ
๖
๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ศิษย์พบครู
ตังโจ่ยเทศกาลขนมบัวลอย
ตังโจ่ยเทศกาลขนมบัวลอย
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 9 องค์
การรับขันธ์
การรับขันธ์ การปฏิบัติตนและคำทำนาย
 

ความคิดเห็นล่าสุด

กินและเที่ยวครับ
กินและเที่ยวครับ
ตรวจองค์เทพ59
ตรวจองค์เทพ59
ประกาศ
ประกาศ
๒๕๕๙
๒๕๕๙ อัฐศก ปีวอก จุลศักราช ๑๓๗๘
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๘
เฟสปลอมแอบอ้าง
เฟสปลอมแอบอ้าง
อาบน้ำมนต์
อาบน้ำมนต์
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๙
อาถรรพ์
อาถรรพ์ ( mystery)
คลิปวีดีโอ
คลิปวีดีโอ ของทางเวบครับ
สักยันต์กับดวงชะตา
สักยันต์กับดวงชะตา
๖
๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ศิษย์พบครู
พ่อแก่
พ่อแก่
ร่างทรง
ร่างทรง
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
หัวโขน
หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๖
ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
กิจกรรมอาบน้ำมนต์ศิษย์สายในครับ
กิจกรรมอาบน้ำมนต์ศิษย์สายในครับ
ตรวจพบว่ามีองค์
ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๕
ด้วยความอาลัยน้องtop
ด้วยความอาลัยน้องtop
ถามมา-ตอบไป54
ถามมา-ตอบไป54
บรมครูปู่ชีวก
บรมครูปู่ชีวก
ตรวจองค์53/2
ตรวจองค์53/2
ถามมา-ตอบไป53
ถามมา-ตอบไป53
ถามมา-ตอบไป
ถามมา-ตอบไป 52
ตรวจองค์53/1
ตรวจองค์53/1
การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
ข้อสังเกตุของผู้มีองค์เทพ
ข้อสังเกตุของผู้มีองค์เทพ
เรือนสามน้ำสี่
เรือนสามน้ำสี่
ปฏิบัติอย่างไร
ปฏิบัติอย่างไร เมื่อตรวจพบว่ามีองค์เทพ
พระคาถาบูชาต่างๆ
พระคาถาบูชาต่างๆ
เหตุที่ทำให้มีองค์เทพฯ
เหตุที่ทำให้มีองค์เทพฯ
ความหมายของการจุดธูป
ความหมายของการจุดธูป
ตรวจองค์๕๒
ตรวจองค์๕๒
 

ประกาศ


 

เมนู
  หน้าแรก
  * ดูบทความทั้งหมด
  * อาบน้ำมนต์๒๕๕๘-๒๕๕๗
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๕
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๔
  * ตรวจองค์เทพ
ติดตามข่าวสารได้ที่ ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์ 
บทความแนะนำ
* วันสำหรับใช้ไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๐
* อาถรรพ์ ( mystery)
* กินและเที่ยวครับ
* ดูดวงกับครูหมอยา
* หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
รวมบทความ
  * ร่างทรง
  * การแก้กรรม
  * ไม้มงคล ๙ อย่าง
  * กิจกรรมอาบน้ำมนต์ศิษย์สายในครับ
  * ดูดวงกับครูหมอยา
  * ไหว้ครู ๒๕๕๖
  * การสร้างบุญบารมี
  * เรื่องการ รับขันธ์ แล้วจะหายจากอาการเจ็บป่วย
  * เรือนสามน้ำสี่
  * ความฝัน
  * การรับขันธ์ การปฏิบัติตนและคำทำนาย
  * ด้วยความอาลัยน้องtop
  * ตำนานเทพแห่งศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู
  * บรมครูปู่ชีวก
  * หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
  * ถามมา-ตอบไป53
  * ๒๕๕๙ อัฐศก ปีวอก จุลศักราช ๑๓๗๘
  * ปฏิบัติอย่างไร เมื่อตรวจพบว่ามีองค์เทพ
  * ความหมายของการจุดธูป
  * ทรงพระเจริญ
  * การไหว้บูชาขอขมา 7 ครั้งก่อนนอน จากสมเด็จโต
  * ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
  * ตำนานพระฤาษี และการบูชาพระฤาษี
  * สักยันต์กับดวงชะตา
  * ตรวจองค์53/1
  * ข้อสังเกตุของผู้มีองค์เทพ
  * กินและเที่ยวครับ
  * ไหว้ครู ๒๕๕๙
  * เจ้าตำหนัก
  * ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน
  * ลักษณะการประทับทรง
  * พระคาถาบูชาต่างๆ
  * พ่อแก่(ฤาษีครับ)และการไหว้ครู
  * อาบน้ำมนต์
  * เพชรพระยานาค
  * ถามมา-ตอบไป54
  * การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
  * ตำนานพระฤาษี และการบูชาพระฤาษี
  * ไหว้ครู ๒๕๕๘
  * การกัวซา
  * มงคล ๘ ประการ
  * พ่อแก่
  * ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร
  * บวงสรวงอัญเชิญท้าวมหาพรหม
  * พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 9 องค์
  * ตรวจองค์53/2
  * เทศกาลกินเจ
  * ตรวจองค์๕๒
  * ตรวจองค์เทพ59
  * ครูปู่ฤาษี อาจารย์ไสยศาสตร์ที่สำคัญๆ
  ดูบทความทั้งหมด...


Page Ranking Tool