โองการไหว้ครูองค์เทพดอทคอม โองการไหว้ครูองค์เทพดอทคอม
โองการไหว้ครูโดยอาจารย์หมอยา ท่านที่ใช้โองการไหว้ครูบทนี้ ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า.... ท่านได้ปฏิญาณตนว่าจะเป็นศิษย์ของหมอยา แลได้มีการไหว้ครูบูชาเทพ ที่หิ้งบูชาของตนเอง โดยตั้งปณิธานว่าจะบูชาครูทั้ง ๕เป็นสรณะอันได้แก่ ๑.ครูเทพเทวา ๒. ครูอาจารย์ที่ท่านร่ำเรียนมาจนเติบใหญ่และบิดามารดา ๓.ครูอบรมสั่งสอน(อาจารย์หมอยา) ๔.ครูพักร ๕.ครูอักษร
 

บทความล่าสุด

ประกาศทางเวบองค์เทพดอทคอม
ประกาศทางเวบองค์เทพดอทคอม
ดูดวงกับครูหมอยา
ดูดวงกับครูหมอยา
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
ร่างทรง
ร่างทรง
คลิปวีดีโอ
คลิปวีดีโอ ของทางเวบครับ
พ่อแก่
พ่อแก่
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
กิจกรรม
กิจกรรม ๒๕๕๘
coffee
coffee garden @ อรัญประเทศ
กิจกรรม๒๕๕๗
กิจกรรม๒๕๕๗
สักยันต์กับดวงชะตา
สักยันต์กับดวงชะตา
ตลาดน้ำขวัญ-เรียม
ตลาดน้ำขวัญ-เรียม
อาจารย์หมอยาไปหัวหินกับคณะศิษย์
อาจารย์หมอยาไปหัวหินกับคณะศิษย์
ท่านถาม-เราตอบ
ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๒
ขันธ์ครูใหญ่
ขันธ์ครูใหญ่
แจ้งกำหนดการรับเสื้อไหว้ครูครับ
แจ้งกำหนดการรับเสื้อไหว้ครูครับ
สงกรานต์กับอาจารย์หมอยาครับ
สงกรานต์กับอาจารย์หมอยาครับ
แจ้งไปภารกิจเชิงบุญ
แจ้งไปภารกิจเชิงบุญ
๙
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ลอยกระทงเชียงใหม่
ลอยกระทงเชียงใหม่
วันครู
วันครู
กิจกรรมองค์เทพดอทคอม
กิจกรรมองค์เทพดอทคอม กาญจนบุรี24/02/56
หัวโขน
หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๙ มีนาคม ๒๕๕๗
กระถางธูป
กระถางธูป ongtep.com 2015
อาจารย์หมอยาอวยพรปีใหม่
อาจารย์หมอยาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๕ครับ
ไหว้ครูพระดาบสวันจันทร์ที่
ไหว้ครูพระดาบสวันจันทร์ที่ 16 พฤษาคม 2554
พระแม่ลักษมีเทพ
พระแม่ลักษมีเทพ
ตำนานพระลักษณ์หน้าทอง
ตำนานพระลักษณ์หน้าทอง
เกาะเกร็ดครับ
เกาะเกร็ดครับ
วัดตะโก
วัดตะโก
ตลาดนครเนื่องเขต
ตลาดนครเนื่องเขต
บรมครูปู่ชีวก
บรมครูปู่ชีวก
พระอิศวรหรือพระศิวะ
พระอิศวรหรือพระศิวะ
ท้าวมหาพรหม
ท้าวมหาพรหม
รวมกิจกรรมช่วงส่งท้ายปี๒๕๕๕ครับ
รวมกิจกรรมช่วงส่งท้ายปี๒๕๕๕ครับ
กิจกรรมอาทิตย์ที่9/10/56ครับ
กิจกรรมอาทิตย์ที่9/10/56ครับ
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
ซินเจียยู่อี่
ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้
รับเศียรครู55/12/18
รับเศียรครู55/12/18
รวมกิจกรรมปี2556ครับ
รวมกิจกรรมปี2556ครับ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
สักยันต์กับดวงชะตา
สักยันต์กับดวงชะตา
ตลาดสามชุก
ตลาดสามชุก
ตำนานพระลักษณ์หน้าทอง
ตำนานพระลักษณ์หน้าทอง
หมอยาพาเที่ยววัดไร่ขิงครับ
หมอยาพาเที่ยววัดไร่ขิงครับ
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖
เกาะเกร็ดครับ
เกาะเกร็ดครับ
พระแม่ลักษมีเทพ
พระแม่ลักษมีเทพ
เรือนสามน้ำสี่
เรือนสามน้ำสี่
ซินเจียยู่อี่
ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้
ตรวจพบว่ามีองค์
ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร
บายศรี
บายศรี
กิจกรรมวันแม่ครับ
กิจกรรมวันแม่ครับ
คุณnidnoi
คุณnidnoi ..ถวายพระประธานและผ้าป่าครับ
โคราชครับ
โคราชครับ
กิจกรรมวันวิสาขบูชาครับ
กิจกรรมวันวิสาขบูชาครับ
ไหว้ครูโหราศาสตร์ครูหมอยา54
ไหว้ครูโหราศาสตร์ครูหมอยา54
กิจกรรมวันตรุษจีนกับครูหมอยา
กิจกรรมวันตรุษจีนกับครูหมอยา
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ทำบุญวัดพระศรีหลักสี่ครับ
ทำบุญวัดพระศรีหลักสี่ครับ
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๙ มีนาคม ๒๕๕๗
ครูหมอยากับกิจกรรมภายในอาบน้ำมนต์ให้ลูกศิษย์วันอาทิตย์ที่
ครูหมอยากับกิจกรรมภายในอาบน้ำมนต์ให้ลูกศิษย์วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๔
พระภูมิ
พระภูมิ
กสิณ
กสิณ ๑๐
อาจารย์หมอยาไปอยุธยาครับ
อาจารย์หมอยาไปอยุธยาครับ
ครูหมอยากับกิจกรรมภายในอาบน้ำมนต์ให้ลูกศิษย์
ครูหมอยากับกิจกรรมภายในอาบน้ำมนต์ให้ลูกศิษย์
กิจกรรมอาบน้ำมนต์ศิษย์สายในครับ
กิจกรรมอาบน้ำมนต์ศิษย์สายในครับ
องค์เทพปู่ฤาษีและคาถาบูชา
องค์เทพปู่ฤาษีและคาถาบูชา
กิจกรรมองค์เทพดอทคอม
กิจกรรมองค์เทพดอทคอม กาญจนบุรี24/02/56
วัดสมาน,วัดพญังเชิงครับ
วัดสมาน,วัดพญังเชิงครับ
ปางพระพุทธรูป
ปางพระพุทธรูป ( ๓๕-๕๐ )
พระประจำวัน
พระประจำวัน
ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
บวงสรวงอัญเชิญท้าวมหาพรหม
บวงสรวงอัญเชิญท้าวมหาพรหม
ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา
ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา ๕๔
ขันธ์ครูใหญ่
ขันธ์ครูใหญ่
๙
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
อาบัติ
อาบัติ
ตรวจองค์เทพ53
ตรวจองค์เทพ53 (๒)
รับเศียรครู55/12/18
รับเศียรครู55/12/18
อาจารย์หมอยาและคณะศิษย์ไปแม่กลองครับ
อาจารย์หมอยาและคณะศิษย์ไปแม่กลองครับ
ไหว้พระวัดพญังเชิงและวัดท่าการ้องครับ
ไหว้พระวัดพญังเชิงและวัดท่าการ้องครับ
 

ความคิดเห็นล่าสุด

คลิปวีดีโอ
คลิปวีดีโอ ของทางเวบครับ
ประกาศทางเวบองค์เทพดอทคอม
ประกาศทางเวบองค์เทพดอทคอม
พ่อแก่
พ่อแก่
ร่างทรง
ร่างทรง
สักยันต์กับดวงชะตา
สักยันต์กับดวงชะตา
กิจกรรม
กิจกรรม ๒๕๕๘
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
อาจารย์หมอยาไปหัวหินกับคณะศิษย์
อาจารย์หมอยาไปหัวหินกับคณะศิษย์
บทความจากคุณธานินทร์
บทความจากคุณธานินทร์ หงษา(มหาสารคาม)
ไหว้ครูโหราศาสตร์ครูหมอยา54
ไหว้ครูโหราศาสตร์ครูหมอยา54
ตลาดคลองสวน100ปี
ตลาดคลองสวน100ปี ฉะเชิงเทรา
ซินเจียยู่อี่
ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้
วันครู
วันครู
๙
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ลอยกระทงเชียงใหม่
ลอยกระทงเชียงใหม่
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
กิจกรรม๒๕๕๗
กิจกรรม๒๕๕๗
หัวโขน
หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๙ มีนาคม ๒๕๕๗
๙
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ครบรอบวันเกิดครูหมอยา
ดูดวงกับครูหมอยา
ดูดวงกับครูหมอยา
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖
รวมกิจกรรมปี2556ครับ
รวมกิจกรรมปี2556ครับ
แจ้งไปภารกิจเชิงบุญ
แจ้งไปภารกิจเชิงบุญ
ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
asiatigueครับ
asiatigueครับ
กิจกรรมอาบน้ำมนต์ศิษย์สายในครับ
กิจกรรมอาบน้ำมนต์ศิษย์สายในครับ
แจ้งกำหนดการรับเสื้อไหว้ครูครับ
แจ้งกำหนดการรับเสื้อไหว้ครูครับ
สงกรานต์กับอาจารย์หมอยาครับ
สงกรานต์กับอาจารย์หมอยาครับ
เปิดจองเสื้อไหว้ครูขันธ์ครูใหญ่
เปิดจองเสื้อไหว้ครูขันธ์ครูใหญ่ อาจารย์หมอยา
ตลาดน้ำขวัญ-เรียม
ตลาดน้ำขวัญ-เรียม
ขันธ์ครูใหญ่
ขันธ์ครูใหญ่
กิจกรรมองค์เทพดอทคอม
กิจกรรมองค์เทพดอทคอม กาญจนบุรี24/02/56
รวมกิจกรรมช่วงส่งท้ายปี๒๕๕๕ครับ
รวมกิจกรรมช่วงส่งท้ายปี๒๕๕๕ครับ
รับเศียรครู55/12/18
รับเศียรครู55/12/18
วัดศรีษะทองครับ
วัดศรีษะทองครับ
ตรวจพบว่ามีองค์
ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา
ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕
วันครู
วันครู
กิจกรรมครูหมอยามกราคม๕๕
กิจกรรมครูหมอยามกราคม๕๕
อาจารย์หมอยาอวยพรปีใหม่
อาจารย์หมอยาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๕ครับ
 

ประกาศทางเวบองค์เทพดอทคอม

ทางเวบองค์เทพดอทคอม
ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบ
ทางเวบองค์เทพดอทคอมไม่มีเวบเสริม
หรือเวบอื่นๆ ตลอดจนเฟสบุ๊คต่างๆ
ที่ทำการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่อย่างไร

ได้มีผู้แอบอ้างโดยเอารูปอาจารย์ไปลงไว้
ทางเวบongtep.com
ไม่มีนโยบายค้าขายวัตถุมงคลหรือองค์เทพ
เรี่ยไร หรือเพื่อการพาณิชย์
ดังนั้นหากท่านพบเห็นพฤติกรรมแอบอ้าง
โปรดละเว้นการเช่าซื้อทุกกรณี
และทางเวบไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับ
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
โดยความเคารพ
ครูหมอยา

....................................................

ทำดี-ได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
เวรกรรมมีจริง ไม่มีใครเหนือกรรมไปได้ครับ

สาธุครับ


เมนู
  หน้าแรก
  * ดูบทความทั้งหมด
  * ดูดวงกับอาจารย์หมอยาครับ
  * ทะเบียนศิษย์ครูหมอยา
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๘
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๗
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๖
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๕
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๔
  * นานาสาระกับครูหมอยา
  * ตรวจองค์เทพ
  * อาบน้ำมนต์๒๕๕๔-๒๕๕๖
  * อาบน้ำมนต์๒๕๕๘-๒๕๕๗
  * วันฤกษ์ดีสำหรับใช้ไหว้ครูครับ
  * ศิษย์ถาม-อาจารย์ตอบ
ติดตามข่าวสารได้ที่ ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์ 
บทความแนะนำ
* ประกาศทางเวบองค์เทพดอทคอม
* การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
* ร่างทรง
* คลิปวีดีโอ ของทางเวบครับ
* พ่อแก่
* ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
* กิจกรรม ๒๕๕๘
* coffee garden @ อรัญประเทศ
* กิจกรรม๒๕๕๗
* สักยันต์กับดวงชะตา
* หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
* ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๙ มีนาคม ๒๕๕๗
* พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
* รวมกิจกรรมปี2556ครับ
* การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
* ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร
* เจ้าตำหนัก
* ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
* ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๓
* ไหว้ครูอาจารย์หมอยา ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖
รวมบทความ
  * การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
  * แจ้งกำหนดการรับเสื้อไหว้ครูครับ
  * ศรัทธาจากท่านฐณะวัฒน์+ภักตร์พิมล ศรีสุริยะโชติ
  * ตำนานพระลักษณ์หน้าทอง
  * วัดสมานรัตนาราม
  * พิธีบายศรีสู่ขวัญ
  * มงคล ๘ ประการ
  * ตำนานพระฤาษี
  * วันมาฆบูชา
  * กิจกรรมครูหมอยามกราคม๕๕
  * วัดสมาน,วัดพญังเชิงครับ
  * อาบัติ
  * อาจารย์หมอยาไปไหว้พระที่อยุธยาครับ
  * งานไหว้ครูวัดม่วง๒ (๒๕๕๓)
  * การไหว้บูชาขอขมา 7 ครั้งก่อนนอน จากสมเด็จโต
  * ความหมายของการจุดธูป
  * อาจารย์หมอยาไปวัดสมานรัตนา
  * ประวัติย่อพระนามจามเทวี
  * ตลาดคลองสวน100ปี ฉะเชิงเทรา
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๓
  * แจ้งไปภารกิจเชิงบุญ
  * asiatigueครับ
  * คุณnidnoi ..ถวายพระประธานและผ้าป่าครับ
  * นานาสาระกับครูหมอยา
  * วันครู
  * บทความจากคุณธานินทร์ หงษา(มหาสารคาม)
  * วัดศรีษะทองครับ
  * คลิปวีดีโอ ของทางเวบครับ
  * หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
  * ไหว้พระวัดพญังเชิงและวัดท่าการ้องครับ
  * วันครู
  * ครูหมอยากับกิจกรรมภายในอาบน้ำมนต์ให้ลูกศิษย์
  * ไหว้ครูครอบครู วัดม่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
  * การกัวซา
  * ข้อสังเกตุของผู้มีองค์เทพ
  * หมอยาไปวัดท่าการ้องครับ
  * กสิณ ๑๐
  * ปางพระพุทธรูป ( ๓๕-๕๐ )
  * วัดพะเนียงแตกครับ
  * กิจกรรมองค์เทพดอทคอม กาญจนบุรี24/02/56
  * พระภูมิ
  * ไปนครปฐมครับ
  * กิจกรรมช่วงสงกรานต์กับครูหมอยา
  * ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร
  * งานไหว้ครูวัดม่วง๑ (๒๕๕๓)
  * กิจกรรมวันหยุดครูหมอยา
  * ขันธ์ครูใหญ่
  * กิจกรรมวันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฏาคม ๕๕
  * ตำนานพระฤาษี และการบูชาพระฤาษี
  * ตลาดน้ำขวัญ-เรียม
  ดูบทความทั้งหมด...
Website counter

Page Ranking Tool

หน้าแรก | บทความทั้งหมด | ดูดวงกับหมอยา | ดูดวงกับอาจารย์หมอยาครับ | ทะเบียนศิษย์ครูหมอยา | ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๘ |
ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๗ | ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๖ | ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๕ | ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๔ | นานาสาระกับครูหมอยา | ตรวจองค์เทพ |
อาบน้ำมนต์๒๕๕๔-๒๕๕๖ | อาบน้ำมนต์๒๕๕๘-๒๕๕๗ | วันฤกษ์ดีสำหรับใช้ไหว้ครูครับ | ศิษย์ถาม-อาจารย์ตอบ |
Copyright © 2008- 2015 ongtep.com. All Rights Reserved. Created by Sirivimol T.