ข่าวสาร


โองการไหว้ครูองค์เทพดอทคอม

โองการไหว้ครูองค์เทพดอทคอม

โองการไหว้ครูโดยอาจารย์หมอยา ท่านที่ใช้โองการไหว้ครูบทนี้ ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า.... ท่านได้ปฏิญาณตนว่าจะเป็นศิษย์ของหมอยา แลได้มีการไหว้ครูบูชาเทพ ที่หิ้งบูชาของตนเอง โดยตั้งปณิธานว่าจะบูชาครูทั้ง ๕เป็นสรณะอันได้แก่ ๑.ครูเทพเทวา ๒. ครูอาจารย์ที่ท่านร่ำเรียนมาจนเติบใหญ่และบิดามารดา ๓.ครูอบรมสั่งสอน(อาจารย์หมอยา) ๔.ครูพักร ๕.ครูอักษร

บทความล่าสุด

อาถรรพ์
อาถรรพ์ ( mystery)
๖
๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ศิษย์พบครู
คลิปวีดีโอ
คลิปวีดีโอ ของทางเวบครับ
ตรวจองค์เทพ
ตรวจองค์เทพ ๒๕๕๙
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๙
ดูดวงกับครูหมอยา
ดูดวงกับครูหมอยา
อาบน้ำมนต์
อาบน้ำมนต์
ด้วยความอาลัยน้องtop
ด้วยความอาลัยน้องtop
๒๕๕๙
๒๕๕๙ อัฐศก ปีวอก จุลศักราช ๑๓๗๘
เฟสปลอมแอบอ้าง
เฟสปลอมแอบอ้าง
coffee
coffee garden @ อรัญประเทศ
พ่อแก่
พ่อแก่
ทะเบียนศิษย์
ทะเบียนศิษย์
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๘
ตังโจ่ยเทศกาลขนมบัวลอย
ตังโจ่ยเทศกาลขนมบัวลอย
สักยันต์กับดวงชะตา
สักยันต์กับดวงชะตา
ร่างทรง
ร่างทรง
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๖
ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน
ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๕
เจ้าตำหนัก
เจ้าตำหนัก
ตรวจพบว่ามีองค์
ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร
การกัวซา
การกัวซา
บายศรี
บายศรี
ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา
ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา ๕๔
ตรวจองค์เทพ54
ตรวจองค์เทพ54
มงคล
มงคล ๘ ประการ
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
บวงสรวงอัญเชิญท้าวมหาพรหม
บวงสรวงอัญเชิญท้าวมหาพรหม
เพชรพระยานาค
เพชรพระยานาค
ท่านถาม-เราตอบ
ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๓
ไม้มงคล
ไม้มงคล ๙ อย่าง
พ่อแก่(ฤาษีครับ)และการไหว้ครู
พ่อแก่(ฤาษีครับ)และการไหว้ครู
ความฝัน
ความฝัน
เรื่องการ
เรื่องการ รับขันธ์ แล้วจะหายจากอาการเจ็บป่วย
อาบัติ
อาบัติ
ตำนานเทพแห่งศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู
ตำนานเทพแห่งศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู
ตำนานพระฤาษี
ตำนานพระฤาษี และการบูชาพระฤาษี
การรับขันธ์
การรับขันธ์ การปฏิบัติตนและคำทำนาย
ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
ครูปู่ฤาษี
ครูปู่ฤาษี อาจารย์ไสยศาสตร์ที่สำคัญๆ
 
การรับขันธ์
การรับขันธ์ การปฏิบัติตนและคำทำนาย
การกัวซา
การกัวซา
ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน
ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน
๖
๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ศิษย์พบครู
ปฏิบัติอย่างไร
ปฏิบัติอย่างไร เมื่อตรวจพบว่ามีองค์เทพ
ท่านถาม-เราตอบ
ท่านถาม-เราตอบ ๒๕๕๒
coffee
coffee garden @ อรัญประเทศ
การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๖
ตังโจ่ยเทศกาลขนมบัวลอย
ตังโจ่ยเทศกาลขนมบัวลอย
ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา
ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา ๕๔
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๘
บายศรี
บายศรี
มงคล
มงคล ๘ ประการ
ดูดวงกับครูหมอยา
ดูดวงกับครูหมอยา
ความหมายของการจุดธูป
ความหมายของการจุดธูป
อาบัติ
อาบัติ
ตำนานพระฤาษี
ตำนานพระฤาษี และการบูชาพระฤาษี
ตรวจองค์เทพ53
ตรวจองค์เทพ53 (๒)
ตรวจองค์เทพ
ตรวจองค์เทพ ๒๕๕๙
ตรวจองค์เทพ53
ตรวจองค์เทพ53 (๑)
พระคาถาบูชาต่างๆ
พระคาถาบูชาต่างๆ
ข้อสังเกตุของผู้มีองค์เทพ
ข้อสังเกตุของผู้มีองค์เทพ
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๙
การไหว้บูชาขอขมา
การไหว้บูชาขอขมา 7 ครั้งก่อนนอน จากสมเด็จโต
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 9 องค์
ตรวจองค์เทพ54
ตรวจองค์เทพ54
ด้วยความอาลัยน้องtop
ด้วยความอาลัยน้องtop
เจ้าตำหนัก
เจ้าตำหนัก
๒๕๕๙
๒๕๕๙ อัฐศก ปีวอก จุลศักราช ๑๓๗๘
อาถรรพ์
อาถรรพ์ ( mystery)
การสร้างบุญบารมี
การสร้างบุญบารมี
เรือนสามน้ำสี่
เรือนสามน้ำสี่
บวงสรวงอัญเชิญท้าวมหาพรหม
บวงสรวงอัญเชิญท้าวมหาพรหม
บรมครูปู่ชีวก
บรมครูปู่ชีวก
หัวโขน
หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๕
ตรวจพบว่ามีองค์
ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร
ตำนานพระฤาษี
ตำนานพระฤาษี และการบูชาพระฤาษี
ไม้มงคล
ไม้มงคล ๙ อย่าง
ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
 

ความคิดเห็นล่าสุด

ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๘
เฟสปลอมแอบอ้าง
เฟสปลอมแอบอ้าง
อาบน้ำมนต์
อาบน้ำมนต์
ทะเบียนศิษย์
ทะเบียนศิษย์
ดูดวงกับครูหมอยา
ดูดวงกับครูหมอยา
ตรวจองค์เทพ
ตรวจองค์เทพ ๒๕๕๙
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๙
อาถรรพ์
อาถรรพ์ ( mystery)
คลิปวีดีโอ
คลิปวีดีโอ ของทางเวบครับ
สักยันต์กับดวงชะตา
สักยันต์กับดวงชะตา
๖
๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ศิษย์พบครู
๒๕๕๙
๒๕๕๙ อัฐศก ปีวอก จุลศักราช ๑๓๗๘
พ่อแก่
พ่อแก่
ร่างทรง
ร่างทรง
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
หัวโขน
หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๖
ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
กิจกรรมอาบน้ำมนต์ศิษย์สายในครับ
กิจกรรมอาบน้ำมนต์ศิษย์สายในครับ
ตรวจพบว่ามีองค์
ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๕
ด้วยความอาลัยน้องtop
ด้วยความอาลัยน้องtop
ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา
ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา ๕๔
บรมครูปู่ชีวก
บรมครูปู่ชีวก
ตรวจองค์เทพ53
ตรวจองค์เทพ53 (๒)
ท่านถาม-เราตอบ
ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๓
ท่านถาม-เราตอบ
ท่านถาม-เราตอบ ๒๕๕๒
ตรวจองค์เทพ53
ตรวจองค์เทพ53 (๑)
การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
ข้อสังเกตุของผู้มีองค์เทพ
ข้อสังเกตุของผู้มีองค์เทพ
เรือนสามน้ำสี่
เรือนสามน้ำสี่
ปฏิบัติอย่างไร
ปฏิบัติอย่างไร เมื่อตรวจพบว่ามีองค์เทพ
พระคาถาบูชาต่างๆ
พระคาถาบูชาต่างๆ
เหตุที่ทำให้มีองค์เทพฯ
เหตุที่ทำให้มีองค์เทพฯ
ความหมายของการจุดธูป
ความหมายของการจุดธูป
ตรวจองค์เทพ๕๒
ตรวจองค์เทพ๕๒
 

อาถรรพ์ ( mystery)


 อาจารย์รวมเรื่องราวต่างๆครับ
ท่านใดมีเรื่องอาถรรพ์ เรื่องราวแปลก
เหนือคำอธิบาย สามารถส่งเรื่องราว
ของท่านมาลงในเวบได้ครับ

คติเตือนใจ

                                        ทายสมพงศ์เมียผัวว่าชั่วดี
                                        ทายชีวีวิบัติตัดชันษา
                                        ทายคุณโทษทารกทาริกา
                                        ครูโหราท่านห้ามการทำนาย
                .........................................................................
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
พุทธัง บังเกิดเปิดโลกโลกะวิทูวิโสธะยิ
ธังมัง  บังเกิดเปิดโลกโลกะวิทูวิโสธะยิ
สังฆัง บังเกิดเปิดโลกโลกะวิทูวิโสธะยิ
......................................................

๑. นะโม = สาตาคิริยักษ์ เป็นผู้กล่าวนมัสการ

๒. ตัสสะ = อะสุรินทะราหู เป็นผู้กล่าวนมัสการ

๓. ภะคะวะโต = ท้าวจาตุมหาราชิกา เป็นผู้กล่าวนมัสการ

๔. อะระหะโต = ท้าวสักกะเทวะราช เป็นผู้กล่าวนมัสการ

๕. สัมมาสัมพุทธัสสะ = ท้าวมหาพรม เป็นผู้กล่าวนมัสการ

อักษรทั้ง ๕ บทนี้ แต่ละบท ๆ ล้วนเป็นคำกล่าวนมัสการทั้งสิ้น


เมนู
  หน้าแรก
  * ดูบทความทั้งหมด
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๘
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๗
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๖
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๕
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๔
  * อาบน้ำมนต์๒๕๕๘-๒๕๕๗
  * อาบน้ำมนต์๒๕๕๔-๒๕๕๖
ติดตามข่าวสารได้ที่ ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์ 
บทความแนะนำ
* อาถรรพ์ ( mystery)
* คลิปวีดีโอ ของทางเวบครับ
* ตรวจองค์เทพ ๒๕๕๙
* ดูดวงกับครูหมอยา
* เฟสปลอมแอบอ้าง
* สักยันต์กับดวงชะตา
รวมบทความ
  * coffee garden @ อรัญประเทศ
  * เหตุที่ทำให้มีองค์เทพฯ
  * เจ้าตำหนัก
  * ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ศิษย์พบครู
  * พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
  * ความหมายของการจุดธูป
  * มงคล ๘ ประการ
  * ไหว้ครู ๒๕๕๙
  * เรื่องการ รับขันธ์ แล้วจะหายจากอาการเจ็บป่วย
  * ตำนานพระฤาษี และการบูชาพระฤาษี
  * ตำนานเทพแห่งศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู
  * บรมครูปู่ชีวก
  * สักยันต์กับดวงชะตา
  * การไหว้บูชาขอขมา 7 ครั้งก่อนนอน จากสมเด็จโต
  * ครูปู่ฤาษี อาจารย์ไสยศาสตร์ที่สำคัญๆ
  * หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
  * ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร
  * ด้วยความอาลัยน้องtop
  * ๒๕๕๙ อัฐศก ปีวอก จุลศักราช ๑๓๗๘
  * เฟสปลอมแอบอ้าง
  * ตรวจองค์เทพ๕๒
  * อาบน้ำมนต์
  * การรับขันธ์ การปฏิบัติตนและคำทำนาย
  * เรือนสามน้ำสี่
  * ไหว้ครู ๒๕๕๖
  * กิจกรรมอาบน้ำมนต์ศิษย์สายในครับ
  * ตังโจ่ยเทศกาลขนมบัวลอย
  * ตรวจองค์เทพ53 (๒)
  * ตรวจองค์เทพ54
  * คลิปวีดีโอ ของทางเวบครับ
  * ร่างทรง
  * ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน
  * พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 9 องค์
  * ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา ๕๔
  * ดูดวงกับครูหมอยา
  * การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
  * ไม้มงคล ๙ อย่าง
  * ตำนานพระฤาษี และการบูชาพระฤาษี
  * ปฏิบัติอย่างไร เมื่อตรวจพบว่ามีองค์เทพ
  * ลักษณะการประทับทรง
  * เพชรพระยานาค
  * ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
  * ตรวจองค์เทพ53 (๑)
  * การกัวซา
  * พระคาถาบูชาต่างๆ
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๓
  * ไหว้ครู ๒๕๕๕
  * ทะเบียนศิษย์
  * บายศรี
  * ความฝัน
  ดูบทความทั้งหมด...


Page Ranking Tool