ข่าวสาร

กินและเที่ยว

กินและเที่ยว


อ่านต่อ ...
ดูดวง

ดูดวง


อ่านต่อ ...
ตรวจองค์เทพ

ตรวจองค์เทพ


อ่านต่อ ...
วันมงคลสำหรับบวงสรวง

วันมงคลสำหรับบวงสรวง


อ่านต่อ ...
สักยันต์กับดวงชะตา

สักยันต์กับดวงชะตา


อ่านต่อ ...
บทความที่น่าสนใจครับ

บทความที่น่าสนใจครับ


อ่านต่อ ...

โองการไหว้ครูองค์เทพดอทคอม

โองการไหว้ครูองค์เทพดอทคอม

ท่านที่มีความประสงค์ไหว้ครูที่หิ้งบูชาตนเองสามารถมาศึกษาและนำบทไหว้ครูนี้ไปใช้ได้ครับ

บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool

หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ


 

อนุโมทนาครับ


โอวาท อาจารย์หมอยา... เมื่อท่านก้าวปฏิบัติมาถึงขั้นนี้แล้ว ได้มีอาจารย์หมอยาเป็น ครูแนะนำสั่งสอน ซึ่งเป็นหนึ่งในครูทั้งห้า (ครูเทพเทวา ครูบาอาจารย์ ครูอบรมสั่งสอน ครูพักร์ ครูอักษร) ที่ นี่มิใช่ตำหนัก แลครูหมอยาก็มิใช่เจ้าตำหนักเข้าทรงลงเจ้าไม่เป็น เป็นได้แค่ผู้มีศรัทธา เชื่อมั่น ไม่สงสัย .... เป็นผู้ตั้งปนิธานไว้ว่า จะประกอบกิจช่วยเหลือให้วิทยาทานแก่ผู้เดินสายเทพ....  ผู้มาเป็นศิษย์ทั้งหลายขอจงยึดมั่นถือมั่นที่จะประกอบแต่คุณความดี มีใจรักสามัคคี ...... เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน.. ไม่หลงหรือยึดติดในฤทธิ์บารมี... จงรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน.. จงรู้จักลดละทิฐิ.. เคารพในครูทั้งห้าประการสืบไป ศิษย์ ทุกท่านที่ได้รับไปปฏิบัติ ด้วยจุดมุ่งหมายที่แตกต่าง บางท่านเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขแก่ตนแลครอบครัว บางท่านกิจการหน้าที่การงานดี บางท่านเพื่อรับใช้เบื้องบน การขึ้นไปถึงจุดหมายอันสูงสุดนั้นยากแล้ว การรักษามาตรฐานของศรัทธานั้นยากกว่า จงรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน จงอย่าลืมตน จงอย่าหลงตนเอง จงรู้จักคำว่าขอขมา มีปนิธานว่าได้พบครูของตนแล้ว การกล่าวคำขอขมาลาโทษ ขออโหสิกรรม ซึ่งกล่าวได้ไม่ยาก สำหรับคนที่ไม่มีทิฐิ หากดำรงไว้ซึ่งทิฐิแลถือดีแล้วว่าตัวข้าเก่งกว่า ทำเองได้แล้ว ก็จะพบว่าตัวเองไม่ผิดอะไร ใยต้องกล่าวคำขอโทษ อาจารย์มุ่งหวังให้ทุกท่านที่เป็นศิษย์ มีความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเป็นคนดีของสังคม ไม่ดีจนเลอเลิศแต่ก็ไม่เลวจนก่อกรรมทำเข็ญ เอวังก็ด้วยประการเช่นนี้...

คุณสมบัตฺของผู้ที่จะมาขอรับเป็นศิษย์อาจารย์หมอยา
๑. ได้รับการตรวจองค์เทพจากอาจารย์หมอยาแล้วว่าเป็นผู้มีองค์เทพจริง ไม่มีผลข้างเคียงมาจากตำหนักเก่า อาการจิตปรุงแต่ง หรือเมายา
๒. ท่านเป็นผู้มีศรัทธา.. เชื่อมั่น.. ไม่สงสัย.. ในเทพเทวาของท่าน
๓.
ท่านเป็นผู้มีศรัทธา.. เชื่อมั่น.. ไม่สงสัย.. ในตัวอาจารย์หมอยา
๔. ท่านสาบานแล้วว่า.. จะมีจิตใจที่ดีงามต่อครูอาจารย์ ไม่มีจิตคิดหลอกลวงครู มาค้า-ขาย ท่านใดฝ่าฝืนเรียกว่า ผิดครูครับ
๕. ท่านสาบานแล้วว่า.. จะไม่ก้าวร้าว คิดเทียบบารมีครู บางท่านเป็นเจ้าตำหนักอยู่แล้ว คิดมาสร้างบารมีเรียกลูกศิษย์เข้าสำนักตัวเอง
ท่านใดฝ่าฝืนเรียกว่า ผิดครูครับ

๖. ท่านต้องไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด ส่ารระเหย
ท่านใดฝ่าฝืนเรียกว่า ผิดครูครับ
๗. หากท่านไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง จึงจะได้รับการพิจารณา ท่านใดฝ่าฝืนเรียกว่า ผิดครูครับ
๘. หากท่านรับขันธ์ครูอาจารย์หมอยาแล้ว ยังมีความต้องการฤทธิ์เดช แอบไปกราบอาจารย์สำนักอื่นๆ ก็ไม่สมควรมารับขันธ์ครูครับ เพราะท่านเป็นผู้ไม่รู้จักพอ ไม่สมควรมารับขันธ์ครับ
ท่านใดฝ่าฝืนเรียกว่า ผิดครูครับ 
๙. การเป็นศิษย์เป็นครู รับขันธ์ อย่าทำเพราะถูกชักชวน ชักนำ หรือถูกหว่านล้อม กลบเกลื่อนบาปกรรมที่ตัวเองก่อ หากต้องการ โชคลาภ ไปดูดวง แก้กรรม ทำบุญไหว้พระ กับหมอดูมีอยู่ทั่วไป เป็นทางที่สามารถเลือกได้ครับ
๑๐. ท่านจะปฏิบัติ รับขันธ์ ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้าย  จงอ่านบทความให้มากๆ จะเกิดปัญญา ถามตัวเองก่อนว่าจะรับขันธ์ทำไม
๑๑. ท่านที่มาด้วยความโลภ อยากได้ วิชา อยากรวย ไม่ต้องมาครับ

หลักในการปฏิบัติรับขันธ์ครูของอาจารย์หมอยา

สำหรับการรับขันธ์ครู จะรับเพียงครั้งเดียวจากมืออาจารย์ หากมีใจเคารพกันความเป็นศิษย์เป็นครูก็คงอยู่ชั่วนิรันดร์ ไม่จำเป็นต้องมาทุกปีเพราะมิใช่ตำหนัก ศิษย์ทุกท่านต้องไหว้ครูที่หิ้งบูชาของตัวเองเป็นสำคัญ เพื่อความเป็นสิริมงคล แลเทพเทวาท่านจะประสิทธิพรชัยให้ครับ การร่ำเรียนหรือเดินสายเทพ โดยไม่มีครู ไม่มีการครอบครู  เป็นสิ่งที่ไม่สมควรเพราะตัวผู้ฝึก อาจต้องธรณีสารแลอุบาทว์ติดกายได้ สำหรับงานไหว้ครูครอบครูของอาจารย์ ว่าง ไม่ว่าง มา ไม่มา ขึ้นกับจิตสำนึกของท่านครับ

การผิดครู

ตอบ  ๑. ต่อหน้าครูอาจารย์พูดจากร้าวร้าว ไม่มีสัมมาคาราวะ
       ๒. คิดว่าตนเองเก่งกล้ากว่าอาจารย์ ไม่ต้องแคร์ความรู้สึกอาจารย์
           สิ่งที่อาจารย์ทำ ตนเองก็ทำได้และดีกว่า (เทียบบารมีครู)
       ๓. เป็นศิษย์มีครู แต่ไม่ไหว้ครูที่หิ้งบูชาของตัวเอง
       ๔. พูดจาย่ำยีวิชาและครูอาจารย์ของตน
       ๕. บ้วนน้ำลายลงโถส้วม
       ๖. ประพฤติตนไม่เหมาะสม กินเหล้าเมายา พูดจาหยาบคาย
       ๗. ไม่เคารพหิ้งบูชาของตัวเอง
       ๘. ลักลอบเป็นชู้เมียชาวบ้าน หรือแย่งเมียศิษย์สำนักเดียวกัน
       ๙. ละเลยการดูแลขันธ์ของตนเอง
     ๑๐. เสพสิ่งเสพติดเช่น ยาบ้า เฮโรอีน ฝิ่น กัญชา ผิดกฏหมายบ้านเมือง
     ๑๑. ดื่มเหล้า เมาสุราในวันบวงสรวงเทพเทวา
     ๑๒. ล้างขันธ์ทั้งที่ครูอาจารย์ไม่มีผิดอันใด
    
๑๓. ขณะที่มีพิธีบวงสรวงเทพเทวา มีการขับโองการไหว้ครู ปี่พาทย์บรรเลงเพลงครู มีการเชิญครูรับเครื่องบวงสรวง ให้หมายว่าเชิญครูเทพเทวา มิใช่เป็นการเชิญร่างทรง ลงประทับกินเครื่องเซ่นท่านใดประพฤติเยี่ยงนี้ให้หมายว่าผิดครูครับ

****************************

หลักปฏิบัติทั่วๆไป

๑. เมื่อท่านเป็นศิษย์มีครูแล้ว สามารถไปงานไหว้ครูที่อื่นๆได้ไหม สามารถไปได้ครับ ไปฟังพราหมณ์หรือหมอขวัญ คนชุดขาวทำพิธีได้ครับ...ไม่ว่าจะเป็นตามวัดหรือตำหนักต่างๆ
๒. ท่านสามารถไปรับการครอบครูที่อื่นๆ นอกจากครูของท่านได้หรือไม่... คำตอบต้องว่าไม่สมควรนัก..... เพราะมิได้เป็นศิษย์เป็นครูหรือมีความนับถือกันมาก่อน.. เพราะก่อนที่ท่านจะกราบครูอาจารย์ของท่านยังใช้เวลาไตร่ตรอง ...กับการพบปะหน้างานแล้วครอบครูเลย ต้องถือว่าไม่สมควรทำครับ
๓. ขณะครอบครู ควรลืมตาหรือหลับตา ควรก้มศรีษะหรือไม่....... อาจารย์บางท่านก็บอกลืมตา อาจารย์บางท่านก็บอกว่าหลับตา.. อาจารย์หมอยาจึงมีโอวาทแก่ศิษย์ดังนี้ เพื่อพึงใช้ปฏิบัติเพื่อเป็นบรรทัดฐานสืบไปว่า หากเป็นงานปีของครูบาอาจารย์ของท่าน.. เมื่อท่านได้รับขันธ์ปราวณาตนขอเป็นศิษย์โดยมี ศรัทธา เขื่อมั่น ไม่สงสัยเป็นที่ตั้ง ดังนั้นแล้วขณะมางานไหว้ครู เมื่อมาขอรับการไหว้ครู ควรก้มหน้า หลับตาระลึกถึงครูอาจารย์ทั้งห้า การก้มหน้าเพื่อเป็นการแสดงความนอบน้อมต่อครูอาจารย์ มิได้เงยหน้าสบตาเพราะ ไม่มีกังวลอันใดว่าครูหรือผู้ที่ดำเนินการครอบครูจะทำการสะกดองค์ของท่าน มีจิตรักแลกตัญญู ไม่มุ่งหวังเทียบบารมีครู .... แต่ในส่วนของการไปครอบครูกับคนอื่นที่มิใช่อาจารย์ของตน หากหลีกเลี่ยงได้ก็พึงละเว้นเสีย นอกจากครูท่านนัั้นๆมีความคุ้นเคยกันมาก่อน ใน ขณะครอบครูให้ท่านลืมตาแลไม่ก้มศรีษะครับ
*

ครูรับศิษย์ลงเรือเพื่อไปส่ง            ศิษย์นั่งลงเต็มลำน้ำเชี่ยวไหล
คอยดูแลสอนสั่งระวังภัย              พายเรือไปเต็มความหวังสู่ฝั่งชล
ในระหว่างเดินทางกลางอรรณพ      ปัญหาพบมากมายหลายเหตุผล
ศิษย์หลายคนอยู่ไม่สุขบ้างซุกซน    บ้างพลัดหล่นลงไปในวารี
ครูเสียใจมิอาจช่วยด้วยความรัก       ปัญหาหนักเรียกมาพบเธอหลบหนี
คว้าไม่ทันจมหายสายนที              จำได้ดียังคิดถึงคนึงนาน
ใกล้ถึงฝั่งแม้เหนื่อยกายพายไม่หยุด  เร่งรีบรุดต้องคอยดูผู้โดยสาร
ครูส่งศิษย์สมประสงค์ตรงฝั่งธาร       ศิษย์เบิกบานเดินต่อครูพอใจ
ขออวยพรให้สมหวังดังที่คิด           พรประสิทธิ์แม้อยู่หนตำบลไหน
จะเรียนต่อหรือทำงานในด้านใด       ขอศิษย์ได้สัมฤทธิ์เหมือนจิตปอง
ครูพายเรือหันกลับรับศิษย์ใหม่        ด้วยดวงใจคิดถึงซึ้งหม่นหมอง
รับส่งศิษย์คงอยู่คู่ลำคลอง            ใจเรียกร้องรักศิษย์นิจนิรันดร์

อาจารย์วิทยา สุขันทอง ผู้ประพันธ์
อาจารย์ ขอขอบคุณและอนุโมทนาทุกท่านที่กด like ผ่าน facebook เพื่อเป็นกำลังใจครับ