ข่าวสาร


โองการไหว้ครูองค์เทพดอทคอม

โองการไหว้ครูองค์เทพดอทคอม

โองการไหว้ครูโดยอาจารย์หมอยา ท่านที่ใช้โองการไหว้ครูบทนี้ ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า.... ท่านได้ปฏิญาณตนว่าจะเป็นศิษย์ของหมอยา แลได้มีการไหว้ครูบูชาเทพ ที่หิ้งบูชาของตนเอง โดยตั้งปณิธานว่าจะบูชาครูทั้ง ๕เป็นสรณะอันได้แก่ ๑.ครูเทพเทวา ๒. ครูอาจารย์ที่ท่านร่ำเรียนมาจนเติบใหญ่และบิดามารดา ๓.ครูอบรมสั่งสอน(อาจารย์หมอยา) ๔.ครูพักร ๕.ครูอักษร

บทความล่าสุด

ประกาศ
ประกาศ
วันสำหรับใช้ไหว้ครูประจำปี
วันสำหรับใช้ไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๐
ตรวจองค์เทพ
ตรวจองค์เทพ ๒๕๕๙
เทศกาลกินเจ
เทศกาลกินเจ
กินและเที่ยวครับ
กินและเที่ยวครับ
ร่างทรง
ร่างทรง
หัวโขน
หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
คลิปวีดีโอ
คลิปวีดีโอ ของทางเวบครับ
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๙
ดูดวงกับอาจารย์ครับ
ดูดวงกับอาจารย์ครับ
อาบน้ำมนต์
อาบน้ำมนต์
ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ
๒๕๕๙
๒๕๕๙ อัฐศก ปีวอก จุลศักราช ๑๓๗๘
อาถรรพ์
อาถรรพ์ ( mystery)
ทะเบียนศิษย์
ทะเบียนศิษย์
ตรวจองค์เทพ54
ตรวจองค์เทพ54
ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา
ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา ๕๔
ท่านถาม-เราตอบ
ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๓
ตรวจองค์เทพ53
ตรวจองค์เทพ53 (๒)
ท่านถาม-เราตอบ
ท่านถาม-เราตอบ ๒๕๕๒
ตรวจองค์เทพ53
ตรวจองค์เทพ53 (๑)
ตรวจองค์เทพ๕๒
ตรวจองค์เทพ๕๒
๖
๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ศิษย์พบครู
ด้วยความอาลัยน้องtop
ด้วยความอาลัยน้องtop
เฟสปลอมแอบอ้าง
เฟสปลอมแอบอ้าง
coffee
coffee garden @ อรัญประเทศ
พ่อแก่
พ่อแก่
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๘
ตังโจ่ยเทศกาลขนมบัวลอย
ตังโจ่ยเทศกาลขนมบัวลอย
สักยันต์กับดวงชะตา
สักยันต์กับดวงชะตา
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๖
ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน
ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๕
เจ้าตำหนัก
เจ้าตำหนัก
ตรวจพบว่ามีองค์
ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร
การกัวซา
การกัวซา
บายศรี
บายศรี
มงคล
มงคล ๘ ประการ
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
บวงสรวงอัญเชิญท้าวมหาพรหม
บวงสรวงอัญเชิญท้าวมหาพรหม
เพชรพระยานาค
เพชรพระยานาค
 
พ่อแก่
พ่อแก่
ข้อสังเกตุของผู้มีองค์เทพ
ข้อสังเกตุของผู้มีองค์เทพ
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 9 องค์
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๖
มงคล
มงคล ๘ ประการ
เจ้าตำหนัก
เจ้าตำหนัก
ตำนานเทพแห่งศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู
ตำนานเทพแห่งศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู
เฟสปลอมแอบอ้าง
เฟสปลอมแอบอ้าง
ตังโจ่ยเทศกาลขนมบัวลอย
ตังโจ่ยเทศกาลขนมบัวลอย
ตรวจองค์เทพ53
ตรวจองค์เทพ53 (๑)
การรับขันธ์
การรับขันธ์ การปฏิบัติตนและคำทำนาย
บรมครูปู่ชีวก
บรมครูปู่ชีวก
บายศรี
บายศรี
เหตุที่ทำให้มีองค์เทพฯ
เหตุที่ทำให้มีองค์เทพฯ
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๕
ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
หัวโขน
หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
ร่างทรง
ร่างทรง
การกัวซา
การกัวซา
ตรวจองค์เทพ54
ตรวจองค์เทพ54
เรื่องการ
เรื่องการ รับขันธ์ แล้วจะหายจากอาการเจ็บป่วย
พระคาถาบูชาต่างๆ
พระคาถาบูชาต่างๆ
วันสำหรับใช้ไหว้ครูประจำปี
วันสำหรับใช้ไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๐
ทะเบียนศิษย์
ทะเบียนศิษย์
พ่อแก่(ฤาษีครับ)และการไหว้ครู
พ่อแก่(ฤาษีครับ)และการไหว้ครู
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา
ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา ๕๔
คลิปวีดีโอ
คลิปวีดีโอ ของทางเวบครับ
ไม้มงคล
ไม้มงคล ๙ อย่าง
บวงสรวงอัญเชิญท้าวมหาพรหม
บวงสรวงอัญเชิญท้าวมหาพรหม
การไหว้บูชาขอขมา
การไหว้บูชาขอขมา 7 ครั้งก่อนนอน จากสมเด็จโต
เทศกาลกินเจ
เทศกาลกินเจ
ดูดวงกับอาจารย์ครับ
ดูดวงกับอาจารย์ครับ
เรือนสามน้ำสี่
เรือนสามน้ำสี่
ตำนานพระฤาษี
ตำนานพระฤาษี และการบูชาพระฤาษี
สักยันต์กับดวงชะตา
สักยันต์กับดวงชะตา
coffee
coffee garden @ อรัญประเทศ
ท่านถาม-เราตอบ
ท่านถาม-เราตอบ ๒๕๕๒
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๙
ตรวจองค์เทพ
ตรวจองค์เทพ ๒๕๕๙
ลักษณะการประทับทรง
ลักษณะการประทับทรง
ด้วยความอาลัยน้องtop
ด้วยความอาลัยน้องtop
 

ความคิดเห็นล่าสุด

๒๕๕๙
๒๕๕๙ อัฐศก ปีวอก จุลศักราช ๑๓๗๘
กินและเที่ยวครับ
กินและเที่ยวครับ
ตรวจองค์เทพ
ตรวจองค์เทพ ๒๕๕๙
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๘
เฟสปลอมแอบอ้าง
เฟสปลอมแอบอ้าง
อาบน้ำมนต์
อาบน้ำมนต์
ทะเบียนศิษย์
ทะเบียนศิษย์
ดูดวงกับอาจารย์ครับ
ดูดวงกับอาจารย์ครับ
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๙
อาถรรพ์
อาถรรพ์ ( mystery)
คลิปวีดีโอ
คลิปวีดีโอ ของทางเวบครับ
สักยันต์กับดวงชะตา
สักยันต์กับดวงชะตา
๖
๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ศิษย์พบครู
พ่อแก่
พ่อแก่
ร่างทรง
ร่างทรง
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
หัวโขน
หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๖
ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
กิจกรรมอาบน้ำมนต์ศิษย์สายในครับ
กิจกรรมอาบน้ำมนต์ศิษย์สายในครับ
ตรวจพบว่ามีองค์
ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
ไหว้ครู
ไหว้ครู ๒๕๕๕
ด้วยความอาลัยน้องtop
ด้วยความอาลัยน้องtop
ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา
ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา ๕๔
บรมครูปู่ชีวก
บรมครูปู่ชีวก
ตรวจองค์เทพ53
ตรวจองค์เทพ53 (๒)
ท่านถาม-เราตอบ
ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๓
ท่านถาม-เราตอบ
ท่านถาม-เราตอบ ๒๕๕๒
ตรวจองค์เทพ53
ตรวจองค์เทพ53 (๑)
การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
ข้อสังเกตุของผู้มีองค์เทพ
ข้อสังเกตุของผู้มีองค์เทพ
เรือนสามน้ำสี่
เรือนสามน้ำสี่
ปฏิบัติอย่างไร
ปฏิบัติอย่างไร เมื่อตรวจพบว่ามีองค์เทพ
พระคาถาบูชาต่างๆ
พระคาถาบูชาต่างๆ
เหตุที่ทำให้มีองค์เทพฯ
เหตุที่ทำให้มีองค์เทพฯ
ความหมายของการจุดธูป
ความหมายของการจุดธูป
ตรวจองค์เทพ๕๒
ตรวจองค์เทพ๕๒
 

ประกาศ


 

เมนู
  หน้าแรก
  * ดูบทความทั้งหมด
  * ดูดวงกับอาจารย์หมอยาครับ
  * อาบน้ำมนต์๒๕๕๘-๒๕๕๗
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๘
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๕
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๔
  * นานาสาระกับครูหมอยา
  * ตรวจองค์เทพ
  * ศิษย์ถาม-อาจารย์ตอบ
ติดตามข่าวสารได้ที่ ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์ 
บทความแนะนำ
* วันสำหรับใช้ไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๐
* ตรวจองค์เทพ ๒๕๕๙
* คลิปวีดีโอ ของทางเวบครับ
* ดูดวงกับอาจารย์ครับ
* อาถรรพ์ ( mystery)
* ตรวจองค์เทพ54
* ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา ๕๔
* ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๓
* ตรวจองค์เทพ53 (๒)
* ท่านถาม-เราตอบ ๒๕๕๒
* ตรวจองค์เทพ53 (๑)
* ตรวจองค์เทพ๕๒
* เฟสปลอมแอบอ้าง
* สักยันต์กับดวงชะตา
รวมบทความ
  * อาบัติ
  * มงคล ๘ ประการ
  * พระฤาษีกับวิชาไสยศาสตร์
  * เหตุที่ทำให้มีองค์เทพฯ
  * ร่างทรง
  * เรื่องการ รับขันธ์ แล้วจะหายจากอาการเจ็บป่วย
  * พระคาถาบูชาต่างๆ
  * พ่อแก่(ฤาษีครับ)และการไหว้ครู
  * ไหว้ครู ๒๕๕๕
  * ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ศิษย์พบครู
  * พิธีเททองบรมครูที่นครปฐมครับ
  * ตรวจพบว่ามีองค์ ทำอย่างไร
  * เรือนสามน้ำสี่
  * ลักษณะการประทับทรง
  * การไหว้บูชาขอขมา 7 ครั้งก่อนนอน จากสมเด็จโต
  * ท่านถาม-เราตอบ ปี ๒๕๕๓
  * ตรวจองค์เทพ53 (๒)
  * ตังโจ่ยเทศกาลขนมบัวลอย
  * คลิปวีดีโอ ของทางเวบครับ
  * อาบน้ำมนต์
  * บวงสรวงอัญเชิญท้าวมหาพรหม
  * coffee garden @ อรัญประเทศ
  * ความฝัน
  * การกัวซา
  * วันสำหรับใช้ไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๐
  * อาถรรพ์ ( mystery)
  * ๒๕๕๙ อัฐศก ปีวอก จุลศักราช ๑๓๗๘
  * การจำเริญขันธ์(ไปลอยน้ำ)
  * ไหว้ครู ๒๕๕๖
  * ถามมา-ตอบไปกับอาจารย์หมอยา ๕๔
  * ครูปู่ฤาษี อาจารย์ไสยศาสตร์ที่สำคัญๆ
  * ตรวจองค์เทพ ๒๕๕๙
  * บายศรี
  * ทรงพระเจริญ
  * พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 9 องค์
  * กิจกรรมอาบน้ำมนต์ศิษย์สายในครับ
  * ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน
  * การรับขันธ์ การปฏิบัติตนและคำทำนาย
  * ตำนานพระฤาษี และการบูชาพระฤาษี
  * เจ้าตำหนัก
  * ด้วยความอาลัยน้องtop
  * พ่อแก่
  * กินและเที่ยวครับ
  * ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์-เทวดาแลเทพเทวา
  * เทศกาลกินเจ
  * ดูดวงกับอาจารย์ครับ
  * หัวโขน เศียรครู และกฏระเบียบ
  * ตรวจองค์เทพ๕๒
  * การมีองค์เทพชัดเจนแลแบบปฏิบัติ
  * ไหว้ครู ๒๕๕๙
  ดูบทความทั้งหมด...


Page Ranking Tool